P. 1
Capitol 6

Capitol 6

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Pop Mihai Adrian

More info:

Published by: Pop Mihai Adrian on Sep 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2014

pdf

text

original

 
Capitolul 6Capitolul 6Proiectarea higrotermică a anvelopei clădirilor Proiectarea higrotermică a anvelopei clădirilor 
6.1. Consideraţii generale
 Anvelopa cădirii, subsistemul care îndeplineşte simultan rolul de barieră şifiltru în raport cu manifestările climatice, trebuie fie capabiprotejeze interiorul clădirii de exterior.Proiectarea higrotermică a anvelopei are ca obiectiv asigurarea condiţiilor de confort, igienă şi funcţionalitate optime, corespunzător destinaţieiclădirilor, cu consumuri energetice minime. Atingerea acestui dezideratpresupune (Fig. 6.1):
precizarea exigenţelor şi criteriilor generale de performaăprivitoare la confortul higrotermic;
cunoaşterea acţiunilor climatice interioare şi exterioare (valoriletemperaturii, umidităţii etc.);
determinarea mărimilor higrotermice ce caracterizează elementeleunei construcţii şi, pe de altă parte, clădirea în ansamblu, (rezistenţatermică, coeficientul global de pierderi termice etc.);
adoptarea valorilor normate ale nivelurilor de performanţă
214
 
(rezistenţa termică norma, coeficientul de pierderi termicenormat etc.);
verificarea soluţiilor propuse, prin prisma îndeplinirii condiţiilor deconfort şi a cerinţelor privind consumurile energetice raţionale;
optimizarea soluţiilor constructive în raport cu criteriilor adoptate. 
Fig. 6.1.
Proiectarea higrotermică a anvelopeiInformiile referitoare la aspectele sus meionate sunt oferite de
215
Exigenţe, criterii şi niveluri deExigenţe, criterii şi niveluri deperformanţă higrotermicăperformanţă higrotermică
Parametri climatici interiori Parametri climatici exteriori 
Determinarea mărimilor higrotermice caracteristiceAdoptarea nivelurilor de performanţăVerificări higrotermice(confort, consum de energie, igienă)Optimizarea soluţiilor constructive
 
reglementările tehnice în vigoare, cu referiri atât la clădirile noi, aflate înfaza de concepţie şi proiectare, cât şi la cele existente ce urmează a fireabilitate şi modernizate pentru a fi aduse la nivelul exigenţelor actuale.
6.2. Exigenţe şi criterii de performanţă higrotermică
După cum s-a arătat în cadrul Capitolului 1, exigenţele clădirilor se împart,funcţie de persoanele care le formulează, în două categorii principale:
a) Exigenţe ale utilizatorilor (beneficiarilor)
Se referă la calităţile pe care aceştia le doresc satisfăcute pentru clădirileutilizate ca locuinţe sau pentru construiile cu alte destinii (social-culturale, de învăţământ etc.). Aceste exigenţe au un caracter general,fără o fundamentare tehnică riguroasă, şi sunt formulate independent decondiţiile exterioare de mediu (temperatură, umiditate etc.) şi de mijloaceletehnice de realizare a clădirii (materiale, procese tehnologice etc.).Exigenţele utilizatorilor legate de confortul higrotermic vizează în principalcerinţele acestora în ceea ce privte realizarea şi meinerea unuimicroclimat confortabil din punct de vedere termic şi din punct de vedereal umidităţii. Mai simplu spus, confortul termic constă în absenţa senzaţieide prea cald sau prea frig.Intensitatea senziei cald–frig este determinată de diferea detemperatuîntre piele şi excitantul termic, viteza de variie atemperaturii, durata excitaţiei, suprafaţa de piele expusă etc., dar şi desensibilitatea individului la diferenţe de temperatură, schimbări alemetabolismului, starea de repaos sau activitate, unele stări anormale,patologice, sau cauzate de stimulente artificiale cum sunt unelemedicamente, alcoolul etc. Ca urmare, percepţia nivelului de conforttermic implică un pronunţat grad de subiectivism, dar în acelaşi timp esterezultatul acţiunii simultane a unor factori obiectivi, cuantificabili, cum este
216

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->