Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
9Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ustav Srbije PDF

Ustav Srbije PDF

Ratings: (0)|Views: 447 |Likes:
Published by bglion

More info:

Published by: bglion on Jul 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
 
Na osnovu
lana 133. stav 3. Ustava Republike Srbije i
lana 25.Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi ("Službeni glasnik RS", br. 48/94 i11/98), Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj posebnoj sedniciNarodne skupštine Republike Srbije u 2006. godini, održanoj 8. novembra 2006.godine, donela je
O D L U K U
O PROGLAŠENjU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE
Proglašava se Ustav Republike Srbije, koji je usvojila Narodnaskupština Republike Srbije na Prvoj posebnoj sednici Narodne skupštineRepublike Srbije u 2006. godini, održanoj 30. septembra 2006. godine i koji jekona
no usvojen na republi
kom referendumu održanom 28. i 29. oktobra 2006.godine.RS broj 37U Beogradu, 8. novembra 2006. godine
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
PREDSEDNIKPredrag Markovi
 
 
 Polaze
i od državne tradicije srpskog naroda i ravnopravnosti svihgra
ana i etni
kih zajednica u Srbiji,polaze
i i od toga da je Pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorijeSrbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije i da iztakvog položaja Pokrajine Kosovo i Metohija slede ustavne obaveze svih državnihorgana da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svimunutrašnjim i spoljnim politi
kim odnosima,gra
ani Srbije donose
USTAV REPUBLIKE SRBIJE
 
PRVI DEO 
 
NA
ELA USTAVA
 
Republika Srbija
 
lan 1.
Republika Srbija je država srpskog naroda i svih gra
ana koji u njoj žive,zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi, na
elima gra
anske demokratije,ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima ivrednostima.
Nosioci suverenosti
 
lan 2.
Suverenost poti
e od gra
ana koji je vrše referendumom, narodnominicijativom i preko svojih slobodno izabranih predstavnika.Nijedan državni organ, politi
ka organizacija, grupa ili pojedinac ne možeprisvojiti suverenost od gra
ana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene voljegra
ana.
Vladavina prava
 
lan 3.
Vladavina prava je osnovna pretpostavka Ustava i po
iva na neotu
ivimljudskim pravima.
 
- 2 -Vladavina prava se ostvaruje slobodnim i neposrednim izborima,ustavnim jemstvima ljudskih i manjinskih prava, podelom vlasti, nezavisnom sudskomvlaš
u i povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu.
Podela vlasti
 
lan 4.
Pravni poredak je jedinstven.Ure
enje vlasti po
iva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku.Odnos tri grane vlasti zasniva se na ravnoteži i me
usobnoj kontroli.Sudska vlast je nezavisna.
Politi
ke stranke
 
lan 5.
Jem
i se i priznaje uloga politi
kih stranaka u demokratskom oblikovanjupoliti
ke volje gra
ana.Osnivanje politi
kih stranaka je slobodno.Nedopušteno je delovanje politi
kih stranaka koje je usmereno na nasilnorušenje ustavnog poretka, kršenje zajem
enih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje rasne,nacionalne ili verske mržnje.Politi
ke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast, niti je pot
initi sebi.
Zabrana sukoba interesa
 
lan 6.
Niko ne može vršiti državnu ili javnu funkciju koja je u sukobu sa njegovimdrugim funkcijama, poslovima ili privatnim interesima.Postojanje sukoba interesa i odgovornost pri njegovom rešavanjuodre
uju se Ustavom i zakonom.
Grb, zastava i himna
 
lan 7.
Republika Srbija ima svoj grb, zastavu i himnu.Grb Republike Srbije se koristi kao Veliki grb i kao Mali grb.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zlatko5 liked this
Beatris Vukmanov liked this
apostate011 liked this
vupulepe liked this
vupulepe liked this
Ivica Petrovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->