Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
56Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
metodologie urbanism 2005

metodologie urbanism 2005

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,430|Likes:
Published by barbarasa
Metodologia cadru urbanism propunere 2005
Metodologia cadru urbanism propunere 2005

More info:

Published by: barbarasa on Jul 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
Metodologie privind conţinutul – cadru al documentaţiilor de urbanism2004
PARTEA A II-AMETODOLOGIE SI CONTINUT CADRU DE ELABORARE ADOCUMENTATIILOR DE URBANISM
CUPRINS
PREAMBULCAPITOLUL 1 METODOLOGIE DE ELABORARE A DOCUMENTATIILOR DEURBANISMSECTIUNEA 1. DISPOZITII GENERALECadrul legalObiectiveAlinierea la principiile şi direcţiile formulate la nivelul UE.Relaţionarea cu alte reglementări specificeIniţierea documentaţiilor de urbanismAvizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanismInformarea şi consultarea publiculuiSECTIUNEA 2. CATEGORII DE DOCUMENTAŢII DE URBANISMCategorii de documentaţii de urbanismScopul documentaţiilor de urbanismCondiţii de elaborareConţinutul documentaţiilor de urbanismDreptul de autor CAPITOLUL 2. CONTINUTUL CADRU AL
PLANUL URBANISTIC GENERAL (
PUG)şi REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent PUG
SECTIUNEA 1. GENERALITĂŢI 
Durata de valabilitateCoordonare PUG cu alte documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanismProblematica PUGStructura generală a conţinutului documentaţiei PUGSECTIUNEA 2. STUDII DE FUNDAMENTARE PUGSECTIUNEA 3. CONTINUTUL CADRU P.U.G. - PIESE SCRISEVOLUMUL I: MEMORIU GENERALVOLUMUL II: REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent PUGSECTIUNEA 4. PIESE DESENATE
 
VOLUMUL III - PIESE DESENATECAPITOLUL 3: CONTINUTUL CADRU AL PUZ şi REGULAMENTUL LOCAL DEURBANISM (RLU) aferent PUZSECTIUNEA 1.GENERALITĂŢIProblematica Planul Urbanistic Zonal (PUZ)Modul de stabilire a limitelor zonei studiate.Zone pentru care se elaborează PUZ.Structura conţinutului cadru PUZ
INCD URBANPROIECT Bucuresti / 2005
1
 
Metodologie privind conţinutul – cadru al documentaţiilor de urbanism2004
SECTIUNEA 2. STUDII DE FUNDAMENTARE PUZElaborare studiilor de fundamentare pentru PUZSECTIUNEA 3. CONTINUTUL CADRU P.U.Z. - PIESE SCRISEVOLUMUL I – MEMORIU GENERALVOLUMUL II: REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent PUZVOLUMUL III – PIESE DESENATECAPITOLUL 4: CONTINUTUL CADRU AL PLANUL URBANISTIC DE DETALIUSECTIUNEA 1. GENERALITĂŢIProblematica Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)Condiţii de realizare PUDStructura conţinutului cadru PUDSECTIUNEA 2. STUDII DE FUNDAMENTARE PUDStudii de fundamentare necesare PUDSECTIUNEA 3. CONTINUTUL CADRU P.U.D. - PIESE SCRISEVOLUMUL I – MEMORIU JUSTIFICATIVVOLUMUL II – PIESE DESENATEANEXE
INCD URBANPROIECT Bucuresti / 2005
2
 
Metodologie privind conţinutul – cadru al documentaţiilor de urbanism2004
„REVIZUIREA, ARMONIZAREA ŞI COMASAREA METODOLOGIILOR ŞICONŢINUTURILOR - CADRU DE ELABORARE A DOCUMENTAŢIILOR DEURBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI - METODOLOGIE”PREAMBUL
1.Prezenta metodologie a fost elaborată în temeiul Legii 350/2001 privind amenajareateritoriului şi urbanismul2.In cuprinsul prezentei metodologii,
 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şiurbanismul 
, va fi în continuare numită
 Lege.
Pentru celelalte acte normative menţionate sespecifică numărul şi titlul acestora.3.Prezenta metodologie înlocuieşte: „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al planului urbanistic general” aprobat prin Ordin MLPTL nr. 19/N/1999, „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al planului urbanistic zonal”aprobat prin Ordin MLPTL nr. 176/N/2000. şi „Ghid privind metodologia de elaborare şiconţinutul – cadru al planului urbanistic de detaliu” ce au făcut obiectul Ordinului MLPATnr. 37/N/2000.
CAPITOLUL 1. METODOLOGIE DE ELABORARE A DOCUMENTATIILOR DEURBANISMSECTIUNEA 1. DISPOZITII GENERALECadrul legal
 
ART.1.
(1)
 
Prezenta metodologie pune la dispoziţia celor interesaţi în aplicarea
 Legii
,reglementarea tehnică privind conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism.(2)
 
Conţinutul documentaţiilor este aliniat principiilor directoare formulate deUniunea Europeană şi Consiliul Europei în domeniul activităţii de amenajareateritoriului şi de urbanism.(3)
 
Conţinutul – cadru al documentaţiilor de urbanism asigură concordanţa acestoracu prevederile documentaţiilor de amenajarea teritoriului aprobate şi ale legislaţieiconexe în vigoare.(4)
 
Planul Urbanistic General (PUG), Planul Urbanistic Zonal (PUZ) cuRegulamentele Locale de Urbanism (RLU) aferente şi Planul Urbanistic de Detaliu(PUD), după aprobare, devin acte opozabile în justiţie, potrivit art. 49 din
Lege.
(5)
 
Documentaţiile de urbanism se elaborează de către profesionişti calificaţi îndomeniu cu drept de semnătură înscrişi în Registrul urbaniştilor, potrivit art. 38. din
 Lege
şi HG nr.1.519/2004 pentru aprobarea
 
Regulamentului privind dobândireadreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi deurbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea RegistruluiUrbaniştilor din România
ObiectiveArt. 2.
Documentaţiile de urbanism are următoarele obiective
:
a)Păstrarea echilibrului în dezvoltarea urbană, rezervarea terenurilor destinate activităţiloagricole şi forestiere, protecţia spaţiilor naturale şi peisajele, respectarea principiilodezvoltării durabile;
b)
Respectarea diversităţii funcţiunilor urbane, coexistenţa în acelaşi spaţiu mixităţii urbane şisociale, evitarea segregării şi constituirea de zone monofuncţionale;c)Promovarea dezvoltării urbane de tip intensiv prin utilizarea economică şi echilibraazonelor intravilane urbane şi rurale, evitarea exploziei spaţiale şi reconsiderarea zonelor vechi.
d)
Asigurarea autorităţilor publice locale a documentaţiilor adaptate politicilor de dezvoltareale acestora şi îmbunătăţirii calităţii vieţii oamenilor.
INCD URBANPROIECT Bucuresti / 2005
3

Activity (56)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lantofi liked this
Máthé Csongor liked this
Ziggy Bussy liked this
Ghenadie Donos liked this
Mihaela Rusu liked this
Stefania Podar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->