Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evaluare Initiala Limba Romana Cls I Barem

Evaluare Initiala Limba Romana Cls I Barem

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Sima Sorin Mihail
barem lb rom
barem lb rom

More info:

Published by: Sima Sorin Mihail on Sep 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2014

pdf

text

original

 
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiCentrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Barem de evaluare şi de notareDisciplina Limba şi literatura românăClasa a II-aPagina 1 din 2
TEST DE EVALUARE INIłIALĂAnul şcolar 2011-2012Disciplina Limba şi literatura românăClasa IBAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTAREMODELPARTEA IDescriptori de performanŃă:CALIFICATIVEITEMULFOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENTI1
- Răspuns corect şicomplet: taie cu olinie toate cele patruimagini care nu sepotrivesc.- Răspuns parŃialcorect: taie cu o linietrei dintre imaginilecare nu se potrivesc.- Răspuns parŃialcorect: taie cu o liniedouă dintre imaginilecare nu se potrivesc.- Răspuns incorect:taie cu o linie osingură imagine carenu se potriveşte/ nutaie nicio imagine/ legreşeşte pe toate.
I2
- Răspuns corect şicomplet: uneştecorect toate cele patruperechi de imagini alecăror denumiri au înŃeles opus.- Răspuns parŃialcorect: uneşte corecttrei perechi deimagini ale căror denumiri au înŃelesopus.- Răspuns parŃialcorect: uneşte corectdouă perechi deimagini ale căror denumiri au înŃelesopus.- Răspuns incorect:uneşte corect osingură pereche deimagini ale căror denumiri au înŃelesopus.
I3
- Răspuns corect şicomplet: încercuieştecorect toate cele treiimaginireprezentativepentru povesteacerută.- Răspuns parŃialcorect: încercuieştecorect două imaginireprezentativepentru povesteacerută.- Răspuns parŃialcorect: încercuieştecorect o singurăimaginereprezentativăpentru povesteacerută.- Răspuns incorect:nu încercuieşteniciuna dintreimaginilereprezentative pentrupovestea cerută/ legreşeşte pe toate.
4 a)
- Răspuns corect şicomplet: traseanumărul corect deliniuŃecorespondentesilabelor pentrutoate cele cincicuvinte reprezentatede imagini.- Răspuns parŃialcorect: traseazănumărul corect deliniuŃecorespondentesilabelor pentrupatru/ trei cuvintereprezentate deimagini.- Răspuns parŃialcorect: traseazănumărul corect deliniuŃecorespondentesilabelor pentrudouă cuvintereprezentate deimagini.- Răspuns incorect:trasează numărulcorect de liniuŃecorespondentesilabelor pentru unsingur cuvântreprezentat deimagini/ nu traseazănicio liniuŃă/ legreşeşte pe toate.
4 b)
- Răspuns corect şicomplet: taie cu olinie toate cele patruimagini caresugerează cuvintecare încep cusunetul M.- Răspuns parŃialcorect: taie cu o linietrei imagini caresugerează cuvintecare încep cusunetul M.- Răspuns parŃialcorect: taie cu o liniedouă imagini caresugerează cuvintecare încep cusunetul M.- Răspuns incorect:taie cu o linie osingură imagine caresugerează cuvintecare încep cusunetul M/ nu taienicio imagine/ legreşeşte pe toate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->