Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
31 MART VAKASI ve ABDÜLHAMİT'İN TAHTAN İNDİRİLMESİ

31 MART VAKASI ve ABDÜLHAMİT'İN TAHTAN İNDİRİLMESİ

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,477 |Likes:
Published by UĞUR

More info:

Published by: UĞUR on Jul 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ŞARK KURNAZI BU KEZ FAKA BASTI
31 Mart Vakası ve Abdülhamit'in Tahttan İndirilmesiNisan, 1909
Tarih sahnesinden çekilmeye hazırlanan Osmanlıların sondöneminin en önemlihükümdarı olduğu söylenebilecek II. Abdülhamit'in bir tür "şark kurnazı"olduğuna da fazla itiraz gelmeyebilir. Yeni Osmanlılara meşrutiyetilan etmesözü vererek V. Murad'ın yerine tahta çıkarılan II. Abdülhamitdaha sonra ilk fırsatta Anayasayı askıya alıp, Meclisi fesh etti. Ve 30 yılı aşan birsüre Osmanlıİmparatorluğunu tam bir otokrat olarak yönetti.Kimilerine göre "imparatorluğu batıran", kimilerine göre ise"kurtaran" "KızılSultan" Birinci Meşrutiyet'ten sonra İkinci Meşrutiyeti de birkenara koymayakalkıştı ama ikincisinde Çuvalladı ve tahttan indirilerek Selanik'esürgünegönderildi.III. Ordunun görev alanı olan Selanik ve Makedonya Osmanlıİmparatorluğununen batı bölgesi olarak Avrupa'daki gelişmelerden en fazlaetkilenen, kapitalistilişkilerin en fazla geliştiği, en aydınlanmış bölgeydi. DolayısıylaOsmanlı'yımeşruti bir monarşiye dönüştürmek için toplumsal baskının daöncelikle bubölgeden gelmesi, gizli devrimci örgütlerin asıl olarak bu bölgedegelişmesidoğaldı.Nitekim Abdülhamit'i İkinci Meşrutiyet'i ilan etmeye de bubölgedeki ordubirlikleri ve halk zorlayacaktı. Bölgedeki orduyu neredeysetümüyle kontrolüaltına alan İttihat ve Terakki örgütü, Niyazi ve Enver'in dağaçıkmasıyla aslındasilahlı bir isyanı da başlatmış oluyordu. Selanik Merkez KumandanıNazımPaşa'nın öldürülmesi üzerine durumun ciddiyetini iyice anlayanAbdülhamitisyanı bastırmakta geç kalmıştı.Enver ve Niyazi'nin kasabalara baskın verip Anayasanın yenidenyürürlüğe
 
konduğunu açıklamaya başlamaları üzerine Yıldız Sarayı'nakapanmış olanpadişah pes etti ve 24 Temmuz 1908'de otuz yıl önce askıya aldığıAnayasayıraftan indirdi.Beş yılı aşkın bir süredir sadrazamlık yapmakta olan Mehmet FeritPaşa'yıazleden Abdülhamit, en has adamlarından Küçük Mehmet SaitPaşa'yı yedincikez sadrazam yaparak derhal Anayasanın gereklerini yerinegetirmesini istedi.Osmanlı devleti bir gün içinde yeniden meşruti bir monarşiolmuştu. Otuz yılönce Anayasayı askıya aldığını ilan ederken halkın "henüzmeşrutiyete hazırolmadığını" iddia ediyordu, tekrar yürürlüğe koyarken ise "artık halkın gerekenolgunluğa eriştiğini" söylüyordu.Halk kitlelerinin siyasi olgunluk düzeyinin ne olduğu tartışması biryana, sonderece kurnaz, temkinli ve ürkek bir kişiliği olan Abdülhamitaslındameşrutiyeti, yani yetkilerinin sınırlandırılmasını hiç dekabullenmiş vehazmetmiş değildi. Ama karşı karşıya kaldığı baskı ve tahttanindirilme korkusunedeniyle ilk aşamada suların aktığı doğrultuda görünmeye kararveriyordu.Meşrutiyetin ilan edilmesiyle sular durgunlaşıp, ortalık yatıştıktansonrabirincisini nasıl ortadan kaldırdıysa ikincisinin de üstesindengelmenin biryolunu bulmaya çalışacaktı.Abdülhamit'in beklenenden önce meşrutiyeti ilan etmesiMakedonya'dakiayaklanmayı örgütleyen İttihat ve Terakki için de sürpriz oldu.Cemiyet,gizliliğine son verip hemen açık örgütlenmeye geçmeye ve iktidarıalmaya hazırdeğildi. Ne Abdülhamit'e dokunmayı göze aldı, ne de iktidaragelmeye kalkıştı.Tam tersine herkesin bildiği varlığına ve olayların arkasındakireddedilmezrolüne rağmen yarı-gizli yapısını sürdürdü ve zaman kazanmayaçalıştı.Bir yandan Meclisin oluşumu için seçim hazırlıkları sürerkenAbdülhamit de boş
 
durmuyor, durumu anlamaya, güç dengelerini kavramaya çalışıyor,karşı atağane zaman ve nasıl geçeceğinin hesaplarını yapıyordu. Seçimlergerçekleştirildi ve17 Aralık 1908'de padişahın nutkuyla Meclis açıldı.Artık İkinci Meşrutiyet dönemi başlamıştı ama bir yandan da sonderece ilginçbir tablo ortaya çıkmıştı; perde arkasındaki iktidar partisi gibidevletinbaşındaki padişah da gizlice faaliyet yürütüyordu. Abdülhamit elaltındantaraftarlarının örgütlenmesini sağlıyor ve Makedonya'daki askerive sivilörgütlenmeye İstanbul'da aynı türden bir örgütlenmeyle karşıçıkmayahazırlanıyordu."İslam Birliği" diye bir cemiyet kurulmuştu ve padişahın oğluMehmetBurhaneddin'in de içinde yer aldığı bu örgüt meşrutiyete karşıkampanyayürütmeye başlayacaktı. Siyaset anlayışında İslam'a özel bir yerveren ve ilk kez"Halife" unvanını uluslararası politikada bir araç olarak kullanmaya çalışanAbdülhamit'e İslamcıların sahip çıkması doğaldı. İstanbul'dakiordu birlikleriiçinde de Abdülhamit yanlısı bir örgütlenme hızla yaygınlaşıyordu.Artık iktidara daha yakın olmak için yeterince hazırlandığınıdüşünen İttihat veTerakki Şubat 1909'da Kamil Paşa'nın yerine kendi adamı HüseyinHilmiPaşa'nın sadrazamlığa getirilerek hükümeti kurmasını isteyinceAbdülhamityanlısı hareket de daha açık faaliyete geçti. "Makedonya Cuntası"kendiiktidarını kuruyor ve İslam'ı tasfiye ederek "memleketi gavurlarateslim etmeye"hazırlanıyordu.Sonuçta eski Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te, miladi takvimegöre ise 13Nisan 1909'da bir kısım öğrenci, asker ve halktan insan sokaklaradökülerek gösterilere başladılar. Meclisi basarak bazı mebusları tartaklayıp,ikisini deöldürdüler. Şeriata uygun bir yönetim ve Halife-Sultanınyetkilerine saygıgösterilmesini istiyorlardı.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Natali Ablay liked this
eylul916 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->