Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vragenformulier Premiers Voor Internet

Vragenformulier Premiers Voor Internet

Ratings: (0)|Views: 17,559 |Likes:
Published by Jason Henry
nrc.nl vroeg het publiek van de site en experts wie de beste premier uit de geschiedenis van Nederland was. Dit was het vragenformulier daarvoor.
nrc.nl vroeg het publiek van de site en experts wie de beste premier uit de geschiedenis van Nederland was. Dit was het vragenformulier daarvoor.

More info:

Published by: Jason Henry on Sep 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
Vraag 1. Wie is volgens u de beste premier die Nederlandgehad heeft - of nog heeft? U kunt kiezen uit de premiers sindsAbraham Kuyper tot en met Mark Rutte. Ook als u niet allepremiers even helder op het netvlies heeft, maar bijvoorbeeldalleen iets over de laatste vier of vijf kunt zeggen, vernemen wegraag uw oordeel.De premiers sinds 1900 waren:1901-1905 - Abraham Kuyper (ARP)1905-1908- Theo de Meester (Liberale Unie)1908-1913 - Theo Heemskerk (ARP)1913-1918 - Pieter Cort van der Linden (Liberale Unie)1918-1925 - Charles Ruijs de Beerenbrouck (RKSP)1925-1926 - Hendrik Colijn (ARP)1926-1929 - Dirk Jan de Geer (CHU)1929-1933 - Charles Ruijs de Beerenbrouck (RKSP)1933-1939 - Hendrik Colijn (ARP)1940 - Dirk Jan de Geer (CHU)1940-1945 Pieter Gerbrandy (ARP)1945-1946 Wim Schermerhorn/Willem Drees (PvdA)1946-1948 - Louis Beel (KVP)1948-1958 Willem Drees (PvdA)1958- 1959 Louis Beel (KVP)1959-1963 - Jan de Quay (KVP)1963-1965 - Victor Marijnen (KVP)1965-1966 - Jo Cals (KVP)1966- 1967 - Jelle Zijlstra (ARP)1967- 1971 - Piet de Jong (KVP)1971-1973 - Barend Biesheuvel (ARP)1973-1977- Joop den Uyl (PvdA)1977-1982 - Dries van Agt (CDA)1982 - 1994 - Ruud Lubbers (CDA)1994 - 2002 - Wim Kok (PvdA)2002 -2010 - Jan-Peter Balkenende (CDA)2010- .. Mark Rutte (VVD)Noem in het antwoordvak hieronder svp uw 'favoriete' premier en licht - dat is minstens zo essentieel - uw overwegingen toe.
 
 
Vraag 2.
We vragen u hierna in een reeks vragen om uw oordeelover premiers op specifieke gebieden. Geef svp per gebied/criterium steeds aan welke - maximaal - drie premiersnaar uw mening het hoogst scoren en geef daarbij telkens uwoverwegingen weer. De eerste is: Effectief voorzitter van deministerraad en manager van de coalitie.Vraag 3. En welke (max.) drie premiers slaat u het hoogst aanop het criterium: Gezaghebbend optreden in het parlement?Licht uw antwoord toe.Vraag 4. Welke (max.) drie premiers acht u het sterkst op hetcriterium: Effectieve communicator (in toespraken en/of massamedia)? Licht uw antwoord toe.Vraag 5. Welke (max.) drie premiers schrijft u een hoge matevan persoonlijke integriteit toe? Licht uw antwoord toe.Vraag 6. Welke (max.) drie premiers acht u het sterkst op hetcriterium: Vermogen om politieke woorden in beslissingen endaden om te zetten? Licht uw antwoord toe.Vraag 7. Welke (max.) drie premiers acht u het sterkst op hetcriterium: Heeft het land in tijden van crisis en/of turbulentie ingoede banen geleid? Licht uw antwoord toe.Vraag 8. Welke (max.) drie premiers acht u het sterkst op hetcriterium: Effectief behartiger van Nederlandse belangen in hetbuitenland c.q. de Europese Gemeenschap/Unie? Licht uwantwoord toe.Vraag 9. Welke (max.) drie premiers hebben naar uw mening demeest robuuste beleidserfenis nagelaten, bijvoorbeeld in devorm van bepaalde wetgeving? Licht uw antwoord toe.Vraag 10. Welke (max.) drie premiers slaat u het hoogst aan ophet criterium: Effectief manager van relatie met hetKoningshuis?
 
 Vraag 11. Breng svp een rangorde (van 1-9) aan om het belangweer te geven dat u in uw beoordeling van het leiderschap vanpremiers hecht aan de in de voorgaande vragen genoemdeprestatiegebieden. Score van 1 betekent: Is het belangrijkstScore van 9 betekent: Is het minst belangrijk.Vraag 12. Welke criteria die u relevant acht voor de beoordelingvan een Nederlandse minister-president, heeft u in deze lijstgemist?Vraag 13. Wie is volgens u de beste premier die NederlandNOOIT gehad heeft?Vraag 14. Hoeveel vertrouwen heeft u in de oordelen die uzojuist heeft geveld, gelet op uw eigen kennisniveau over debetreffende personen/periode? Is dat: Zeer veel, veel, redelijkveel, weinig, zeer weinig.Vraag 15. Geef hier aan of u anoniem wilt blijven. Zo niet, dankan het zijn dat de NRC-redactie u benadert voor een naderetoelichting. Deze kan worden opgenomen in een van deartikelen over deze peiling.Vraag 16. Is uw hoofdfunctie? Binnen de wetenschap. Binnende journalistiek,gepensioneerd. Anders.Vraag 17. Tot slot: eventueel commentaar op deze enquête iszeer welkom. U kunt het hieronder invullen. Wij danken u voor uw medewerking aan dit project. Wij zullen de resultaten inseptember publiceren.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->