Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bratislava, 4.10.2013 VELVET TERRORISTS – Premiera filmu v Poprade ma byt 17.10.2013 v Cimemaxe.pdf

Bratislava, 4.10.2013 VELVET TERRORISTS – Premiera filmu v Poprade ma byt 17.10.2013 v Cimemaxe.pdf

Ratings: (0)|Views: 58|Likes:
Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach został zaprezentowany po raz pierwszy publicznie dopiero 1 lipca 2013 r. dokument objęty dotychczas tabuizacją, tj.: zakazem mówienia (na temat zbrojnego oporu w stosunku do byłego reżimu żydokomunistycznego w Czechosłowacji), zrealizowany przez zespół realizatorów filmowych: Peter Kerekes, Paul i Ivana Pekarčík Ostrochovský, a opatrzony tytułem: „Zamatoví teroristi“ (Aksamitni terroryści). Film opisuje działania najmłodszego antykomunisty na Słowacji a zarazem ostatniego więźnia politycznego Czechosłowacji Františka Bednára z Popradu...

http://sowa.quicksnake.net/Film/Czy-kryminalizacja-zamiast-detabuizacji-Aksamitni-terroryci-w-Karlowych-Warach-i-w-Gdasku
Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach został zaprezentowany po raz pierwszy publicznie dopiero 1 lipca 2013 r. dokument objęty dotychczas tabuizacją, tj.: zakazem mówienia (na temat zbrojnego oporu w stosunku do byłego reżimu żydokomunistycznego w Czechosłowacji), zrealizowany przez zespół realizatorów filmowych: Peter Kerekes, Paul i Ivana Pekarčík Ostrochovský, a opatrzony tytułem: „Zamatoví teroristi“ (Aksamitni terroryści). Film opisuje działania najmłodszego antykomunisty na Słowacji a zarazem ostatniego więźnia politycznego Czechosłowacji Františka Bednára z Popradu...

http://sowa.quicksnake.net/Film/Czy-kryminalizacja-zamiast-detabuizacji-Aksamitni-terroryci-w-Karlowych-Warach-i-w-Gdasku

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on Sep 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

 
 
sowa
Bratislava,4.10.2013: VELVET TERRORISTS
 Premiera filmu v Poprade ma byt 17.10.2013  v Cimemaxe
 Czy kryminalizacjazamiast detabuizacji? "Aksamitni terrory 
œ
ci"  w   Karlowych Warach i w Gda
ñ
sku.
.
 Written by sowa (»)5. 7. in category Film, read:198×Na Mi
ê
dzynarodowymFestiwalu Filmowym w Karlowych Warachzosta
ù
zaprezentowany po raz pierwszy publicznie dopiero1 lipca 2013 r. dokumentobj
ê
ty dotychczastabuizacj
¹
, tj.: zakazemmówienia (na temat zbrojnego oporu w stosunku do by 
ù
ego re
¿
imu
¿
 ydokomunistycznego w Czechos
ù
owacji), zrealizowany przez zespó
ù
realizatorów filmowych: Peter Kerekes, Paul i Ivana Pekar
è
ík Ostrochovský, a opatrzony tytu
ù
em:
Zamatoví teroristi
(Aksamitni terrory 
œ
ci).Film opisuje dzia
ù
ania najm
ù
odszego antykomunisty na S
ù
owacji a zarazem ostatniego wi
ê
ê
nia politycznego Czechos
ù
owacji Franti
š
ka Bednára z Popradu.Tymczasem niedawno ten sam Franti
š
ek Bednár, ju
¿
jako Prezes
Ú
 wiatowegoZrzeszenia Wi
ê
ê
niów Politycznych Czechos
ù
owacji, wyst
¹
pi
ù
z petycj
¹
o odwo
ù
anie burmistrza Popradu Antona Danko, zamieszanego w niejasne geszefty ludzi dawnegore
¿
imu. W tym kontek 
œ
cie prezentacja filmu mo
¿
e przynie
œ
ã
skutki niezamierzone zapewneprzez realizatorów: zamiast wzmocni
ã
pozycj
ê
spo
ù
eczn
¹
Franti
š
ka Bednára, obro
ñ
cy demokratycznego porz
¹
dku, praw cz
ù
owieka i wolno
œ
ci zagwarantowanychKonstytucj
¹
Republiki S
ù
owackiej, mo
¿
e sprzyja
ã
deprecjonuj
¹
cym recepcjom bohaterskiej walki o godno
œ
ã
m
ù
odego cz
ù
owieka w pa
ñ
stwie totalitarnym znanymPolakom z PRL-u Kiszczaka i Jaruzelskiego.Za walk 
ê
t
ê
Franti
š
ek Bednár (Fero), obecnie ojciec dwóch doros
ù
 ych synów, ci
ê¿
kopracuj
¹
cy na
¿
 ycie, skazany zosta
ù
na 8 lat wi
ê
zienia, w którym przebywa
ù
jeszcze w czasie, kiedy Havel zasiada
ù
ju
¿
na Praskim Zamku z odzyskanym maj
¹
tkiem i z now 
¹
, bardziej fotogeniczn
¹
 
¿
on
¹
. Dlatego zapowiadaj
¹
c na Festiwalu w Gda
ñ
sku projekcj
ê
 
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
filmu
Zamatoví teroristi
zamieszczam w oryginale wyja
œ
nienia mojego serdecznegoPrzyjaciela, Fero, który stwierdza:"Niekedy aj malý Dávid mô
ž
e Goliá
š
ovi zrobi
• 
ve
¾ 
ké problémy"  Autor:sowa
Nagroda dla filmu Zamatoviterroristi na Festiwalu Filmowym w Karlowych Warach 2013
Tak mame prve ocenenie dozbierky. Cena federaciefilmovych kritikov. Nie je toprva cena, je to cestneuznanie, ale od odbornikov, tosa rata. Fero, vdaka za spolupracu a svatu trpezlivost, ktoru si s nami mal.Peter K.http://przekapane.blox.pl/2013/07/Nagroda-dla-filmu-Zamatovi-terroristi-na.html 
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
Fero (4 z prawej/v. rechts) 
Dovolujeme si v prilohe poslat pozvanku na premieru filmu
 v Bratislave 4.10.2013
.Premiera filmu
 v Poprade
ma byt
17.10.2013
-v Cimemaxe
 S uctouSZCPV 20:57 Svetové zdru
ž
enie bývalých
è
sl.politických väz
ò
ov Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01Popradtel. 052 7722626, 0903 142 771e-mail:szcpv@szcpv.org
 
http://www.szcpv.org Stanoviskopredsedu Svetového zdru
ž
enia bývalých
è
sl. politických väz
ò
ov  k dokumentárnemu filmu
Zamatoví teroristi
 
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->