Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Het imago van de Facilitaire afdeling

Het imago van de Facilitaire afdeling

Ratings: (0)|Views: 53 |Likes:
Published by TOPdesk
Facilitaire afdelingen zorgen er achter de schermen voor dat collega’s ongestoord kunnen werken. Doorgaans worden collega’s zich pas bewust van het geleverde werk als er iets niet in orde is. Hierdoor kan er gemakkelijk een negatief imago ontstaan. In dit artikel beschrijven we hoe u het imago van uw afdeling een positieve impuls geeft.
Ron van Haasteren en Lydje Snieders - FMM September 2013
Facilitaire afdelingen zorgen er achter de schermen voor dat collega’s ongestoord kunnen werken. Doorgaans worden collega’s zich pas bewust van het geleverde werk als er iets niet in orde is. Hierdoor kan er gemakkelijk een negatief imago ontstaan. In dit artikel beschrijven we hoe u het imago van uw afdeling een positieve impuls geeft.
Ron van Haasteren en Lydje Snieders - FMM September 2013

More info:

Published by: TOPdesk on Sep 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

 
24
V rsur rsch
het imago van de facilitaire afdeling
Het werk van een ondersteunende adeling is vaak onzichtbaar voor andere medewerkers vande organisatie. Uw collega’s komen ’s ochtendsaan op kantoor. Ze krijgen toegang tot het ge-bouw, doen het licht aan, pakken een kop koeen beginnen aan hun werkdag. Wat velen zichwaarschijnlijk niet realiseren, is dat allerlei ach-terliggende werkzaamheden ervoor zorgen datze direct aan het werk kunnen. Pas als de koe-automaat niet werkt o het bureau vies is, komtde acilitaire adeling in beeld.
Identiteit en imago
Het imago van een adeling is het beeld dat debuitenwereld ervan hee. Dit beeld wordt con-
Tks: R  Hs  Lyj Ss
Facilitaire afdelingen zorgen er achter de schermen voor dat collega’s ongestoord kunnen werken.Doorgaans worden collega’s zich pas bewust van het geleverde werk als er iets niet in orde is.Hierdoor kan er gemakkelijk een negatief imago ontstaan. In dit artikel beschrijven we hoe u hetimago van uw afdeling een positieve impuls geeft.
stant gevormd door indrukken, ervaringen, ken-nis, verwachtingen en gevoelens die men heeover de adeling.De identiteit is het gedrag dat de adeling uit-draagt naar de omgeving toe. Het bestaat uit de visuele en niet-visuele middelen die worden ge-bruikt om zich te profleren.De identiteit van een adeling hee grote invloedop het ontstaan van haar imago. Door direct in- vloed uit te oeenen op de identiteit van uw ade-ling kunt u het imago ervan sterk beïnvloeden eneen positieve impuls geven. Wij geven een aantalconcrete adviezen over hoe u dit kunt aanpakken.
1. Lvr kwl  sulr swrk 
De werkzaamheden die uw adeling verricht vor-men de basis van uw identiteit. Het is voor hetimago van uw adeling dan ook cruciaal datdeze werkzaamheden van goede kwaliteit zijn.Kwaliteit ontstaat wanneer de ervaring voldoetaan de verwachting van de klant: doet de ade-ling wat ze moet doen en doet ze dit naar tevre-denheid? Een goede manier om hierin meer in-zicht te krijgen is het houden van eenklanttevredenheidsonderzoek. Gebruik de resul-taten hiervan om gericht te werken aan een bete-re prestatie van de adeling.
Ron van Haasteren
en
Lydje Snieders
zijn beiden werkzaam bijTOPdesk, marktleider op het gebied van servicemanagementsoft-ware. Al ruim vijftien jaar begeleiden TOPdesk-consultants allerleiondersteunende afdelingen bij het verbeteren van de kwaliteit vanhun dienstverlening. Ze zijn experts op het gebied van servicema-nagement en de praktische toepassing ervan.Ron van Haasteren is servicemanagementconsultant bij TOPdesk. Hijheeft de studie Facility Management afgerond en heeft daarnaCommunicatiewetenschappen gestudeerd, met als afstudeerrichtingImagovorming. Van Haasteren heeft zich in de praktijk verder gespe-cialiseerd op dit gebied door diverse organisaties te adviseren bij hetrealiseren van een imagoverbetering en verschillende presentatiesen trainingen hierover te verzorgen.Lydje Snieders is coördinator klanttevredenheid bij TOPdesk en heeftSociaal-culturele wetenschappen gestudeerd, met als afstudeerrich-ting Cultuur, Organisatie en Management. Snieders houdt zich bezigmet diverse processen en projecten ter verbetering van de dienstver-lening en is verantwoordelijk voor klanttevredenheidsmetingen.
‘Pas als de kofeautomaatniet werkt, komt deacilitaire adeling in beeld’

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->