Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kriteriumi Za Ocenuvanje

Kriteriumi Za Ocenuvanje

Ratings: (0)|Views: 285 |Likes:
Published by Jagoda Eftimovska
kriteriumi
kriteriumi

More info:

Published by: Jagoda Eftimovska on Sep 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

 
Kriteriumi za ocenuvawe na postigawata na u~enicite
Kriteriumite za ocenuvawe na postigawata na u~enicite se temalat na standardite za ocenuvawe i Blumovata taksonomija.Nastavnikot pri opredeluvaweto na broj~ana ocenka treba da gi ima predvid postigawata na u~enikot vo odnos na
zapomnuvawe ireproducirawe
na nastavnite sodr`ini;
razbirawe/sfa}awe
na obrabotenite sodr`ini, odnosno sposobnost na u~enikot niv da giinterpretira so svoi zborovi;
primena
na nau~enite sodr`ini vo konkretni zada~i so poznati i novi elementi i vo drugi novisituacii; kako i povisokite intelektualni sposobnosti na
analiza, sinteza i vrednuvawe
{to podrazbiraat sposobnost na u~enikotza sreduvawe, kombinirawe elementi vo novi celini i sposobnost za vrednuvawe na opravdanosta ili nau~nosta na nekoe tvrdeweili delo.Otkako nastavnikot }e gi sogleda postigawata na u~enikot na sekoe od navedenite nivoa spored standardite za nastavniotpredmet (za sekoja tema/podra~je) ja utvrduva ocenkata na u~enikot na sledniot na~in:
·
ocenka dovolen dva (2)
– znaewata na u~enikot se odnesuvaat na zapomnuvawe i reporducirawe, u~enikot poka`uva odredenisposobnosti znaeweto da go iska`e so svoi zborovi i da go primenuva znaeweto na najednostavni zada~i. (Vidi
grafi~kiprikaz 1
)
·
ocenka dobar tri (3)
– znaewata na u~enikot, pokraj toa {to se odnesuvaat na zapomnuvawe i reporoducirawe, razbirawe isfa}awe na nastavnite sodr`ini, u~enikot poka`uva sposobnost za primena na znaewata za re{avawe na ednostavni zada~i.(Vidi
grafi~ki prikaz 2
).
·
ocenka mnogu dobar ~etiri (4)
- znaewata na u~enikot se odnesuvaat na pocelosno zapomnuvawe i reporoducirawe, razbirawe isfa}awe na nastavnite sodr`ini. Isto taka, u~enikot poka`uva sposobnost za primena na znaewata za re{avawe na zada~i odpoznati i novi elementi, kako i sposobnost za sreduvawe i kombinirawe elementi vo novi celini. (Vidi
grafi~ki prikaz 3
)
·
ocenka odli~en pet (5)
 – znaewata na u~enikot se nad 90% od sodr`inite od nastavnata programa na nivo na zapomnuvawe,reproducirawe, sfa}awe i razbirawe. U~enikot mo`e da gi primenuva znaewata za re{avawe na zada~i so poznati i novielementi. Isto taka, u~enikot mo`e da sreduva, kombinira elementi vo novi celi i da poka`uva sposobnost za vrednuvawe naopravdanost ili nau~nost na nekoe tvrdewe ili delo. (Vidi
grafi~ki prikaz 4
)Bidej}i so nastavnite programi se planirani celi i od drugite podra~ja za razvojot na li~nosta na u~enikot nastavnikottreba da vodi gri`a za motivacijata na u~enikot, redovnosta na ~asovite, kako i za aktivnosta na u~enikot vo nastavata. Ovieelementi, isto taka, se sostaven del na ocenkata, no tie ne treba da imaat naglaseno vlijanie so {to }e se zanemari sistemot nausvoeni znaewa i sposobnosti od kognitivnoto podra~je.Taka, nastavnikot pri formiraweto na broj~anata ocenka mo`e da ja zgolemi ili namali istata najmnogu do 0,75% od edenstepen na skalata za ocenuvawe, vo zavisnost od navedenite elementi {to se odnesuvaat na motivacijata, redovnosta i aktivnosta nau~enikot.
 
Kriterium za utvrduvawe na ocenka dovolen 2
Postigawa na u~enikot spored obrazovnite standardi
0% 10% 20% 30%40%50%60%70% 80%90%
III
2
III
2
IV
Postigawa na u~enikot koi s# u{te ne se dovolni za pozitivna ocenkaPostigawa na u~enikot za ocenka dovolen dva - nad 50% do 70% na
I
i
II
nivo i do 10% od
III
nivo na znaewe i sposobnosti,odnosno od 26% do 39% od nastavnata programa.
·
Grafi~ki prikaz 1
100%
   N  i  v  v  o  n  a  z  n  a  e  w  e  i  s  p  o  s  o   b  n  o  s  t  i
 
Kriterium za utvrduvawe na ocenka dobar 3
Postigawa na u~enikot spored obrazovnite standardi
0% 10% 20% 30%40%50%60%70% 80%90%
III
3
III
3
IV
3
Postigawa na u~enikot za ocenka dobar 3 - nad 70% do 90% na
I
i
II
nivo i nad 10% do 50% na
III
nivo i do 10% na na
IV
nivona znaewe i sposobnosti, odnosno od 39% do 63 % od nastavnata programa.
·
Grafi~ki prikaz 2
100%
   N  i  v  v  o  n  a  z  n  a  e  w  e  i  s  p  o  s  o   b  n  o  s  t  i

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->