Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bàng Uẩn Ngữ Lục

Bàng Uẩn Ngữ Lục

Ratings: (0)|Views: 38|Likes:
Bản dịch mới.
Bản dịch mới.

More info:

Published by: Phước Quế Thư Quán on Sep 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
1
 Bàng U 
ẩ 
 n Ng 
 ữ 
L
 ụ
c
D
ch Gi
 
: Dương Đình Hỷ
 
 Nhượng Châu Bàng Uẩ
n tên t
 
Đạ
o Huy
ền là ngườ 
i huy
nHành
Dương, Hành Châu. Gia đình vốn theo Đạ
o Nho, ông s
ớ 
m ng
 tr 
n lao, chí c
ầu chân đế
.
Dù cư sĩ ở 
 
đâu, hoặc đi và tới nơi nào cũng có người đặ
t câu h
i, và
cư sĩ đề
u tr 
l
ờ 
i th
ỏa đáng, như vang theo trố
ng. Ông không ph
i là lo
i
ngườ 
i có th
 
đánh giá hay xế
 p h
ng vào lo
ại người nào đượ 
c.
Đố
i Tho
i V
ớ 
i Th
ạch Đầ
u.1.-
Kho
ảng đầu năm Đường Trinh Nguyên ông đến thăm Thạch Đầ
u h
i-
 Ngườ 
i không làm b
n v
ớ 
i v
n pháp là ai ?Th
ạch Đầ
u l
y tay b
t mi
ng ông. Ông hoát nhiên có t
nh.
2
.-M
t hôm Th
ạch Đầ
u h
i ông :-T
khi ông g
ặp lão tăng, việ
c hàng ngày th
ế
nào ?-N
ế
u h
i vi
c hàng ngày thì con không có ch
m
ở 
mi
ng.-Vì tôi bi
ết ông như thế
nên nay tôi m
ớ 
i h
i.Ông bèn trình lên bài k 
:
Vi
c hàng ngày không khác Riêng tôi t 
ự 
th
ấ 
 y vui M 
i vi
c ch
ẳ 
ng n
ắ 
m b
  M 
i ch
ố 
n ch
ẳ 
ng ngh
ch suôiGò núi h
ế 
t b
ụi đờ 
iTh
n thông và di
u d 
ng 
 Xách nướ 
c, b
ổ 
c
i thôi.
Th
ạch Đầ
u ch
 p nh
n và h
i :-Ông s
m
ặc áo đen hay áo trắ
ng ?-Xin cho con theo s
ở 
nguy
n.
Do đó ông không cạo đầ
u, không nhu
m áo.
 
2
Đố
i Tho
i V
ớ 
i Mã T
.1.
-Sau ông t
ớ 
i Giang Tây tham Mã T
. Ông h
i :-
 Ngườ 
i không cùng v
n pháp làm b
n là ai ?-
Đợ 
i t
ớ 
i khi ông h
ớ 
 p m
t ng
m c
n h
ết nướ 
c Tây Giang tôi s
b
o ông. Ngay câu nói
y ông lãnh ng
huy
n ch
. Bèn trình bài k 
:
 Mười phương đề 
u t 
i
 Người ngườ 
i h
c vô vi
 Đây là trườ 
ng ch
n Ph
Tâm Không trúng k 
 ỳ
thi
.Ông
ở 
l
i tham h
c v
ớ 
i Mã T
 
hai năm.
 Ông có vi
ế
t bài k 
:
Có trai ch
ẳng cướ 
i v
ợ 
 Có gái ch
ẳ 
ng g 
ch
ng 
nhà vui h
i h
 pCùng bàn lý vô sanh
.
2
.-M
t hôm ông h
i Mã T
:-M
ột ngườ 
i ch
ng rõ b
n lai, th
ỉnh hòa thượng ngưở 
ng m
t.Mã T
cúi m
t xu
ng.-Ch
 
có hòa thượng là người chơi được đàn không dây.
 
Cư sĩ bèn lạ
y. Mã T
tr 
ở 
v
 
 phòng phương trượ 
ng. Bàng U
n nói v
ớ 
itheo :-
Hòa thượ 
ng khéo quá hóa v
ng !
3
.-M
t hôm ông h
i Mã T
:-
 Nướ 
c không gân c
t sao mang n
i thuy
n n
ng v
n h
c ?-
 Nơi đây chẳng có nước, cũng chẳ
ng có thuy
n, nói gân c
t cái gì ?
Đố
i Tho
i V
ới Dược Sơn
.
1
.-Ông t
ới tham Dược Sơn. Dược Sơn hỏ
i :-Chuy
n
y có th
ch
a trong nh
t th
a không ?-Con hàng ngày lo ki
ế
m b
a, không bi
ế
t chuy
n
y có trong nh
t th
akhông ?-Ông ch
ng g
 p Th
ạch Đầu có đúng không ?
 -
Giơ tay lên, hạ
tay xu
ống chưa phả
i là h
o th
.
 
3-
Làm phương trượng lão tăng bậ
n l
m!-Trân tr 
ng !-
Giơ tay lên, hạ
tay xu
ng là h
o th
.-Câu h
i v
nh
t th
ừa đã mấ
t r 
i !-Ph
i, ph
i.
2
.-Khi ông t
bi
ệt, Dược Sơn sai 10 thiề
n khách ti
ễn đế
n c
a, ông ch
 tuy
ết đang rơi nói :
 -Tuy
ết đẹ
 p thay ! T
ng phi
ế
n, t
ng phi
ến không rơi chỗ
khác.Có Toàn thi
n khách h
i :-
Rơi xuống đâu vậ
y ?Ông cho m
t tát tai, Toàn thi
n khách kêu lên :-Sao thô b
o v
y ?-V
ậy cũng xưng là thiền khách, ngay lão Diêm Vương cũng chẳ
ng th
 tha ông.-
Còn cư sĩ thì sao ?
 Ông l
i tát thêm m
t cái n
a :-Có m
ắt như mù, có m
i
ệng như câm.
 
Đố
i Tho
i V
ớ 
i T
ế
Phong
.
1
.-Ông t
ới thăm Tế
Phong, v
a m
ới bướ 
c vào vi
n T
ế
 
Phong đã hỏ
i :-K 
t
c nhân này không ng
ớ 
t t
ớ 
i vi
ện để
 
đượ 
c gì ?Ông ngo
nh nhìn hai bên r 
i h
i :-Ai nói th
ế
? Ai nói th
ế
?T
ế
Phong hét l
ớ 
n .Ông nói :-
Là tôi đây
!-Nói th
ng có ph
i không ?-
Còn có gì đàng sau sao ?
  Ngo
ảnh đầ
u l
i T
ế
Phong kêu :-Nhìn kìa ! Nhìn kìa !-Gi
c c
 
đạ
i b
i !T
ế
Phong không nói gì.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->