Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anonymus: Gesta Hungarorum (ford. Pais Dezsõ)

Anonymus: Gesta Hungarorum (ford. Pais Dezsõ)

Ratings: (0)|Views: 135|Likes:
Published by redlim
Anonymus Gesta Hungaroruma az első fennmaradt magyarországi latin történeti elbeszélés. Az előbeszédben szól a szerző önmagáról, de nevét nem árulja el, ezért Anonymusnak (Névtelennek) nevezzük. Talán nevének kezdőbetűjét rejti a "P. dictus magister" (P-nek nevezett mester) szövegkezdet. A szerző III. Béla [uralk. 1172-1196] jegyzője volt, aki regényes történeti művében írta meg Magyarország királyainak és nemeseinek származását, az Álmos-Árpád előtti kor Scytihia-ját illetve ebben az új hazában való újboli megtelepedést. A jelenleg is létező földrajzi és településneveknek érdekes vonulatú történelmi eredetet tulajdonít. A pergamenre írt Geszta teljes terjedelmében még ma is létezik. (ford. Pais Dezsõ)
http://mek.oszk.hu/02200/02245/

Anonymus Gesta Hungaroruma az első fennmaradt magyarországi latin történeti elbeszélés. Az előbeszédben szól a szerző önmagáról, de nevét nem árulja el, ezért Anonymusnak (Névtelennek) nevezzük. Talán nevének kezdőbetűjét rejti a "P. dictus magister" (P-nek nevezett mester) szövegkezdet. A szerző III. Béla [uralk. 1172-1196] jegyzője volt, aki regényes történeti művében írta meg Magyarország királyainak és nemeseinek származását, az Álmos-Árpád előtti kor Scytihia-ját illetve ebben az új hazában való újboli megtelepedést. A jelenleg is létező földrajzi és településneveknek érdekes vonulatú történelmi eredetet tulajdonít. A pergamenre írt Geszta teljes terjedelmében még ma is létezik. (ford. Pais Dezsõ)
http://mek.oszk.hu/02200/02245/

More info:

Published by: redlim on Jul 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2012

pdf

text

original

 
ANONYMUS
GESTA HUNGARORUM
Fordította: Pais Dezs
ő
 
2
TARTALOM
KEZD
Ő
DIK AZ EL
Ő
BESZÉD AMAGYAROK CSELEKEDETEIHEZSZCÍTIAMIÉRT MONDJÁK AZT,HOGY HUNGÁRUSOK?ÁLMOS, AZ ELS
Ő
VEZÉR ÁLMOS VEZÉR ÁLMOS VEZÉR MEGVÁLASZTÁSAESKÜJÜK KIKÖLTÖZÉSÜK OROSZORSZÁGBÉKE A VEZÉR ÉS AZ OROSZOK KÖZÖTTA KUNOK HÉT VEZÉRELADOMÉR ÉS HALICS VÁROSAMIKÉPPEN JÖTTEK BE PANNÓNIÁBA?HUNG VÁRAÁRPÁD VEZÉR KOMÁROM VÁRATARCAL HEGYESZERENCSEBORSODA BIHARI VEZÉR MIKÉPPEN MENTEK BIHAR ELLEN?SZABOLCSA NYÍR TAS, SZABOLCS ÉS TÉTÉNY DIADALAAZ ERD
Ő
 NTÚLI FÖLDTÉTÉNY OKOSSÁGAHOGYAN MENTEK GYALÚ ELLENGYALÚ HALÁLAMÉN-MARÓT VEZÉR VISSZAÉRKEZÉSÜK SALÁN VEZÉR TÁVOZÁSUK SZERENCSR 
Ő
LÖRSÚR VÁRA ÉS AZ EGER VIZE NÓGRÁD ÉS NYITRA VÁRAGARAM FOLYÓ ÉS BORS VÁRA NYITRA VÁROSAA VEZÉREK KÜLDÖTTE KÉMEK ÁRPÁD VEZÉREINEK A HARCAA GÖRÖGÖK ÉS BOLGÁROK SEREGESALÁN VEZÉR ELINDULÁSAÁRPÁD VEZÉR ELLENÁRPÁD VEZÉR GY
Ő
ZELMEÁRPÁD EL
Ő
 NYOMULÁSABOLGÁRORSZÁG VEZÉRÉNEK KÖVETEIZÁGRÁB, POZSEGA ÉS VALKÓ VÁRAK A DUNA SZIGETEA BOLGÁROK ÉS MACEDÓNOK NÉPEIA MAGYAR-RÉVPANNÓNIA FÖLDJEVESZPRÉM VÁROSAVASVÁR PANNÓNIA ELPUSZTÍTÁSAMÉN-MARÓT VEZÉR ÖSB
Ő
MEG VELEK ZOLTA VEZÉR ÖRÖKÖSÖDÉSELOTARINGIA, ALEMANNIA ÉSFRANKFÖLD ELPUSZTÍTÁSALÉL ÉS BULCSÚ HALÁLAOTTÓ KIRÁLY ELLENSÉGEIAZ ORSZÁG HATÁRAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA
 
3
KEZD
Ő
DIK AZ EL
Ő
BESZÉDA MAGYAROK CSELEKEDETEIHEZ
Mesternek mondott P, a néhai jó emlék 
ű
, dics
ő
séges Bélának, Magyarország királyának  jegyz
ő
 je, N-nek, az
ő
legkedvesebb barátjának, a tisztelend
ő
és az írástudás m
ű
vészetébenavatott férfiúnak üdvözletét meg kérése teljesedését jelenti. - Mid
ő
n hajdan iskolai tanulmá-nyon együtt voltunk és egyforma iparkodással olvasgattuk a trójai történetet, melyet én er 
ő
senmegkedvelvén, a Frígiai Dáresnek és egyéb szerz
ő
knek könyveib
ő
l úgy, miként mestereimt
ő
ltanultam, a magam fogalmazása szerint egy kötetbe szerkesztettem, akkor kérted t
ő
lem, hogyamint a trójai történetet és a görögök háborúit megírtam, ugyanúgy írjam meg neked Magyar-ország királyainak és nemeseinek származását is: hogy a hét fejedelmi személy, aki a hétmagyar nevet viseli, miképpen jött ki szittya földr 
ő
l, vagy milyen az a szittya föld, miképpenszületett Álmos, s mi okból nyeri az Álmos nevet Magyarország els
ő
vezére, akit
ő
l a magya-rok királyai erednek, vagy mennyi országot és királyt vetettek maguk alá, vagy ezt a szittyaföldr 
ő
l kijött népet mi okból hívják az idegenek beszédében hungárusoknak, a maga nyelvénmeg magyerinak. Meg is ígértem, hogy teljesítem a kérést; ámde más teend
ő
kt
ő
l akadályozvakérésedr 
ő
l is, ígéretemr 
ő
l is már majdnem megfeledkeztem volna, ha Kedvességed levelébentartozásom teljesítésére nem figyelmeztet. Visszagondolva tehát Kedvességedre, noha ennek avesz
ő
dséges vágtam, hogy véghezvigyem azt, amire ösztökéltél. De meg a különböz
ő
történet-írók példája szerint, az isteni kegyelem segedelmére támaszkodva, magam is jónak láttam,hogy mindazt utódaink legvégs
ő
nemzedékéig feledésnek ne engedjem. Tehát legjobbnak tartottam, hogy igazán és egyszer 
ű
en írjam meg Neked, s így aki olvassa, tisztán láthassa,miképpen estek meg a dolgok. Ha az oly igen nemes magyar nemzet az
ő
származásának kezdetét és az
ő
egyes h
ő
si cselekedeteit a parasztok hamis meséib
ő
l vagy a regösök csacsogóénekéb
ő
l mintegy álomban hallaná, nagyon is nem szép és elég illetlen dolog volna. Ezértmost már inkább az iratok biztos el
ő
adásából meg a történeti m
ű
vek világos értelmezéséb
ő
lnemeshez méltó módon fogja fel a dolgok igazságát. Magyarország tehát boldog, jutott nekiadomány sok; hisz örülhet minden órán, deákjának ajándékán, mivel megvan íme neki királyaiés nemesei származásának a kezdete. Ezekért a királyokért pedig legyen dicséret meg tiszteletaz Örökkévaló Királynak és Anyjának, Szent Máriának, s az
ő
kegyelméb
ő
l Magyarországkirályai és nemesei bírják az országot boldog véggel, most és mindörökké. Ámen.
SZCÍTIA
Szcítia tehát igen nagy föld, melyet Dentü-mogyernak hívnak. Kelet felé határa az északi tájtólegészen a Fekete-tengerig terjed. Mögötte pedig ott van a Don nev
ű
folyam nagy mocsaraival,ahol szerfölött b
ő
ven találni nyestet, úgyhogy nemcsak a nemesek és alrend
ű
ek ruházkod-hatnak vele, hanem a gulyások, kanászok és juhászok szintén díszes ruházatot hordanak azona földön. Ugyanis ott b
ő
vében van az arany meg az ezüst, s annak a földnek a folyamaibóldrágak 
ő
és gyöngy kerül el
ő
. A Szcítiával szomszédos keleti tájon pedig ott voltak Góg ésMágóg nemzetei, akiket Nagy Sándor elzárt a világtól. A szittya földnek széle-hossza igennagy. Az embereket meg, akik rajta laknak, közönségesen dentü-mogyeroknak nevezik a mainapig, és soha semmiféle uralkodó hatalmának az igáját nem viselték. A szcítiaiak ugyanis jórégi népek, s van hatalma Szcítiának keleten, mint fentebb mondottuk. Szcítiának els
ő
királyaMágóg volt, a Jáfet fia, és az a nemzet Mágóg királytól nyerte a magyar nevet. Ennek akirálynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király.
Ő
az Úr megtestesülésének négyszázötvenegyedik esztendejében a szittya földr 
ő
l kiszállva hatalmas

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
csebike liked this
kpfree liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->