Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
An Pfarrer Martin Sauer 2. Brief 20130924 Zeigen Sie Ihre Solidarität mit Bischof Tebartz-van Elst KIRCHE IN NOT Deutschland.pdf

An Pfarrer Martin Sauer 2. Brief 20130924 Zeigen Sie Ihre Solidarität mit Bischof Tebartz-van Elst KIRCHE IN NOT Deutschland.pdf

Ratings: (0)|Views: 318|Likes:
wegen seiner Unterstützung für falsche Rolle von Frauen in der Kirche und satanische Propaganda für sog. homosexuelle Ehen wurde Priester Greg Reynolds aus Melbourne exkommuniziert/

Na co sobie ksiądz proboszcz pozwala? Dosyć tego:

Ksiądz zdradził się jako członek bandy aktywnych przeciwników naszego Biskupa.

Tego nie musi mi o godz. 00:45 w nocy podawać do wiadomości; dowodów na to dostarczył już dosyć.

Taki młody i tak nierozsądny. Czy nadal chce być moim proboszczem? Ksiądz jest dla mnie niewiarygodny.

Niech ksiądz proboszcz śpi dobrze.

http://sowamagazyn.blogspot.de/2013/09/sind-sie-herr-pfarrer-sauer-der.html?view=magazine KATH.NET, Wurmstraße 12/2/11, A-4020 Linz 11 September 2013, 15:10'

Was ist los im Bistum Limburg?' (1)/ "Co jest w Diecezji Limburg" Szkalowanie naszego Biskupa ukazuje jedno wyraźnie: Musimy w każdym wypadku zbudować opozycję, przynajmniej pośród katolików naszej Diecezji. Nie może bowiem być tak, że światowe media jeżdżą sobie po naszym Kościele jak tylko chcą , zaś katolicy nie bronią się przeciwko temu i swoim braciom we wierze nie pomagają w każdej wiosce i mieście odróżniać duchów.

Czy było by możliwe powołanie czegoś w rodzaju wiernej Kościołowi Rady Katolickiej, która spotykały by się w sytuacjach kryzysyowych i występowała do wspólnot parafialnych z rezolucjami zawierającymi wierną nauce Kościoła argumentację mogącą być pomocną we wskazywaniu możliwości występowania na rzecz Kościoła? Mamy już nieco niezależnych działań o takim właśnie charakterze.

- Kto może zrobić początek i zaprosić na pierwsze takie spotkanie we Frankfurcie?
http://sowa.quicksnake.de/Der-Bischof/An-Pfarrer-Martin-Sauer-2-Brief-Zeigen-Sie-Ihre-Solidaritt-mit-Bischof-Tebartz-van-Elst-KIRCHE-IN-NOT-Deutschland
wegen seiner Unterstützung für falsche Rolle von Frauen in der Kirche und satanische Propaganda für sog. homosexuelle Ehen wurde Priester Greg Reynolds aus Melbourne exkommuniziert/

Na co sobie ksiądz proboszcz pozwala? Dosyć tego:

Ksiądz zdradził się jako członek bandy aktywnych przeciwników naszego Biskupa.

Tego nie musi mi o godz. 00:45 w nocy podawać do wiadomości; dowodów na to dostarczył już dosyć.

Taki młody i tak nierozsądny. Czy nadal chce być moim proboszczem? Ksiądz jest dla mnie niewiarygodny.

Niech ksiądz proboszcz śpi dobrze.

http://sowamagazyn.blogspot.de/2013/09/sind-sie-herr-pfarrer-sauer-der.html?view=magazine KATH.NET, Wurmstraße 12/2/11, A-4020 Linz 11 September 2013, 15:10'

Was ist los im Bistum Limburg?' (1)/ "Co jest w Diecezji Limburg" Szkalowanie naszego Biskupa ukazuje jedno wyraźnie: Musimy w każdym wypadku zbudować opozycję, przynajmniej pośród katolików naszej Diecezji. Nie może bowiem być tak, że światowe media jeżdżą sobie po naszym Kościele jak tylko chcą , zaś katolicy nie bronią się przeciwko temu i swoim braciom we wierze nie pomagają w każdej wiosce i mieście odróżniać duchów.

Czy było by możliwe powołanie czegoś w rodzaju wiernej Kościołowi Rady Katolickiej, która spotykały by się w sytuacjach kryzysyowych i występowała do wspólnot parafialnych z rezolucjami zawierającymi wierną nauce Kościoła argumentację mogącą być pomocną we wskazywaniu możliwości występowania na rzecz Kościoła? Mamy już nieco niezależnych działań o takim właśnie charakterze.

- Kto może zrobić początek i zaprosić na pierwsze takie spotkanie we Frankfurcie?
http://sowa.quicksnake.de/Der-Bischof/An-Pfarrer-Martin-Sauer-2-Brief-Zeigen-Sie-Ihre-Solidaritt-mit-Bischof-Tebartz-van-Elst-KIRCHE-IN-NOT-Deutschland

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on Sep 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

 
 
 An Pfarrer Martin Sauer 2. Brief:Zeigen Sie Ihre Solidarität mitBischof Tebartz-van Elst|KIRCHE IN NOT 
Deutschland
 
Geschrieben voneuropäisches magazin (»)heute um 12:41 in der KategorieDer Bischof , gelesen: 24x  Was erlauben Sie sich, Herr Pfarrer?Es reicht: Sie haben sich als ein Mitgled der Bande aktiven Gegner unseres Bischof  verraten. Das brauchen Sie mir aber nicht um 00:45 mitteilen; davon haben Sieschon genug Beweise geliefert.So jung und so unvernünftig! Wollen Sie weiter mein Pfarrer sein?Sie sind für mich unglaubwürdig.Schlafen Sie gut2 p. Sind Sie, Herr Pfarrer Sauer der richtige Ansprechpartner undGastg... Stefan Kosiewski84 Reads11 wrze
œ
nia 2013 
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
 Wielebny ks. Proboszczu Sauer,przesy 
ù
am ksi
ê
dzu cudowny przyczynek duchowy http://www.kath.net/news/42787/print/yes razem ze zapytaniem, czy ksi
¹
dz jakomój dotychczasowy proboszcz parafii nowego typu, która najpó
ê
niej 01.01.2016 ma by 
ã
za
ù
o
¿
ona w Diecezji Limburg (przy moim g
ù
osie sprzeciwu/ Votum separatum)tak 
¿
e jest tego samego zdania, co wierna Ko
œ
cio
ù
owi katolicka wi
ê
kszo
œ
ã
wiernych,
¿
eszkalowanie naszego Biskupa posz
ù
o za daleko?Ksi
¹
dz ponosi przecie
¿
odpowiedzialno
œ
ã
prawn
¹
za gazetk 
ê
parafialn
¹
, a nie Frau Aßman, która to uprawia zawoalowan
¹
propagand
ê
dla "otwartego listu oraz listy zprotestami" przeciwko biskupowi drowi Franciszkowi-Piotrowi Tebartz-van Elst
 wyt
ù
uszczonym
drukiem
 
 w publikacji wydrukowanej z dat
¹
1 do 15 wrze
œ
nia 2013 r.Czy nie czuje si
ê
ksi
¹
dz wystarczaj
¹
co zach
ê
cony Listem Pasterskim BiskupaLimburga "Podejd
ê
my ku sobie" (
Lassen Sie uns aufeinander zugehen!
)?Prosz
ê
odpowiedzie
ã
swojemu Biskupowi jako katolicki proboszcz mojej wspólnoty parafialnej, w przeciwnym bowiem razie stracimy nasz
œ
 wi
ê
ty Ko
œ
ció
ù
z powodunieprawdziwej si
ù
 y blasku ks. dziekana miejskiego. Autor polecanego artyku
ù
uposiada racj
ê
: wierni Ko
œ
cio
ù
owi katolicy tworz
¹
ju
¿
w internecie niezale
¿
n
¹
opozycj
ê
  w stosunku do wrogów Ko
œ
cio
ù
a. Przypominam w tym miejscu posztanowieniaSoboru Watyka
ñ
skiego II.: Apostolicam Actuositatem V,25 zeigt uns den Weg: "
...For this reason they should work fraternally with the laity in and for the Church and take special care of the lay persons in these apostolic works.(4)
 
 Special care should be taken to select priestswho are capable of promoting particular forms of the apostolate of the laity and are properly trained.(5)..." 
.http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_en.htmlCzy ksi
¹
dz jest w 
ù
a
œ
ciwym partnerem do rozmów i gospodarzem spotkania Przyjació
ù
 naszego Biskupa Limburga, czy mamy czeka
ã
na innego?http://sowa.quicksnake.de/Der-Bischof/Wielebny-ks-Proboszczu-Sauer-czy-ksidz- jest-waciwym-partnerem-do-rozmow-i-gospodarzem-spotkania-Przyjacio-naszego-Biskupa-Limburga-czy-mamy-czeka-na-innego ----- Original Message -----From:Martin SauerTo:sowa-frankfurtSent: Thursday,
September 19
, 2013 12:45 AMSubject: Re: Tit 1,10 List Pawla do Tytusa ...szczegolnie pomiedzy tymi, ktorzy pochodza z zydostwa/ besonders unter denen, die aus dem Judentum kommen; Ilezydowski sedzia dowali Polakowi za wejscie w butach do teatru? bo zyd za wejscie popijanemu do Sejmu nic nie do
Bitte streichen Sie mich umgehend aus dem Verteiler!
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use) Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use) Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
----- Original Message ----- From:sowa-frankfurtTo:Martin Sauer 
Cc:
 Bischöfliches Offizialat Limburg;Bischöfliches Ordinariat Limburg; hubert.gindert@forum-deutscher-katholiken.de;gerhard.braun@forum-deutscher-katholiken.de;martin.hafner@forum-deutscher-katholiken.de; generalvikar@bistumlimburg.de;pas@pas.va;pav@acdlife.va;past@past.va; path.segr@gmail.com;cultorum.martyrum@org.vaSent: Thursday, September 19, 2013 1:41 AM
Na co sobie ksi
¹
dz proboszcz pozwala? Dosy 
ã
tego:
 Ksi
¹
dz zdradzi
ù
si
ê
jako cz
ù
onek bandy aktywnych przeciwników naszego Biskupa.Tego nie musi mi o godz. 00:45 w nocy podawa
ã
do wiadomo
œ
ci; dowodów na todostarczy 
ù
ju
¿
dosy 
ã
.Taki m
ù
ody i tak nierozs
¹
dny. Czy nadal chce by 
ã
moim proboszczem? Ksi
¹
dz jest dlamnie niewiarygodny.Niech ksi
¹
dz proboszcz
œ
pi dobrze.http://sowamagazyn.blogspot.de/2013/09/sind-sie-herr-pfarrer-sauer-der.html?view=magazineKATH.NET, Wurmstraße 12/2/11, A-4020 Linz 11September 2013, 15:10' Was ist los im Bistum Limburg?'
(1)/ 
"Co jest w DiecezjiLimburg"
 Szkalowanie naszego Biskupa ukazuje jedno wyra
ê
nie: Musimy w ka
¿
dym wypadkuzbudowa
ã
opozycj
ê
, przynajmniej po
œ
ród katolików naszej Diecezji. Nie mo
¿
e bowiem by 
ã
tak,
¿
e
œ
 wiatowe media je
¿
d
¿¹
sobie po naszym Ko
œ
ciele jak tylko chc
¹
, za
œ
 katolicy nie broni
¹
si
ê
przeciwko temu i swoim braciom we wierze nie pomagaj
¹
ka
¿
dej wiosce i mie
œ
cie odró
¿
nia
ã
duchów.Czy by 
ù
o by mo
¿
liwe powo
ù
anie czego
œ
w rodzaju wiernej Ko
œ
cio
ù
owi Rady Katolickiej,która spotyka
ù
 y by si
ê
w sytuacjach kryzysyowych i wyst
ê
powa
ù
a do wspólnotparafialnych z rezolucjami zawieraj
¹
cymi wiern
¹
nauce Ko
œ
cio
ù
a argumentacj
ê
 mog
¹
c
¹
by 
ã
pomocn
¹
we wskazywaniu mo
¿
liwo
œ
ci wyst
ê
powania na rzecz Ko
œ
cio
ù
a?Mamy ju
¿
nieco niezale
¿
nych dzia
ù
a
ñ
o takim w 
ù
a
œ
nie charakterze.- Kto mo
¿
e zrobi
ã
pocz
¹
tek i zaprosi
ã
na pierwsze takie spotkanie we Frankfurcie?http://sowamagazyn.blogspot.de/2013/09/sind-sie-herr-pfarrer-sauer-der.html?view=magazine  Abp Henryk Hoser: to
¿
adna ujma,
¿
e kto
œ
by 
ù
 ... jednym z powodów odwo
ù
ania ks. Lema
ñ
skiego by 
ù
o konfliktowanie
œ
rodowisk,które by 
ù
 y powierzone jego trosce. Dzieli si
ê
obaw 
¹
,
¿
e je
œ
li kap
ù
an nie zmieni swegopost
ê
powania i b
ê
dzie kontestowa
ã
prze
ù
o
¿
onych i nieprawdziwie przedstawia
ã
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->