Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svetista Predkeramickog Neolitika (Religioznost u Prapovijesti

Svetista Predkeramickog Neolitika (Religioznost u Prapovijesti

Ratings: (0)|Views: 515|Likes:
Published by kamikaza12
Tekst se bavi svetištima predkeramičkog neolitika (Jerihon, Ain Ghazal, Çatal höyük, Çayönü Tepesi, Nevali çori, Göbekli Tepe) na području bliskog i srednjeg istoka.
Tekst se bavi svetištima predkeramičkog neolitika (Jerihon, Ain Ghazal, Çatal höyük, Çayönü Tepesi, Nevali çori, Göbekli Tepe) na području bliskog i srednjeg istoka.

More info:

Published by: kamikaza12 on Jul 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2010

pdf

text

original

 
Kultni objekti pretkeramičkog neolitika
Vu protoneolitičkom razdoblju nalazimo prve tragove kultnih objekata.Najstariji sakralni objekt uopće (svetište) zabilježen je u najdonjim slojevima Jerihona koji pripada natufijenskoj kulturi. Riječ je o vrlo jednostavnom objektu iteško je reći zašto je definiran kao svetište jer se ne može posebno izdvojiti odostalih stambenih objekata. Ovaj objekt se veličinom razlikuje od ostalih objekatapremda se u načelu ne razlikuje previše od njih. Riječ je o jednoj kružnoj građevinisa dobro nabijenom podnicom, premazanom sa kamenom supstrukcijom izidovima od ćerpića kao što su obični standardni objekti. U njemu je pronađenovelik broj posebnih predmeta, ali zbog činjenice da nisu pronađeni standardniuporabni predmeti istraživači su ga interpretirali kao kultni objekt. U slijedećemhorizontu pretkeramičkog neolitika Jerihona B imamo bolju situaciju. Tu su 3objekta definirana kao sakralne građevine. Najpoznatiji objekt je pravokutnagrađevina potpuno prazna (bez žrvnjeva, alatki, jama za zalihe itd.) sa nišom naoj stani i u njoj jedan stup od vulkanskog kamena koji nema nikakvoarhitektonsko značenje, što upućuje na to da ima nekakvo simboličko značenje.Zidovi su građeni od ćerpića i premazivani žbukom, pronađeni su i tragovi boje nazidovima. Osim ovog objekta imamo još dva objekta. Jedan od njih je imao tlorispoput megarona, dakle jedna prostorija sa pretprostorom kojeg definiraju stupoviu pročelju, dakle možemo reći jedan od najstarijih prototipova megarona. Drugiobjekt je bila jedna zgrada koja je bila znatno veća od ostalih dimenzija 6*4m,koja je imala na duljoj stranici imala dodatak poput apside (zakrivljeni aneks).Samim tim arhitektonskim elementom se odvaja od ostalih objekata. To su ta triobjekta koji se razlikuju od standardnih i kojima se pripisiva vjerska funkcija.Osim objekata pretkeramičkog neolitika Jerihona B pronađeno je još elemenatakoji upuju na kult kao što su ukopi tj. odnosi prema pokojnicima. Imamoslučajeve da je kosturima odvojena lubanja, nakon čega bi se odvojila donjačeljust od lubanje i pokopala u poseboj niši. Takvih ukopa ima u Jerihonu B gdje seprvi put susrećemo sa premazivanjem lubanja, tih modeliranih lubanja. Riječ je ostvarnim lubanjama koje se naknadno obrađuju. Kult lubanje je specifičan začitavo područje Levanta, ali na drugačiji način (mumificiranje) i za čitavo područjaBliskog i srednjeg Istoka. Te lubanje se naknadno mumificiranju, premazuju segipsom, bojaju se, crtaju se oči, umeću se školjke ili drago i poludrago kamenjeitd.U Ain Ghazalu pronađeno je ukupno 7 objekata kojima se pripisuje kultni karakter,a pripadaju razdoblju kasnog pretkeramičkog neolitika B. Prvi tip su apsidalnegrevine koje se već samom činjenicom da imaju apsidu izdvajaju odstandardnih građevina. Ove građevine imaju vrlo male dimenzije tako da nisumogle biti stambeni objekti. U sredini apside nalazio se veliki ortostat. Zatimimamo male, potpuno kružne objekte malih dimenzija čija cjelokupna površina neprelazi 5m
2
. Dimenzije i kružni oblik ih izdvaju od standardnih objekata. Središnjiotvor nalazi se u svakom takvom objektu, možda zbog stupa koji je nosio krovnukonstrukciju. Ispod podnice postoji sustav nekakvih kanala itd. Podnica je punoputa obnavljana i premazivana vapnom i žbukom zbog čega je jako dobrosačuvana do današnjih dana. Riječ je o posebnom objektu. Postoji pretpostavka1
 
da su ovi apsidalni i krni objekti pripadali pojedinim skupinama obitelji,odnosno da je svaka šira obitelj imala svoj mali kultni objekt za čije je upravljanjemogla biti izabrana jedna osoba. Postoji i treća kategorija kultnih objekata koji suveći pa možemo reći da i unutar sakralnih objekta postoji određena hijerarhija. Treća kategorija su velike ritualne građevine koje se nazivaju i hramovima. Uhorizontu kanog pretkeramičkog neolitika B su otkrivene dvije takve građevine odkoji je jedna manja dimenzija oko 20m
2
, dok je druga veća, dimenzija oko 36m
2
iima dvije prostorije. Zanimljivo je da se te građevine nisu nalazile u središnjemdijelu naselja, već na perifernom dijelu koji naknadno nastaje na istočnoj obalirijeke prilikom ekspanzije stanovništva. Osim veličine, ovi objekti se izdvajajuzbog činjenice da se u njima nalaze svojevrsni oltari. U jednom objektu jepronađeno i popločano ognjište premazano crvenom bojom. Zatim se pronađena ikamenja u zidovima koja imaju antropomorfno obilježje, kao i unutarnja opremaobjekta koja nije standardna oprema. Pretpostavka je da su ovi objekti okupljaličitavu zajednicu, dakle sve obitelji koji žive u naselju s obje strane riječne obale.U jednoj prostoriji većeg hrama, uz žrtvenik su proneni ostaci ognjtapremazani crvenom bojom što nije slučaj na ostalim lokalitetima ovog razdoblja.Analizom komada ugljena iz ovog većeg objekta dobiven je datum od 6130 g. pr.K., dakle pripadao bi samom kraju pretkeramičkog neolitika B, odnosno samomkraju egzistencije ovog naselja.Druga kategorija iz koje možemo iščitati religijsko ponašanje su ljudski ukopi, kojiveć od samog početka postojanja naselja u Ain Ghazalu pokazuju diferencijaciju uodnosu prema pokojnicima. Prema nalazima u Ain Ghazalu se mogu razlikovati 3kategorije ukopa. Prva kategorija su tzv. „posebni ljudi“ premda se prije mislilo dasu to obični ukopi. Riječ je o ukopima čitavih tijela pokojnika i to ispod podnicakuća. Jednu takvu kuću nalazimo u najstarijem sloju Ain Ghazala gdje ispod podanalazimo ljudske ukope u jamama koje su iskopane na način da skelet stane uzgrčenom položaju, međutim glave nema. Malo iznad toga ili u drugim jamamaokolo toga nađene su grupirane lubanje. Ispod ove podnice nađeno je 12 kosturabez glave i 4 lubanje. Nije nam poznato pripadaju li te lubanje nekim od ovihpokojnika ili su njihova tijela pokopana negdje drugdje. Moguće je da se radi o 8ili 12 različitih individua. Ove lubanje su bile naknadno premazivane vapnomodnosno gipsom. U šupljini jedne lubanje pronađena je jedna životinjaska figurica.Neke od njih imaju školjke umjesto očiju itd. C-14 datumi iz ove kuće pokazuju da je ta kuća bila u upotrebi punih 400 godina, a znamo da se neprestano obnavljalaprilikom čega su puno puta premazivani zidovi i podovi. Nemoguće je ustanovitikriterij po kojem su se na ovaj način pokapali određeni žitelji zajednice jer supronađeni kosturi u rasponu od dojenčadi do ljudi starijih od 40 godina.Druga kategorija je vjerojatno kategorija koja je prevladavala, odnosno ljudi kojinisu pokopani ispod podnica. Ne znamo što su radili sa većinom svojih pokojnika jer nije otkriveno niti jedno groblje izvan naselja na cijelom Bliskom istoku.Pretpostavlja se da su njihova tijela izlagana na otvorenom izvan naselja da bivrijeme i lešinari učinili svoje. Postoji specifična vrsta ukopa tzv. „trash burial“odnosno ukopi cijelih tijela ili pojedinih dijelova tijela u jamama za smeće. Tako jepronađen ukop djeteta sa gomilom životinjskih kostiju koje predstavljaju ostatkehrane, zatim slomljeni artefakti. U takvim ukopima nalazimo pokojnika različite2
 
dobi od staraca do djece, pa je nemoguće ustanoviti kategoriju ljudi koji su bilinajniže rangirani u zajednici da bi ih se pokapalo u jamu za otpadke. Dakle, kodukopa su prisutna ova dva ekstrema: jedni su posebno tretirani i pokapani unutarnaselja ispod podnica kuća, dok su drugi pokapani u jamama za smeće. Za većinuljudi ne znamo na koji način su pokopani.U pretkeramičkom neolitiku C nema ukopi lubanja i nalazimo standardne cjeloviteskeletne ukopa. Kult lubanje, odnosno umjetna obrada lubanje je širokorasprostranjen na području Levanta tijekom pretkeramičkog neolitika B i tragovetakvog običaja možemo pratiti od sjevera do juga, dakle od onoga Tell Aramat uSiriji pa do ajjužnijeg lokaliteta Nahal Hemnara na suprotnom kraju Mrtvoga moragdje je pronađena čitava ostava takvih lubanja što upućuje na to da je ovajlokalitet bio značajno kultno središte čitave takve populacije. Ipak je mogućeizdvojiti jedan kriterij kad se sagledava problem ukopa lubanja, a to je da svelubanje pripadaju odraslim muškarcima. Tu nije prisutan raspon u godinama kaokod ostalih ukopa. To govori u prilog tome da te lubanje pripadaju kultu predaka,dakle da se kroz poseban odnos prema lubanji nastoji sačuvati najbolje od pretkakoji je najsposobniji i najmoćniji. Situacija je vjerojatno izgledala ovako: najprije secijelo tijelo pokapalo ispod podnica kuća određenog razdoblja priroda učini svoje,zatim se odvaja lubanja i to na način da se mandibula redovito izbacuje. Daklevećina pronađenih lubanja nemaju donju čeljust, a iz gornje čeljusti se vade zubi ividi se da su ti zubi postmortalno izvađeni tijekom rituala. Onda se te lubanjeobrađuju tako da se iznutra stavlja vapnenac, odnosno gips i to upravo taj dio nakojem je izvađena čeljust, zatim očne i nosne šupljine. Očne šupljine su ponekadpotpuno ispunjene i oči izgledaju zatvoreno (kao da spavaju), a nekad se umećekamenje ili školjke i onda oči izgledaju otvoreno. Prilikom odvajanja lubanja odtijela trebalo još skinuti ostatke tkiva na njoj što dokazuju tragovi struganja (nenaročito jaki i duboki) ustanovljeni na samim lubanjama. Postoji mišljenje da seovakvom obradom lubanja zapravo htio pokazati starački izgled predaka, pa jetako nanošenje gipsa trebalo pokazati izborano lice, čupanje zubi je takođertrebalo pokazati da je riječ o predcima starim stotinama, tisućama godina i čijusnagu oni kane sačuvati kroz činjenicu da su uzeli muškarce u najboljimgodinama“.Osim toga pojavljuju se još neki zanimljivi elementi kao što su figure, odnosnostatue od vapnenca, veličine 35-100cm ovisno o tome je li riječ o čitavoj statui ilisamo o bistama. One su proneđene unutar dva rova ili skrovišta (odnosno unečemu što izgleda poput ostave) ispod ostataka kuća koje su bile nanizane jedna do druge u nizu. Prva ostava je dala datume od 6750 g. pr. K., a druga jenešto mlađa 6570 g. pr. K. što znači da pripadaju razdoblju prosperiteta naselja uAin Ghazalu. Statue su imale kostur načinjen od šiblja ili trstike nakon čega subile premazane vapnencom, odnosno žbukom. Naglasak je na glavi jer je glavaneproporcionalno velika u odnosu na tijelo i vrlo izražajna. Zanimljivo je da nemanikakvih spolnih obilježja. Osim toga figure su bile premazivane bojom, umjestoočiju su umetana kamenja, dok su bitumenom iscrtane konture lica. Vidljivo je dasu na glavi oči jako naglašene i dimenzijama su znatno veće od usta. U drugomrovu su nađene i dvoglave statue. Ove figure su stilski jako slične, ali ipak postojeodređene razlike. Jedne su više individualizirane i imaju individualni izraz lica, dok3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
andr789 liked this
Daj Skripte liked this
saxilir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->