Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PRAVO EVROPSKE UNIJE

PRAVO EVROPSKE UNIJE

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 1,628|Likes:
Published by Zoran Davidovic
Pravo Evropske Unije
Pravo Evropske Unije

More info:

Published by: Zoran Davidovic on Jul 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
 PRAVO EVROPSKE UNIJE  INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE 
1.
EVROPSKI SAVET
 – je glavni organ jer se na njemu donose strateske politickeodluke. On ima medjunarodnu strukturu. Ustanovljen je tokom samita u Parizu 9 I10.12.1974god na inicijativu francuskog predsednika Ziskara de Estena. Njegovauloga je davanje politickih impulsa. To je politicki centar evropske unije. On jesastavljen od sefofa drzava ili vlada drzava clanica, u njegov satav ulazi I presednik komisije. Pridruzuju im se ministry inostranih poslova I jedan clankomisije(po pravilu potpresednik zaduzen za spoljne poslove). Evropski savet sesastaje najmanje 2 puta godisnje. O svom radu I donetim odlukama podnosiizvestaj evropskom parlamentu posle svakog zasedanja. Sastanci se odrzavaju urazlicitim mestima a kada EU bude brojala vise od 18 clanica, sastanci ce bitiodrzavani u Briselu. Nadleznosti sum u vrlo siroke, sve delatnosti koje se mogusvrstati u upravljacki kontekst. On je upravljacki organ unije.
2.
SAVET MINISTARA(SAVET EU)-
sastavljen je od po jednog predstavnikasvake drzave clanice. Osnovni je zakonodavac EU. Cine ga ministry drzavaclanica. Poznat je pod nazivom savet ministara. Predsedavanje je rotirajuce 6meseci svaka drzava naizmenicno azbucnim redom. Posle prosirenja 95god presedavaju male pa velike zemlje. Savet donosi pravilnik o svom radu.Administrativne poslove obavlja generalni sekretarijat. Zaseda 100 puta godisnje. Nadleznosti sum u da osigurava da se izvrsavaju obaveze predvidjene u ugovoru oosnivanju, donosi ulogu o raspisivanju izbora za evropski parlament, donosiodluke iz korpusa sekundarnog zakonodavstva . On je najznacajniji organodlucivanja u EU.
3.
KOMISIJA-
nastala je 1965god kao fuzija izvrsnih organa zajednice. Sastaje se uBriselu. Sacinjava preporuke za savet u parlamentu. Sastavljena je od clanova izdrzava clanica. Po 2 clana iz Francuske, Holandije, Norveske, V.Britanije, spanije, po 1 clan iz ostalih drzava. Pre prosirenja imala je 20 clanova ukljucujuci presednika I dva podpresednika. Clanovi se biraju prema opstim karakteristikama.Mandat traje 5 godina. Okuplja se jednom nedeljno I to sredom. Priprema Iizvrsenje evropske politike.
4.
PARLAMENT – 
sediste je u Strazburu gde se odrzava 12 plenarnih sednica ima626 clanova. Bira se svake 5 godine na direktnim izborima u svakoj drzaviclanici. Generalni sekretarijat smesten je u Luksemburgu. Njegova uloga je daobavlja demokratsku kontrolu institucija EU. Ranije se zvao Asambleja I bio je predvidjen u rimskom ugovoru iz 1957god. Ima znacajna ovlascenja urazmatranjima budzeckih pitanja koja su usledila nakon donosenja Sporazuma iz brisela 25jula 1975 a stupila na snagu posle usvajanja Mastrihskog ugovora iz1993god. Poseduje zakonodavne nadleznosti I nadleznosti u pogledu politickekontrole. Sastaje se 2 utorka u martu. Predsednistvo cine: presednik(6,5god), 14 podpresednika, 5 kvestora,. On formira politicke grupacije 70 nacionalnih partija.
5.
EVROPSKI SUD PRAVDE-
sediste je u Luksemburgu. Sastav op 1 sudija izsvake drzave clanice. Biraju se na 6 god I mogu biti ponovo birani. Pored sudija
 
ima I 9 opstih pravobranioca-oni pripremaju predloge sudijama za pojedineslucajeve u obliku pripremnog misljenja. Za vreme trajanja mandata nemorajuobavljati ni jednu drugu funkciju. Presednik se bira na tri godine iz sastava sudijaI on presedava plenarnim sednicama. Ima osnovnu funkciju da obezbedi pravilnu primenu osnivackih ugovora, garantuje postovanje prava, osigurava evropsko pravo. Ovom sudu pridruzen je I prvostepeni sud ciji je zadatak da rastereti sud pravde EU. Postupak pred sudom pravde je regulisan protokolima ostatutu suda izosnivackog ugovora I poslovnikom o radu. Poslovnik o radu donosi sud. Za primenu potrebno je jednoglasno odobrenje saveta. Podela nadleznosti na onu podirektnim tuzbama I onu po prethodnim pitanjima.
COREPER-
komitet stalnih predstavnika drzava clanica. Sacinjavaju ga sluzbenicivisokog ranga, ambasadori drzava clanica. Dva nivoa funkcionisanja:1. ambasadorskinivo-pitanja vezana za spoljne poslove , 2. nivo zamenika spoljnih predstavnika-bave semanje znacajnimpitanjima.
OSTALE INSTITUCIJE 
1.
CENTRALNA BANKA
- deo Evropskog sistema centralnih banaka. Ona jenadlezna da se bavi kreiranjem I vodjenjem monetarne politike EU. Osnovnizadatak-da osigura monetarnu stabilnost(stabilnost evra),I upravljanje poslovimavezanih za evro. To obuhvata sve faze od stampanja do emisije. Odrzavanje kursaniskih kamatnih stopa. Ona raspolaze sopstvenim sredstvima I kapitalom, sto jojomogucava da samostalno deluje I intervenise na trzistu. Najvazniji organicentralne banke: 1. savet guvernera- cine ga guverneri nacionalnih centralnih banaka sastaje se deset puta godisnje, obavlja upravljacke funkcije odluke donosi prostom vecinom, utvrdjuje monetarnu politiku EU. 2. izvrsni odbor- sastav cine predsednik, podpresednik, 4 clana, organ upravljanja, sprovodjenje monetarne politike u skladu sa odlukama saveta guvernera.
2.
EVROPSKA INVESTICIONA BANKA
- osnovana u Rimskim ugovorima1957god. Organi investicione banke su: savet guvernera, administrativni savet,upravni komitet.
3.
REVIZORSKI SUD
- ustanovljen je 1975god. Sastavljen od 1 clana koji poticuiz drzava clanica. Vrsi kontrolu I superviziju budzeckih I finansijskihraspolaganja. Godisnji izvestaj suda se objavljuju u sluzbenom glasniku.
 
4.
SUD PRVE INSTANCE
- uspostavio ga je jedinstveni evropski akt 1986godrazlozi njegovog formiranja je potreba da se sud pravde rastereti. Sastav 15clanova koji sude u vecima sastavljenim od 3 ili 5 sudija.
5.
OMBUDSMAN
- organ koji je uspostavljen ugovorom iz Mastrikta. Njegovoustrojstvo je uglavnom bazirano na skandinavskoj pravnoj tradiciji. Ombudsmanaimenuje evropski parlament . On prima zalbe od svakog gradjanina, unije ilisvakog fizickog ili pravnog lica koje ima statitarno sediste u nekoj zemlji drzaviclanici, akoje se odnose na slucaj lose uprave I rada komunitarnih organa. Bira seI imenuje posle izbora evropskog parlamenta za isti izborni period.
OSNIVACKI UGOVORI 
1.UGOVOR O EVROPSKOJ ZAJEDNICI ZA UGALJ I CELIK-
 prvaevropska zajednica za ugalj I celik. Razvijena sa namerom da se uspostavimiroljubivo I efikasno koriscenje resursa uglja I celika. Ugovor potpisan 18.aprila1951god, a stupio je na snagu 25jula 1952god. Ovim ugovorom su pored visokevlasti formirane sledece institucije: savet ministara, asambleja I sud pravde. Najvazniji organ- visoka vlast-stara se o realizaciji ciljeva iz ugovora, a to jeuspostavljanje zajednickog trzista. Savet ministara ima ulogu koordiniranjaaktivnosti nacionalnih vlada I visoke vlasti. Parlament bavi se kontrolnim Iadministrativnim pitanjima. Sud pravde ima obavezu da se stara primeni ,osnivackog ugovora I drugih pravnih akata.
2.UGOVOR O FINANSIRANJU EVROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE IEVROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU-
ugovor koji jeuspostavioEEZ potpisan je u Rimu 25.marta.1957god. Tada je potpisan I ugovor oEvropskoj zajednici za atomsku energiju. 1960.god potipisan je ugovor o zonislobodne trgovine: Velika Britanija, Austrija, Portugalija, Novreska, Svedska,Danska, Svajcarska. 1992god potpisan je ugovor o formiranju evropskogekonomskog prostora. Osnovni cilj formiranja zajednice bio je da se eliminisu barijere koje dele evropu. Stvara se zajednicko trziste harmonickim razvojemzajednickog trzista, povecanjem ekonomske stabilnosti I povecanje zivotnogstandarda, zatim zajednicka carinska politika u vidu carinske unije, zajednickekomercijalne politike eliminisanjem barijera za slobodno kretanje ljudi robakapitala I usluga.
3.MERGER UGOVOR-
potpisan u aprilu 1965god stupa na snagu 1 jula 1967godzbog prilagodjavanja institucije nakon najava pristupanja novih clanova. Ovimugovorom se pored jedinstvenih institucija: parlamenta, I suda pravde,uspostavljaju I jedinstveni savet I komisija. Pocinje samostalno da se finansira.Ujedinjenje svih institucija.
4.JEDINSTVENI EVROPSKI AKT-
donet je 26-27 februara 1986god uLuksemburgu sa ciljem da se najkasnije do kraja 1992god formira unutrasnjetrziste do kada moraju biti otklonjene sve tehnicke, zakonske I fizicke barijere utrgovini izmedju drzava clanica. Stupa na snagu 1jula 1987godine u Hagu.
5.UGOVOR O EU( MASTRIH UGOVOR )-
potpisan u mastriktu 7 februara1992god a stupa na snagu 1 novembra 1993god. Nastao je posle sloma sovjetskog

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kali R. Rajovic liked this
Shyrete Ibrahimi liked this
rkety5 liked this
elionore liked this
dacafk liked this
visari liked this
miljancikoprofa liked this
svastojed liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->