Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kometa_175

Kometa_175

Ratings: (0)|Views: 75 |Likes:
Published by Taras Boychuk
Листи Булаків до Бурлак
Листи Булаків до Бурлак

More info:

Published by: Taras Boychuk on Jul 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
Літо 
2009
 
×: 175
 
2
Çì³ñò, Êîìåòà 175
Лещетарський
 
Табір
 «
Українські
 
Лещетарі
-
За
 
Скорі
 
для
 
Тебе
»
Кіцик
3
Христос
 
Воскрес
!
Юрко
 
Гладкий
5
Пише
 
Рак
 
Рак
6
Коляда
1-
ший
 
Курінь
8
Коментар
 
Куба
8
Я
 
вернувся
 
до
 
Пласту
!
Сват
9
Про
 
Комету
 
Сват
9
Як
 
Пластові
 
Вмілості
 
Мене
 
Врятували
?
Сват
10
Згадка
 
про
 
Трубку
 
Куба
13
Лісова
 
Школа
 
ч
. 06 – 1969
Рак
14
Заклик
 
до
 
Зараз
 
Хіна
15
Як
 
Дзюньо
 
спроваджував
 
Бурлаків
 
до
 
Америки
?
Дзюньо
16
Лещетарський
 
Табір
 
в
 
Берхтесґаден
 
Хіна
17
Табір
«13
весел
»
Хіна
20
З
 
останної
 
хвилини
21
Помер
 
Трубка
22
Момерла
 
Маруся
 
Суховерська
23Ðåäàêö³ÿ, êîìï’þòåðíà âåðñòêà, îôîðìëåííÿ ³ äðóê: Ñâàò.Âèêîíàíî íà êîìï’þòåð³ Dell Inspiron âæèâàþ÷è ïðîãðàìó MS Word 2003Äóìêè ³ ïîãëÿäè âèñëîâëåí³ â äîïèñàõ º âëàñòèâ³ ÂÈÊËÞ×ÍÎ ÀÂÒÎÐÀÌ,çà êîòð³ Ðåäàêö³ÿ Êîìåòè, àí³ Âàòàãà Áóðëàê³â íå â³äïîâ³äàº.
Кометар
 
придержується
 
правописного
 
словника
 
Г
.
Голоскевича
.
В
 
деяких
 
дописах
 
задержано
 
відхилення
,
щоб
 
віддати
 
кольорит
 
мови
 
автора
.Ðåäàêö³ÿ ñêëàäຠïîäÿêó ¥î´îâ³
за
äîçâ³ë âæèâàòè´ðàô³÷í³ ìèñòåöüê³ åëåìåíòè éîãî àâòîðñòâà
 
 3
 
Табір
 
почався
 
в
 
четвер
25
грудня
2008.
після
 
приїзду
 
учасників
 
автами
 
з
 
пластових
 
станиць
 
східного
 
побережжа
,
автобусом
 
з
 
Ню
 
Йорку
 
та
 
літаками
 
до
 
Албані
 
з
 
далекого
 
Дітройту
 
і
 
 Чікаґа
 
до
 
мотелю
Landmark Motor Inn, Glens Falls, N.Y.
Приїхало
41
юнаків
 
та
37
юначок
, 19
членів
 
команди
 
і
 
булави
 
та
5
членів
 
адміністрації 
 
табору
.
Таборовики
 
які
 
себе
 
давно
 
не
 
бачили
 
віталися
 
та
 
пізнавали
 
нових
 
друзів
 
і
 
подруг
.
Після
 
 реєстрації 
,
знімкування
 
і
 
 розподілу
 
по
 
кімнатах
 
була
 
коротка
 
перекуска
,
як
 
щороку
,
піца
.
Опісля
 
таборовики
 
зібрались
 
у
 
великій
 
залі
 
де
 
їх
 
привітав
 
в
 
імені
 
організаційної 
 
комісії 
 
головний
 
адміністратор
 
Дені
(
пл
.
сен
.
Юрій
 
Данилів
)
і
 
попросив
 
до
 
слова
 
власника
 
мотелю
 
Джана
 
Наджі
 
який
 
привітав
 
таборовиків
 
та
 
говорив
 
про
 
безпеку
 
і
 
поведінку
 
на
 
терені
 
мотелю
.
Дені
 
подав
 
ще
 
деякі
 
інформації 
 
і
 
передав
 
табір
 
комендантові
,
Андрієві
 
Галяревичеві
- (
Кіцикові
.).
Всі
 
таборовики
 
представилися
,
сказали
 
в
 
яких
 
місцевостях
 
мешкають
 
і
 
в
 
якій
 
ділянці
 
вони
 
відзначаються
.
Таборовики
 
були
 
поділені
 
на
 
гуртки
 
після
 
свойого
 
віку
,
переважно
 
до
8
в
 
двох
 
кімнатах
 
під
 
опікою
 
одного
 
булавного
.
Відкриття
 
табору
 
відбулося
 
на
 
другий
 
день
,
на
 
 ранішній
 
збірці
,
опісля
 
був
 
сніданок
 
і
 
виїзд
 
автобусами
 
на
 
лещетарські
 
терени
,
на
 
гору
 
Ґор
.
По
 
приїзді
 
всі
 
вдягнули
 
свій
 
лещетарський
 
виряд
 
і
 
в
9-
тій
 
 рано
 
були
 
готові
 
перед
 
головним
 
будинком
 
на
 
лекції 
 
лещетарювання
.
Учасники
 
були
 
поділені
 
на
 
групи
 
після
 
їхнього
 
досвіду
 
в
 
лещетарюванні
 
і
 
зі
 
своїми
 
інструкторами
 
 роз
'
їхалися
 
на
 
зайняття
.
Лекції 
 
лещетарства
 
тривали
 
до
 
обіду
.
Після
 
відпочинку
 
і
 
перекуски
 
таборовики
 
продовжували
 
їзду
 
на
 
лещетах
 
чи
 
на
 
дошці
 
зі
 
своїми
 
товаришами
 
до
 
год
. 3.30.
В
4-
тій
 
годині
 
автобуси
 
відвозили
 
таборовиків
 
до
 
табору
 
в
Landmark Motor Inn.
Від
 
год
. 5-
тої 
 
до
7-
мої 
 
було
 
дозвілля
,
можна
 
було
 
відпочивати
,
спати
,
тушуватися
.
Найбільше
 
таборовиків
 
ішло
 
купатися
 
в
 
басейні
 
чи
 
брати
 
гарячі
 
купелі
.
В
 
год
. 7-
ій
 
була
 
вечеря
 
в
 
двох
 
залях
,
в
 
одній
 
був
 
 розложений
 
буфет
 
а
 
в
 
другій
 
була
 
їдальня
 
На
 
горі
 
Ґор
 
був
 
переведений
 
змаг
Лисячий
 
б
i
г
групи
 
старших
 
учасників
 
табору
.
Змаг
 
підготовили
 
Андрій
 
Ганкевич
(
ОХ
),
Юрко
 
Білик
(
ОХ
)
і
 
заступник
 
коменданта
 
Данило
 
Захарчук
.
Вони
 
брали
 
собі
 
до
 
помочі
 
багато
 
добровольців
.
Змаг
 
проводився
 
по
 
цілій
 
горі
 
і
 
був
 
дуже
 
успішний
.
Одним
 
з
 
надпрограмових
 
зайнять
 
була
 
їзда
 
дівчат
 
на
тарілках
Вони
 
почали
 
їздити
 
на
 
малій
 
горі
,
але
 
тарілки
 
поволі
 
котилися
 
і
 
вони
 
перенеслися
 
на
 
стрімкійшу
 
гору
.
По
 
короткому
 
часі
 
служба
 
безпеки
(ski patrol)
відібрала
 
їм
тарілки
і
 
вони
 
повернулись
 
до
 
будинку
.
Були
 
вдоволені
 
що
 
попробували
 
інший
 
спосіб
 
їзди
 
на
 
снігу
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->