Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
117. - 16.b

117. - 16.b

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Sep 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 26. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine,broj 33/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________2013.godine donijela
O D L U K Uo izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentraliziranofinanciranje domova za starije i nemo
ć
ne osobe u 2013. godini
 
I.
U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentraliziranofinanciranje domova za starije i nemo
ć
ne osobe u 2013. godini (Narodne novine, broj29/2013), u to
č
ki III. stavak 4. mijenja se i glasi:"Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u domovima za starije inemo
ć
ne osobe za 2013. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove to
č
ke, po županijama,odnosno Gradu Zagrebu iznosi:
ŽUPANIJABrojkorisnikaIznos pokorisnikuIznos2013. g.1 2 3 4SISA
Č
KO-MOSLAVA
Č
KA ŽUPANIJA 475 1.728 9.850.000
 
KARLOVA
Č
KA ŽUPANIJA 253 1.802 5.472.000
 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 361 1.741 7.541.000
 
KOPRIVNI
Č
KO-KRIŽEVA
Č
KA ŽUPANIJA 272 2.017 6. 585.000
 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 282 1.657 5.608.000
 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 949 2.228 25.367.000
 
LI
Č
KO-SENJSKA ŽUPANIJA 354 2.048 8.700.000
 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 325 2.204 8.594.000
 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 274 2.252 7.404.000
 
ZADARSKA ŽUPANIJA 372 2.071 9.244.000
 
OSJE
Č
KO-BARANJSKA ŽUPANIJA 791 1.843 17.495.000
 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 393 2.364 11.148.000
 
2
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 315 2.488 9.404.000
 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 984 2.317 27.354.000
 
ISTARSKA ŽUPANIJA 625 2.431 18.230.000
 
DUBROVA
Č
KO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 405 2.567 12.477.000
 
ME
Đ
IMURSKA ŽUPANIJA 281 1.871 6.309.000
 
GRAD ZAGREB 3.771 1.786 80.822.000SVEUKUPNO 11.482 2.015 277.604.000II.
U to
č
ki IV. stavak 4. mijenja se i glasi:"Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda za domoveza starije i nemo
ć
ne osobe za 2013. godinu, sukladno stavcima 1., 2., 3. ove to
č
ke, požupanijama, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:
ŽUPANIJABrojkorisnikaIznos pokorisnikuIznos2013. g.1 2 3 4SISA
Č
KO-MOSLAVA
Č
KA ŽUPANIJA 475 1.454 8.285.000
 
KARLOVA
Č
KA ŽUPANIJA 253 1.558 4.731.000
 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 361 1.449 6.277.000
 
KOPRIVNI
Č
KO-KRIŽEVA
Č
KA ŽUPANIJA 272 1.599 5.219.000
 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 282 1.539 5.209.000
 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 949 1.418 16.150.000
 
LI
Č
KO-SENJSKA ŽUPANIJA 354 1.671 7.100.000
 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 325 1.601 6.245.000
 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 274 1.339 4.401.000
 
ZADARSKA ŽUPANIJA 372 1.741 7.770.000
 
OSJE
Č
KO-BARANJSKA ŽUPANIJA 791 1.637 15.540.000
 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 393 1.496 7.054.000
 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 315 1.937 7.323.000
 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 984 1.444 17.055.692
 
ISTARSKA ŽUPANIJA 625 1.708 12.810.000
 
DUBROVA
Č
KO-NERETVANSKAŽUPANIJA405 1.561 7.586.000ME
Đ
IMURSKA ŽUPANIJA 281 1.526 5.147.000
 
GRAD ZAGREB 3.771 1.351 61.150.000SVEUKUPNO 11.482 1.488 205.052.692
 
3
III.
U to
č
ki V. stavak 4. mijenja se i glasi:"Minimalni financijski standard rashoda za nefinancijsku imovinu za domoveza starije i nemo
ć
ne osobe za 2013. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove to
č
ke požupanijama, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:
ŽUPANIJABrojkorisnikaIznos pokorisnikuIznos2013. g.1 2 3 4SISA
Č
KO-MOSLAVA
Č
KA ŽUPANIJA 475 222 1.267.194
 
KARLOVA
Č
KA ŽUPANIJA 253 177 538.100
 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 361 53 228.400
 
KOPRIVNI
Č
KO-KRIŽEVA
Č
KA ŽUPANIJA 272 55 181.000
 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 282 15 50.000
 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 949 46 525.088
 
LI
Č
KO-SENJSKA ŽUPANIJA 354 30 128.467
 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 325 159 620.040
 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 274 561 1.843.943
 
ZADARSKA ŽUPANIJA 372 201 895.800
 
OSJE
Č
KO-BARANJSKA ŽUPANIJA 791 149 1.415.000
 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 393 90 424.500
 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 315 207 783.648
 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 984 21 251.308
 
ISTARSKA ŽUPANIJA 625 106 798.734
 
DUBROVA
Č
KO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 405 50 243.377
 
ME
Đ
IMURSKA ŽUPANIJA 281 39 132.000
 
GRAD ZAGREB 3.771 6 258.100SVEUKUPNO 11.482 77 10.584.699IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u Narodnim novinama.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->