Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Multiple Endocrine Neoplasia

Multiple Endocrine Neoplasia

Ratings: (0)|Views: 145 |Likes:
Published by Om Lakhani
Multiple Endocrine Neoplasia Harrison Notes Harrison's Medicine Internal Medicine
Multiple Endocrine Neoplasia Harrison Notes Harrison's Medicine Internal Medicine

More info:

Published by: Om Lakhani on Sep 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/27/2013

 
BGK@FUIG@L@CY (SSS.HBKIFIGBG@[BV.IG)
5=:6
 
© KU. @H O LJNAJGI, HK D`r h`rb sufa g`tbs visit attp?//www.hbkifigbg`tbs.ig ]jcb :
HRL[I]LB BGK@FUIGB GB@]LJVIJ & @[ABU ]@LYBGK@FUIGBVYGKU@HBV
EY KU. @H LJNAJGI , HK
IH]@U[JG[ ]@IG[V
 
[absb g`tbs jrb hjkb dr`h Vtjgkjrk [bxte``n `d Hbkifigb
 
[ab furrbgt g`tbs f`rrbsp`gks t` Fajptbr 62: `d Ajrris`g’s Igtbrgjl hbkifigb
 
 
[ab Ybll`w sajkbs rbdbr t` taigcs y`u ajvb t` rbvisb drbqubgtly (jtlbjst `gfb j wbbn)
 
[ab Elub sajkbs rbdbrs t` f`gfbpts
 
[ab ]ign sajkbs rbdbrs t` f`gfbpts tajt jrb g`t rbquirbk d`r ugkbrcrjkujtb lbvbl eut usbduld`r ]`stcrjkujtb lbvbl.Z. Kbdigb Hultiplb bgk`frigb gb`pljsij .It is cbgbtif kis`rkbr igv`lvigc
 
Vbvbrjl hbhebrs `d djhily
 
Igv`lvigc 5 `r h`rb kiddbrbgt a`rh`gjl tissubsZ. Saifa is tab h`st f`hh`g Hultiplb Bgk`frigb gb`pljsij 0
HBG: is tab h`st f`hh`g. It is jls` ng`wg js Sbhbr’s sygkr`hb
 
HBG ? SBUHBU’V VYGKU@HB
Z. Sajt is tab cbgbtif ejsis `d HBG: 0
 
HBG: is fjusbk ey kbdbft ig HBG: cbgb
 
It bgf`kbs d`r j pr`tbig ng`wg js Hbgig
 
Hbgig igtbrjfts wita OugK fjusigc jftivjti`g `d OugKZ. Sajt jrb tab `rcjgs igv`lvbk ig HBG:0
HBG: is jss`fijtbk wita ; ]’s
 
 
]jrjtayr`ik igv`lvbhbgt
 
]jgfrbjtif gbur`bgk`frigb tuh`r igv`lvbhbgt
 
BGK@FUIG@L@CY (SSS.HBKIFIGBG@[BV.IG)
5=:6
 
© KU. @H O LJNAJGI, HK D`r h`rb sufa g`tbs visit attp?//www.hbkifigbg`tbs.ig ]jcb 5
 
]ituitjry igv`lvbhbgt
 
]ab`far`h`fyt`hj (vbry rjrb)Z. Saifa is tab h`st f`hh`g bgk`frigb `rcjg igv`lvbhbgt ig HBG: 0
 
Aypbrpjrjtayr`ikish is h`st f`hh`g bgk`frigjl hjgidbstjti`g `d HBG:
 
It is jls` `dtbg tab dirst hjgidbstjti`g `d HBG:
 
]rbvjlbgfb is jlh`st :== %
 
CI gbur`bgk`frigb tuh`rs jrb sbf`gk h`st f`hh`gZ. Sajt jrb tab dbjturbs `d Aypbrpjrjtayr`ikish ig HBG: 0
 
Aypbrpjrjtayr`ikish ig HBG: is `dtbg hultifbgtrif
 
]jrjtayr`ik aypbrpljsij igv`lvigc jll tab pjrjtayr`ik cljgks is h`rb f`hh`g tajgpjrjtayr`ik jkbg`hj
 
Aypbrpljsij is f`hh`g ig y`ugcbr pjtibgts jgk Jkbg`hj ig `lkbr pjtibgts
 
Fligifjl dbjturbs jrb sjhb js ]rihjry Aypbrpjrjtayr`ikishZ. Sajt % `d Bgtbr`pjgfrbjtif tuh`rs ig HBG: jrb hjlicgjgt 0
 
Je`ut :/6
rk
jrb hjlicgjgtZ. Saifa is tab h`st f`hh`g Bgtbr`pjgfrbjtif tuh`r ig HBG: 0
 
Cjstrig`hj is tab h`st f`hh`g bgtbr`pjgfrbjtif tuh`r ig HBG:
 
It is h`st f`hh`gly sbbg ig Kub`kbguh
 
It is jss`fijtbk wita igfrbjsbk cjstrig pr`kufti`g
 
Djstigc cjstrig lbvbl is 75== pc/hl
 
[ais lbjks t` Hultiplb ulfbrjti`gs tar`uca`ut CI[ jl`gc wita KijrrabjZ. Saifa is tab h`st f`hh`g ]jgfrbjtif tuh`r ig HBG: 0
 
[ab h`st f`hh`g pjgfrbjtif [uh`r ig HBG: is Igsulig`hj
 
]lbjsb g`tb- tab h`st f`hh`g bgtbr`pjgfrbjtif tuh`r is Cjstrig`hj- a`wbvbr it is h`stf`hh`gly sbbg ig Ku`kbguh- s` tab h`st f`hh`g ]jgfrbjtif tuh`r is igsulig`hj jgk g`tcjstrig`hjZ. Saifa is tab h`st sbgsitivb tbst d`r Kijcg`sis tabsb Bgtbr`pjgfrbjtif tuh`rs 0
 
Igtrj`prbrjtivb ultrjs`ugk is tab h`st sbgsitivb tbst.
 
BGK@FUIG@L@CY (SSS.HBKIFIGBG@[BV.IG)
5=:6
 
© KU. @H O LJNAJGI, HK D`r h`rb sufa g`tbs visit attp?//www.hbkifigbg`tbs.ig ]jcb 6
Z. A`w jrb pjtibgts wita HBG: sfrbbgbk d`r Bgtbr`pjgfrbjtif tuh`rs 0
 
Vbruh cjstrig jgk ]jgfrbjtif p`lypbptikb jrb r`utigbly hbjsurbk ig pjtibgts wita HBG: t`sfrbbg tabh d`r p`ssielb tuh`r.Z. Saifa is tab h`st f`hh`g ]ituitjry tuh`r sbbg ig HBG : 0
 
]r`ljftig`hj is tab h`st f`hh`g ]ituitjry tuh`r ig HBG:
`
 
It is jss`fijtbk wita Vbruh pr`ljftig 75== pc/hl
`
 
Igfrbjsb Lbvbls eut <5== pc/hl hjy eb jss`fijtbk wita ]ituitjry stjln f`hprbssi`g
`
 
F`gfbpt ? [ab sbfrbti`g `d ]r`ljftig is igaieitbk ey Ayp`tajljhus tar`ucaK`pjhigb. Id tab f`ggbfti`g ebtwbbg Ayp`tajljhus jgk ]ituitjry is fut `dd ey jgytuh`r
 ‖
it will lbjks t` igfrbjsb pr`ljftig pr`kufti`g ey ]ituitjry
 
Jfr`hbcjly kub t` igfrbjsb CA pr`kufti`g is tab sbf`gk h`st f`hh`g ]ituitjry tuh`r igHBG:Z. K` y`u sbb fjrfig`ik tuh`rs ig HBG: 0
 
Ybs. Fjrfig`iks jrb sbbg ig HBG:
 
A`wbvbr fljssifjl dbjturbs `d Fjrfig`ik sygkr`hb linb Dlusaigc, Kijrrabj btf jrb rjrb
 
It is j ljtb hjgidbstjti`g `d HBG:
 
[aby jrb `dtbg jccrbssivb jgk h`rb igvjsivb tajg `tabr fjrfig`iks
`
 
Hbkijstigjl fjrfig`iks jrb h`rb f`hh`g ig Hbg
`
 
Er`gfaijl fjrfig`ik h`rb f`hh`g ig S`hbgZ. Sajt jrb tab typifjl snig lbsi`gs sbbg ig HBG: 0
 
Vnig Jgci`dier`hjs
 
F`lljcgb`hjs
 
Lip`hjs
 
Futbg`us Lbi`hy`hjsZ. Saifa pjtibgts wita HBG: sa`ulk ugkbrc` ]jrjtayr`ik bxpl`rjti`g 0]jtibgts wa` ajvb
 
Vbruh fjlfiuh 7:5 hc/kl
 
Ubgjl st`gbs

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Vikram Singh liked this
1 hundred reads
archisman007 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->