Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
37Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan de Afaceri Centirem, Dr.ing. Dan C. Badea

Plan de Afaceri Centirem, Dr.ing. Dan C. Badea

Ratings: (0)|Views: 1,910|Likes:
Published by dancbadea
Planul de afaceri fundamenteaza infiintarea Centrului de Informare Tehnologica CENTIREM
Planul de afaceri fundamenteaza infiintarea Centrului de Informare Tehnologica CENTIREM

More info:

Published by: dancbadea on Jul 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/03/2013

pdf

text

original

 
INCDMRR – ICPMRR Bucure
ti, Centrul de Informare Tehnologic
CENTIREM1
PLAN DE AFACERI
al Centrului de informare tehnologic
CENTIREM
Bucuresti, 2009
 Research and Development National Institute for Metals and Radioactive Resources
B-dul Carol I, nr. 68-70, sector 2, 020917 BUCURESTI – ROMANIA, Tel. +40–21–315.23.41,Fax. +40–21–313.12.58, e-mail:icpmrr@iodes.ro Cod Unic de Inregistrare: 15576142 – RC-J40/9375/2003
 
INCDMRR – ICPMRR Bucure
ti, Centrul de Informare Tehnologic
CENTIREM2
PLAN DE AFACERI
al Centrului de informare tehnologic
CENTIREMPrezentarea societ

iiA. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC1. Numele firmei:
Institutul Na
ional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale
iResurse Radioactive, Centrul de informare tehnologic
CENTIREM.
2. Inregistrarea:
J40 / 9375 / 2003, Registrul Comer
ului Bucure
ti
3. Forma juridica de constituire
: Institut na
ional.Sediul central: Bucure
ti, sector 2, B-dul Carol I, nr.70.
4. Tipul activitatii curente :
-Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale
5. Forma propriet

ii:
de stat.
6. Patrimoniu:
2.188 milioane lei.
B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATIIB.1. Conducerea societ

ii / CENTIREM
Functia:Numele:PrenumeStudii:
Pre 
edinte - Director GeneralCIOCANVIORICAUniversitatea din Petrosani Titlul:Doctor ing.
Experienta profesionala 
Perioada
:1.09.1981 1.09.19901.09.1990 1.09. 20051.09.2005 - prezent
Locul:
Vulcan, jud. Hunedoara Petro
ani, jud. Hunedoara Bucure
ti
Institu
ia:
Uzina de Preparare a

rbunelui Coroe
tiUniversitatea din Petro
aniInstitutul Na
ional deCercetare-Dezvoltarepentru Metale
i ResurseRadioactive
Func
ia:
InginerCadru didactic universitar Cercet
tor
tiin
ific gr. II
Descriere:
- Inginer tehnolog (2 ani);-
ef atelier SEA (4 ani);-
ef brigad
Preparare(2ani);-
ef birou tehnic (1 an)Asist. univ. (2 ani) ;
ef de lucr
ri (8 ani);Conf.univ. (5 ani)
ef Divizie Tehnici
iTehnologii de procesare
ef Centru InformareTehnologic
- CENTIREMDirector Stiintific
CENTIREM
Functia:Numele: Prenume Studii:
Director CIT- CENTIREMCR
 
UGHEORGH
U.S.A.M.V. – Facultateade Imbun

tiriFunciare, Bucure
ti
Titlul:Doctor ing.
Experien
a profesional
:Perioada
:1982 - 19921992 1995si1998 - 20041995 - 19982004 - prezent
Locul:
Baneasa-Giurgiu Baneasa-Giurgiu Baneasa-Giurgiu Bucuresti
Institu
ia:
I.C.I.T.I.D.I.C.I.T.I.D.I.C.I.T.I.D.I.N.C.D.M.R.R.-ICPMRR
Func
ia:
Inginer, CS, CS III CS II, CS IDirector GeneralCS IIDirector StiintificCS ISef divizie CD
 
INCDMRR – ICPMRR Bucure
ti, Centrul de Informare Tehnologic
CENTIREM3
Sef departament CDDirector CENTIREM
Descriere:
- Inginer hidro(2 ani);- Responsabil temecercetare;-
ef laborator;-Resp.proiecte siteme de cercetare.-Coordonareprograme siproiecte decercetare.- Efectuare studiifundamentareproiectetehnologice-Coordonareprograme si temede cercetare.- Responsabil temede cercetare
.
-Director proiecte siresponsabil teme decercetare.-Coordonare activ.departament.-Coordonareactivitate centru deinformare.
B.2. PersonalulNumar total de salaria
i: 78
cu contract de munca: 78
direct productivi:50
colaboratori: 0C. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE1. Istoric al activitatii:
Institutul Na
ional de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale
i ResurseRadioactive (INCDMRR) este o unitate de cercetare-dezvoltare creata in baza HG537/2003.INCDMRR a preluat întreg activul
i pasivul S.C. ICPMRR SA Bucure
ti.S.C. ICPMRR SA Bucure
ti s-a format prin desprinderea Sucursalei Bucure
ti -ICPMRR din cadrul Companiei Na
ionale a Uraniului SA. S.C. ICPMRR SA a fostpersoan
juridic
român
, având forma de societate pe ac
iuni, cu capital integralde stat, calitatea de ac
ionar al statului fiind reprezentat
de Ministerul Industriei
iResurselor.În anul 1968 s-a format primul nucleu
i anume Sec
ia de Cercet
ri Tehnologicepentru Metale Rare
i Radioactive, în cadrul Întreprinderii de Metale Rare, aceastadevenind, din anul 1974, Centrul de Cercet
ri
i Proiect
ri pentru Metale Rare
iRadioactive
i func
ionând, pân
în anul 1981, ca Sucursala Bucure
ti a InstitutuluiCentral de Cercet
ri Miniere din Baia Mare. În anul 1982, acest centru s-atransformat în Institutul de Cercet
ri, Inginerie Tehnologic

i Proiectare pentruMetale Rare
i Radioactive, în structura Întreprinderii Metalelor Rare, care a fosttransformat
, dup
1990, în Regia Autonom
pentru Metale Rare, iar, dup
1997, în Compania Na
ional
a Uraniului SA.
2. Produsele / Serviciile:
2.1. Produsele / Serviciile INCDMRR ICPMRR Bucure
ti.Domeniul principal de activitate al INCDMRR – ICPMRR Bucure
ti este:COD CAEN 731 – Cercetare-dezvoltare în
tiin
e fizice
i naturale, iaractivitate principal
are: 7310 Cercetare-dezvoltare în
tiin
e fizice
inaturale.Activit

ile conexe ale institutului sunt:- recep
ia, administrarea
i valorificarea rezultatelor cercet
rilor din domeniu,finan
ate din fonduri publice;

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iurii Cebotari liked this
vampiremmm liked this
Dumitru Neagu liked this
veljanov liked this
roxa33e liked this
Adriana Horne liked this
Adriana Horne liked this
Adriana Horne liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->