Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
62Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Tuyen Sinh Dai Hoc Mon Toan Khoi a Nam 2009 Va Huong Dan Giai

De Thi Tuyen Sinh Dai Hoc Mon Toan Khoi a Nam 2009 Va Huong Dan Giai

Ratings:

4.71

(1)
|Views: 32,407|Likes:
Published by nguyentangvu

More info:

Published by: nguyentangvu on Jul 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
Trung tâm b
 ồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
 
423/27/15, L
ạc Long Quân, P.5, Q.11
, Tp.HCM.
ĐT
: 08. 7305 7668 Nhóm giáo viên Toán trung tâm Quang Minh 1www.trungtamquangminh.tk 
B
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009
 MÔN THI: TOÁN, KH
ỐI A
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
TH
ỜI GIAN L
ÀM BÀI: 180 PHÚTPH
ẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
 Câu I (2,0
đ
i
ểm
)
 Cho hàm s
:
2123
 x y x
 1. Kh
ảo sát sự biến thi
ên và v
ẽ đồ thị
c
ủa
hàm s
 
1
 2. Vi
ết phương tr 
 ình ti
ếp tuyến của đồ thị của h
àm s
1
, bi
ết tiếp tuyến đó cắt trục ho
ành,tr
ục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt
,
 A B
và tam giác
OAB
cân t
ại gốc tọa độ
O
.
Câu II
(2,0 điểm
)
1. Gi
ải phương tr 
 ình:
12sincos312sin1sin
 x x x x
 2. Gi
ải phương tr 
 ình:
3
23236580
 x x x
 
 
Câu III (1,0
đ
i
ểm
)
Tính tích phân:
2320
cos1cos
 I x xdx
 
 
 
Câu IV
(1,0 điểm)
 
Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy
 ABCD
là hình thang vuông t
ại
 A
 D
;
2
 AB AD a
,
CD a
; góc gi
ữa hai mặt phẳng
SBC 
 ABCD
b
ằng
0
60. G
ọi
 I 
là trung điểm của
c
ạnh
 AD
. Bi
ết hai mặt phẳng
SBI 
SCI 
cùng vuông góc v
ới mặt phẳng
 ABCD
,tính th
ể tích khối chóp
.
S ABCD
theo
a
.
Câu V
(1,0 điểm)
 
Ch
ứng minh rằng với mọi số thực dương
,,
 x y z
th
ỏa m
ãn
3
 x x y z yz
, ta có:
333
35
 x y x z x y x z y z y z
   
 
PH
ẦN RIÊNG (3,0 điểm):
Thí sinh ch
ỉ l
àm m
ột trong hai phần (phần A hoặc B)
 
A. THEO CHƯƠNG TR 
ÌNH CHU
ẨN
 
Câu VI.a
(2,0 điểm)
 
1. Trong m
ặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho hình ch
ữ nhật
 ABCD
có điểm
6;2
 I 
là giao
điểm của hai đường chéo
 AC 
 BD
. Điểm
1;5
 M 
thu
ộc đường thẳng
 AB
và trung điểm
 E 
c
ủa cạnh
CD
thu
ộc đường thẳng
:50
 x y
. Vi
ết phương tr 
 ình
đường thẳng
 AB
.2. Trong không gian v
ới hệ tọa độ
Oxyz
, cho m
ặt phẳng
:2240
P x y z
và m
ặt cầu
222
:246110
S x y z x y z
     
. Ch
ứng minh rằng mặt phẳng
P
c
ắt mặt cầu
S
 theo m
ột đường tr 
òn. Xác
định tọa độ tâm v
à tính bán kính c
ủa đường tr 
òn
đó.
 
Câu VII.a
(1,0 điểm)
 
G
ọi
1
 z
2
 z
là hai nghi
ệm phức của phương tr 
 ình
2
2100
 z z
. Tính giá tr
ị biểu thức
2212
 A z z
.
B. THEO CHƯƠNG TR 
ÌNH NÂNG CAO
Câu VI.b (2,0 điểm)
 
 
Trung tâm b
 ồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
 
423/27/15, L
ạc Long Quân, P.5, Q.11
, Tp.HCM.
ĐT
: 08. 7305 7668 Nhóm giáo viên Toán trung tâm Quang Minh 2www.trungtamquangminh.tk 
1. Trong m
ặt phẳng với hệ tọa độ
Oxy
, cho đường tr 
òn
22
:4460
C x y x y
đường thẳng
:230
 x my m
 
, v
ới
m
là tham s
ố thực. Gọi
 I 
là tâm đường tr 
òn
.Tìm
m
để
c
ắt
t
ại hai điểm phân biệt
 A
 B
sao cho di
ện tích
tam giác
 IAB
l
ớn
nh
ất.
 2. Trong không gian v
ới hệ
t
ọa độ
Oxyz
, cho m
ặt phẳng
:2210
P x y z
và hai
đường thẳng
1
19:116
 x y z
,
2
131:212
 x y z
. Xác định tọa độ điểm
 M 
 thu
ộc đường thẳng
1
sao cho kho
ảng cách từ
 M 
đến đường thẳng
2
và kho
ảng cách từ
 M 
đến mặt phẳng
P
b
ằng nhau.
 
Câu VII. (1,0 điểm)
 
Gi
ải hệ phương tr 
 ình
22
2222
log1log381
 x xy y
 x y xy
 
HƯỚNG DẪN GIẢI
 PH
ẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
 
Câu I (2,0 điểm)
 
1.B
ạn đọc tự giải
 2.Tam giác
OAB
cân t
ại
O
nên ti
ếp tuyến song song với một trong hai đường thẳng
 y x
 ho
ặc
 y x
 
. Suy ra:
0002000
111112023
 x y y x x y x
 
1
:11
 y x y x
(lo
ại)
 
2
:022
 y x y x
 
(nh
ận)
 V
ậy tiếp tuyến cần t
 ìm là:
2
:2
 y x
 
Cách khác:
 
Đường thẳng
qua,
 A B
có d
ạng
1
 x ya b
, tam giác
OAB
cân t
ại
O
nên
a b b a
.+ V
ới
b a
 
đường thẳng
 y x a
 
, để đường thẳng
là ti
ếp tuyến
thì h
ệ sau có
nghi
ệm
 
2
222323111232
 x x x a x a x x x xx
       
 
V
ớ 
i
12
 x a
 
đường thẳng
2
 y x
 
(nh
ận)
 V
ớ 
i
20
 x a
 
đường thẳng
 y x
 
(lo
ại v
 ì
đường thẳng
qua g
ốc
t
ọa độ
)+ V
ới
b a
 
 
đường thẳng
 y x a
, để đường thẳng
là ti
ếp tuyến
thì h
ệ sau có
nghi
ệm
 
 
Trung tâm b
 ồi dưỡng kiến thức QUANG MINH
 
423/27/15, L
ạc Long Quân, P.5, Q.11
, Tp.HCM.
ĐT
: 08. 7305 7668 Nhóm giáo viên Toán trung tâm Quang Minh 3www.trungtamquangminh.tk 
2
2231123
 x x a x x
 H
ệ vô
nghi
ệm
nên
đường thẳng
này không là ti
ếp tuyến
.
V
ậy
ti
ếp tuyến
đường thẳng
 
2
 y x
 
 
Câu II (2,0 điểm)
 
1.Gi
ải phương tr 
 ình:
12sincos312sin1sin
 x x x x
 
Điều kiện:
26112sin0sin7221sin06sin122
 x  xx x  x x x
      
 
12sincos312sin1sin
 x x x x
 
2
cos2sincos31sin2sin2sin
 x x x x x x
 
cossin23sincos2
 x x x x
 3113cos2sin2cossin2222
 x x x x
 cos2cos63
 x x
 
 
22263222218363
 x x x k l x k n x x
       
 
 
V
ậy
2183
S
 
 
2.Gi
ải phương tr 
 ình:
3
23236580*
 x x x
 
 
Điều kiện:
65
 x
 
Đặt:
3
32
u x
, suy ra
3
32
u x
 65
v x
, suy ra
2
65
v x
 Ta có h

Activity (62)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoàng Anh Hoài liked this
Hoàng Anh Hoài liked this
Ha Kim liked this
Tung Duong Thanh liked this
Nhox Zen liked this
Bill Phan liked this
Lucy Nguyen liked this
Cuong Ha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->