Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
satisf muncii

satisf muncii

Ratings: (0)|Views: 648 |Likes:
Published by strengara

More info:

Published by: strengara on Jul 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

 
Tudorache Sanda-Corina Studiu de caz efectuat la S.C. Comaris C.M. S .R.L. HârşovaTudorache Sanda-Corina Studiu de caz efectuat la S.C. Comaris C.M. S.R.L. Hârşova
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICEFACULTATEA DE COMERŢSPECIALIZAREA TURISM - SERVICII
LUCRARE DE LICENŢǍSTUDIUL SATISFACŢIEI ÎN MUNCǍ LAS.C. COMARIS C.M. S.R.L.HÂRŞOVA
Conducător ştiinţific:Conf. univ. dr.
ŢIGU GABRIELA
Absolvent:
TUDORACHE (COJANU) SANDA-CORINA
1
 
Tudorache Sanda-Corina Studiu de caz efectuat la S.C. Comaris C.M. S .R.L. Hârşova
BUCUREŞTI
2006
CUPRINS
INTRODUCERECapitolul SATISFACŢIA MUNCII 11
1.1. Conceptul de satisfacţie a muncii 1
 
1.1.1. Factorii determinanţi ai satisfacţiei în muncă 31.1.2. Implicarea în muncă 51.2. Sursele satisfacţiei în muncă 61.2.1. Contribuţii chie la satisfacţia în muncă 81.2.2. Relaţia-satisfacţie şi insatisfacţie 91.2.3. Căi de creştere a satisfacţiei în muncă 111.2.4. Raportul satisfacţie-productivitate 141.3. Consec
 
inţele satisfacţiei şi insatisfacţiei în muncă 16
Capitolul PREZENTAREA S.C. COMARIS C.M. S.R.L.2 HÂRŞOVA 17
2.1. Obiectul de activitate 182.2. Structura organizatorică 192.3. Clienţii S.C. Comaris C.M. S.R.L. 222.4. Resursele umane ale S.C. Comaris C.M. S.R.L. 232.5. Rezultate economico-financiare 25
Capitolul ANALIZA SATISFACŢIEI MUNCII PERSONALULUI LA3 S.C. COMARIS C.M. S.R.L. HÂRŞOVA 29
3.1. Chestionarul 293.2. Grupurile supuse analizei 303.3. Instrumente de analiză 333.4. Analiza informaţiilor obţinute 33
CONCLUZII ŞI PROPUNERIBIBLIOGRAFIEANEXE
2
 
Tudorache Sanda-Corina Studiu de caz efectuat la S.C. Comaris C.M. S .R.L. Hârşova
Încă de la apariţia sa, omul a fost pus în situaţia de a încerca să-şi satisfacătrebuinţele în limita disponibilităţilor oferite, la începuturi, de natură, iar mai târziu, pe scaradezvoltării sale istorice de mediul economic social căreia îi aparţine. Nevoile şi resursele au o puternică determinare temporală care acţionează în sensuridiferite asupra acestora. Astfel, în timp ce resursele sunt relativ limitate, nevoile se dezvoltă rapidşi permanent. Aceasta face ca, în orice moment, între tipurile şi volumele nevoilor şi tipurile şivolumele resurselor disponibile satisfacerii lor să existe o inegalitate, în sensul că întotdeaunaresursele necesare sunt mai mari decât cele disponibile.Dezechilibrul dintre necesarul de resurse pentru satisfacerea nevoilor într-osocietate, şi disponibilul de resurse al unei societăţi constituie, de fapt, motorul (sâmburele) care pune în mişcare activitatea economică.Atâta timp cât între nevoile unui individ şi posibilităţile sale de satisfacere aacestora va exista o inegalitate, acesta va acţiona astfel încât să-şi completeze resursele. Dar, caindivid social, el va acţiona într-un anumit cadru, va suporta nişte restricţii, va fi complicat şi vagenera relii. Se conturează astfel un proces complex, ce reprezintă în fapt activitateaeconomică. Activitatea economică este specific umană. Generic actorul şi promotorul acesteiaeste omul. Este unanim acceptată ideea conform căreia dintre toate resursele necesare uneiîntreprinderi - financiare, materiale, umane, informaţionale - cele mai importante sunt resurseleumane.Astfel se explică atenţia deosebită acordată resursei umane, atât în planul teoretic alştiinţei manageriale, cât şi practic, la nivelul fiecărei organizaţii.O firmă rămâne competitivă numai dacă există un management performant înutilizarea resurselor. Deci este necesar ca managerii să înţeleagă cât mai bine manifestărilecomportamentului uman. Unele teorii afirmă că omul ar putea fi determinat să muncească maieficient dacă i s-ar satisface anumite necesităţi psiholigice şi sociale.Atenţia managerului trebuie îndreptată către om, către caracteristicile sale sociale şide comunicare, astfel încât să se ajungă la armonizarea intereselor sale cu cele ale organizaţieidin care face parte.3

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Elena Pascal liked this
HEDY1977 liked this
babyblue25 liked this
lacustamarinela liked this
mracnea liked this
me_Hellen liked this
Florin Mihai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->