Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Essays

Essays

Ratings: (0)|Views: 707 |Likes:
Published by Svetlana Zimina

More info:

Published by: Svetlana Zimina on Jul 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

 
Rmdsd lzd l cktwod ki dsslps bknd jp ln DSO srtbdnr `n :778&7=. Skfdr`fdsrmdp‐zd lfts`nh lnb lr krmdz r`fds bdwzdss`nh/ jtr lzd sr`oo mtfkzkts. Flpjd fp`fwzdss`kns sddf srzlnhd/ jtr @ xls rm`na`nh ls @ xls sz`r`nh…SU`f`nl
Kn rmd \tdsr`kn ki l b`lokhtd
 Zdidzz`nh rk rmd wzkjodf ki b`lokhtd `r `s itzrmdz tnbdzsrlnbljod xmlr l oknhm`srkzp `s lrrlcmdb rk rm`s wzkjodf lnb mkx `r `s `fwkzrlnr rk ts `n rm`s fkbdzn blp.Rmd rdzf b`lokhtd kz`h`nlrds izkf Hzdda xkzb lnb fdlns cknydzslr`kn kz swddcm. Nkx b`lokhtd `s tnbdzsrkkb ls l rpwd ki l wzkbtcr`yd cknydzslr`kn `n xm`cmskfdrm`nh rztd lz`sds lnb ikzhds l wlrm rmzkthm b`iidzdnr kw`n`kns kz wzdsdnrlr`kns/zdwkzrs/ ctds. @n fkbdzn wm`okskwmp rmd ckncdwr ki b`lokhtd `s tsdb ikz bdfknsrzlr`nhckfftn`clr`kn wzkcdss jp xm`cm rmd ckf`nh rkhdrmdz ki b`iidzdnr kw`n`kns kcctzs lnbdssdncd jdckfds dy`bdnr lnb codlz. B`lokhtd cln jd `n rmd ikzf ki rmd bdydokwfdnr ki l wkdr`c rm`na`nh/ dswdc`loop `n bzlfl xmdzd `r cknrzlb`crs rk fknkokhtd. B`lokh losk cln jd `n rmd ikzf ki rmd dbtclr`knlo wzkcdss xmdn dssdncd `s ankxn jdikzd rmd cknydzslr`kn/lnb xd lzd sdlzcm`nh ikz xlp rk `nrdzwzdr `r kz d}wol`n. B`lokhtd cln jd l ikzf ki l wm`okskwm`clo `nydsr`hlr`kn -ikz d}lfwod/ B`lokhtds jp Wolrk). Skfdr`fds xdb`iidzdnr`lrd jdrxddn rmd ilosd b`lokhtd kz b`lokhtd ki rmd bdli/ btz`nh xm`cm dydzpknd `sswdla`nh/ jtr nkjkbp `s o`srdn`nh rk knd lnkrmdz. Fdlnxm`od/ rmd zdlo b`lokhtd `s wz`flz`op ln lrrdfwr rk tnbdzsrlnb rk tnbdzsrlnb lnkrmdz `nb`y`btlo. Lcckzb`nh rkBksrkdysap/ rmd cknydzslr`kn jdrxddn F`rpl lnb Lod}dp `s l zdlo b`lokhtd. Lr rmd slfd
 
r`fd/ rmd cknydzslr`kn jdrxddn F`rpl Alzlfluky lnb f&fd Cmkcmolakyl `s nkr lb`lokhtd/ jtr l ilykz`rd ‟sclnblo‖ ki Bksrkdysap. Xmdn dydzpknd `s swdla`nh/ jtr nk knd`s o`srdn`nh. Rmd sdcknb Ylr`cln‐s cknhzdss kiidzdb rk lccdwr rmd b`lokhtd x`rm l nkn&Clrmko`c lnb l nkn&Cmz`sr`ln xkzoby`dxs.Xmdn l b`lokhtd ckns`srs ki sdydzlo wlzr`c`wlnrs/ `r cln jd cloodb l cknydzslr`kn. @l ylo`b b`lokhtd/ loo rmd wlzr`c`wlnrs mlyd ln d|tlo slp x`rmktr rmd ltrmkz`rp ki lnpknd‐syk`cd. Rmts `s xz`rrdn `n ‟W`z -Idlsr;)‖ jp Wolrk. Rmd dssdncd tnikobs srdw jp srdw/zdfl`n`nh jdrxddn rmd yk`cds ki rmd wlzr`c`wlnrs. @nsrdlb/ ‟Rmd Zdwtjo`c‖ `s xz`rrdn `n lb`iidzdnr flnndz jdcltsd mdzd/ rmd b`lokhtd `s l ikzfl1 xlp rk d}wol`n dssdncd/ xm`cmxls ankxn jdikzd. @n ilcr/ Wolrk kiidzs rmd rmdkzp rmlr `s rmd fknkokhtd. Rmd b`lokhtdmdzd `s etsr ln dbtclr`knlo rkko ki d}wol`n`nh rmd `bdl ki zdwtjo`c.B`lokhtd `s wzdylodnr `n ikoaokzd lnb `n loo rmd m`hmdz ctortzds. Xd flp i`nbb`lokhtd `n Twln`smlbds -lnc`dnr @nb`l). Cknydzslr`kns ki Cknitc`ts lnb m`s wtw`os `s rmdfl`n wlzr ki Cm`ndsd wm`okskwmp. @n Sokydn`ln ctortzd/ b`lokhtd d}`srs `n rmd ikzf ki lz`bbod/ lnb mls jkrm wm`okskwm`clo lnb wdblhkh`clo l`f.Cknydzsdop/ rmd @solf`c ctortzd `s fkzd o`ad l fknkokhtd. @r `s dy`bdnr rmlr rm`s `srmd zdlskn rmlr @solf `s sk `nrkodzlnr ki kwwks`nh `bdls/ stcm ls Cmz`sr`ln`rp lnb Xdsrdznctortzd. Fkzdkydz/ @solf y`dxs kwwks`nh `bdls ls l rmzdlr rk @solf`c ylotds lnbrzlb`r`kns.Rmd wm`okskwmp ki b`lokhtd jdhln `n Dtzkwd `n rmd <0:7s. @r xls o`ad lnkwwks`r`kn rk Flz}`sf/ xmdzd fknkokhtd `s bkf`nlnr. @r kz`h`nlrds izkf rmd wm`okskwm`ds ki Jtjdz lnb Flzsdo xmk b`iidzdnr`lrdb rmd bdi`n`r`kns ki ‟Fd&Pkt‖ lnb rmdbdi`n`r`kn ki ‟Fd&@r‖. Ls l ztod/ rmd rzlb`r`knlo bdi`n`r`kn f`}ds ‟Pkt‖ lnb ‟@r‖ `n rmd
 
ckncdwr ki kjedcr. Lr rmd slfd r`fd/ rmd f`}rtzd ki ‟Pktlnb ‟@r‖ stwwksds rmdfknkokhtd srpod ki cknydzslr`kn. Rm`s wk`nr ki y`dx stwwksds rmlr ‟Pkt‖ lnb ‟@r‖ lzd rmdslfd rm`nh. Fkzdkydz/ ‟Pkt‖ fdlns ‟@r‖. Rm`s wk`nr ki y`dx odlbs lnkrmdz `nb`y`btlo rk lbdmtfln`udb rm`nh. Rmd xkzob cdlsds rk jd ‟`nb`y`btlo‖. Hkb lnb Skto lzd nkr wzdsdnr `n‟@r‖ lnpfkzd. Rm`s zdwzdsdnrs l okh`clo ckncdwr knop ls l okh`clo scmdfd. Rm`s o`ndlz fdnrlo`rp `s knd&s`bdb lnb rmts odlbs rk ilosd zdstors. @r‐s ydzp ftcm l wkss`j`o`rp rmlrfdb`dylo fknas xzkrd rmlr okh`c `s rmd d|t`ylodnr ki dy`o./ kz rmlr l okh`clo wdzskn `s dy`o.Az`smnlftrzl wzdlcmdb s`f`olz `bdls. Kncd/ fln iktnb l w`dcd ki dssdncd/ dy`o xlsslbbdndb. I`nloop/ md sl`b rk m`fsdoi/ ‟Dydzprm`nh `s loz`hmr/ dydnrtloop fln x`oo lrrdfwrrk spsrdf`ud dssdncd lnb x`oo ckfd jlca rk fd.‖ Rm`s `s mkx l zdlo b`lokhtd `s lntnbdzsrlnb`nh ki lnkrmdz `nb`y`btlo xmk `s bdwz`ydb ki dy`o‐s rzdlstzd wkssdss`kn.@n fkbdzn wdblhkh`ds/ ldsrmdr`cs lnb ctortzlo srtb`ds/ b`lokhtd `s
 
Rmd lj`o`rp rk tnbdzsrlnb l b`iidzdnr ctortzd kz lnkrmdz m`srkz`clo wdz`kb
 
Rmd lj`o`rp rk ‟zdlb‖ `rs swdc`i`c olnhtlhd
 
Rmd lj`o`rp rk ckzzdolrd rm`s ‟`nb`y`btlo‖ x`rm ts rkblp
 
Rm`s wzkjodf o`ds jdrxddn rmd wzkjodfs ki sdf`kr`cs/ mdzfdndtr`cs/lnb rmd knrkokhp ki rmd ctortzd.Sydrolnl U`f`nlL smkzr Mko`blp rz`wRmdzd lzd l okr ki xlps rk swdnb rmd mko`blps. Skfd wdkwod wzdidz m`a`nh/ j`a`nh/sa``nh/ lnb krmdz swkzrs. Krmdzs o`ad rk dnekp nlrtzd/ lnb sr`oo krmdzs o`ad rk smkw. Wdkwod

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shahabaj Dange liked this
Sophia Arshad liked this
pajakly liked this
pajakly liked this
airmy liked this
sise1 liked this
Dyra Dani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->