Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Este un singur adevăr

Este un singur adevăr

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by SteaEmy

More info:

Published by: SteaEmy on Sep 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

 
Este un singur adevăr
 
De la bătrânii poporului lui Dumnezeu, care au păstrat multe din învăţăminteleaflate de la cei şi mai bătrâni decât ei, ni s
-
au păstrat multe lucruri înţelepte şiminunate ce nu se află scrise în cărţile noastre. Pentru că în viaţa omenirii s
-au
 petrecut mult mai multe întâmplări, din care înţelepţii lui Dumnezeu au scos multeînţelesuri şi ne
-
au lăsat nouă frumoase îndrumări.
 
Se spune că înţeleptul are patru ochi deschişi.
 
 – 
Cum patru ochi?
 – 
 
Patru, fiindcă fiecare om are patru ochi. Doi, dedesubtul frunţii; aceştia sunt ochiitrupului, care se văd şi care sunt deschişi.
 Iar ceilalţi doi sunt în mijlocul funţii,care nu se văd. Aceştia sunt ochii sufletului, care la cei mai mulţi oameni sunt închişi toată viaţa. Şi numai în clipa morţii se deschid. Aceştia sunt ochii înţelepciunii, cu care omul vede lucrurile veşnice şi realităţile duhovniceşti.
 
 La înţelepţii lui Dumnezeu, aceşti ochi ai sufletului se deschid în clipa naşterii din nou. În clipa când sufletul ascultă chemarea
 
lui Dumnezeu şi vine la Domnul Iisus, El îi deschide aceşti ochi şi 
l face să vadă Împărăţia lui  Dumnezeu cea tainică şi minunată, pe care oamenii cei lumeşti nu o văd şi nu o
 
cunosc, fiindcă aceşti ochi le sunt orbiţi de întunericul păcatului lor.
Cu ochi
înţelepciunii, aleşii lui Dumnezeu văd adevărul şi deosebesc voia lui Dumnezeu.
 
Cu ochii aceştia, luminaţi de Duhul Sfânt, ei cunosc căile cele frumoase şi pătrundtainele cele minunate ale lui Dumnezeu, care, pentru gloata cea mare ce are aceşti
ochi
acoperiţi, rămân necunoscute şi neînţelese pentru totdeauna.
 
Când Domnul Dumnezeu Îşi alege pe câte un slujitor, îl socoteşte vrednic deîncredere şi îl pune în slujba Lui. După ce îi deschide şi îi luminează aceluia ochiiînţelepciunii – 
 
care văd lucrurile nevăzute şi pricep tainele ascunse ale voii şi aleadevărului Său – 
 
îl trimite la poporul Lui, să
-
i deschidă şi aceluia ochii, să le facăcunoscute şi semenilor săi tainele de care l
-a învrednicit Dumnezeu pe el.Acelora din mijlocul poporului
 – 
care
îl primesc pe trimisul Domnului, îl ascultă şiîl urmează – 
 
acelora Dumnezeu le deschide şi lor, prin el, cei doi ochi ai minţii dinmijlocul frunţii. Şi încep să vadă şi ei, fericiţi, adevărul lui Dumnezeu, care li se propovăduieşte, după cum este scris:
 
 „Te
-am ales din mijlocul norodului acestui
şi din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcădin întuneric la lumină şi de sub puterea satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertarea de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi” 
(Fapte 26, 17-18).
Dar celorlalţi, care nu
-
l primesc şi nu
-
l urmează pe alesul lui Dumnezeu, n
-are cine
să le mai deschidă aceşti ochi decât îngerul cel fioros al morţii, când vine să le iasufletul şi să
-
l ducă în faţa
 
înfricoşatei Judecăţi a lui Hristos pe Care L
-au
dispreţuit cât timp erau pe pământ. Pentru că ochii pe care nu
-
i deschide adevărul,spre mântuire, îi va deschide numai moartea, spre osândă veşnică.
 
Fiecare neam de oameni îşi are profetul său trimis de
Dumnezeu pentru
deschiderea ochilor minţii şi pentru descoperirea Adevărului Mântuirii. Numai că,în timpul vieţii acestor profeţi, cei mai mulţi dintre ei n
-
au fost nici înţeleşi şi nici primiţi de cei la care au fost trimişi, după cum iarăşi este scris:
 „…au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit, (…) prigoniţi, munciţi – 
 
ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, p
ri
 peşteri şi prin crăpăturile pământului (…)” (Evr 11, 36 
-40).
Ca să vină apoi peste poporul acela pedeapsa pentru tot sângele nevinovat al proorocilor chinuiţi de ei…
(cf. Mt 23, 34-35).
Moise a fost unul dintre marii înţelepţi şi trimişi ai lui Dumnezeu la poporul Său,
 
Israel, în mijlocul cărui popor el a făcut mari minuni şi a descoperit mult adevăr.
 Cei doi ochi din fruntea lui Moise, Dumnezeu i-
a deschis încă din tinereţea sa, pecând era încă la curtea lui Faraon, ca să vadă cum poporul Domnului, d
in care
făcea şi el parte, este chinuit şi asuprit.
 
După ce Domnul Dumnezeu i
-
a deschis ochii ca să vadă suferinţa şi nedreptatea şi
i-
a deschis inima ca să simtă durerea şi răspunderea pentru soarta acestui popor, – 
 
Moise a încercat să
-I elibereze poporu
l din robia aceasta prin puterea şi prin mintea
sa, dar n-a putut. A omorât într-
o zi un egiptean, voind să arate că în felul acesta poporul se va putea elibera singur… Dar, în urma acestui fapt nechibzuit, Moiseera să
-
şi piardă el însuşi viaţa. Aşa că a fugit departe, măcar să
-
şi câştige libertatealui însuşi.
 
Însă Domnul l
-a chemat de acolo într-
un fel cu totul minunat şi l
-a trimis
înapoi în Egipt, de unde fugise, pentru ca să scape întreg poporul Său de sub tirania
lui Faraon. De data asta nu prin pute
rea sa, ci prin puterea şi mâna lui Dumnezeu.
 
 Nespus de minunate sunt marile şi multele întâmplări prin care Domnul
Dumnezeu, folosindu-
i pe Moise şi pe A
a
ron, fratele său, l
-a scos pe poporul luiIsrael din robie, trecându-
l prin Marea Roşie, apoi prin pustia lungă şi grea, pentru
a-
l duce, până la urmă, în Canaanul făgăduit părinţilor săi. Prin toate acesteîncercări, Dumnezeu a voit să treacă tot poporul, fiindcă El nu voia mântuirea
numai a unuia singur, ci dorea mântuirea tuturor oamenilor poporului acestuia. Iar 
încercările erau rânduite anume, pentru ca poporul să se dezveţe de obiceiurile păgâneşti luate de la lumea în care trăise în robie şi cu care se întinase şi el. Apoi, pentru ca le facă cunoscute legile şi poruncile sfinte în care le cerea
Domnul
Dumnezeu să umble, pentru a
-
I fi plăcuţi Lui şi pentru a fi înfiaţi ca popor al Său.Fără de învăţarea acestor legi şi porunci, poporul lui Israel ar fi rămas pe vecistrăin faţă de Domnul Dumnezeu, iar El ar fi rămas străin faţă de acesta. Şi, în
s
fârşit, trebuia să fie trecut prin suferinţă pentru că numai suferinţa îl putea curăţi,ca o naştere din nou, de tot ce era rău în viaţa lui. Fără această curăţire prinsuferinţă, poporul nu putea intra în sfântul pământ al făgăduinţei, pe care Domnul
Dumnezeu i-
l pregătise şi i
-
l promisese… După cum de asemenea este scris:
 „El 
le- 
a smerit inima prin suferinţă (…). Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul şi El
a izbăvit din necazurile lor” (Ps 107, 12
-13).
 
Pe când erau încă în pustiu, la poal
ele muntelui Sinai, Domnul Dumnezeu i-a zis
lui Moise, profetul Său, să se suie pe munte, pentru că acolo are să
-
i arate şi să
-l
înveţe Legea Sa cea veşnică. După aceea, el va trebui să se întoarcă în mijlocul poporului, pentru ca arate întregului popor 
 
şi să
-
l înveţe toată Legea şi totadevărul pe care
-
l învăţase şi el de la Domnul Dumnezeu. Iar părinţii poporului săînveţe şi ei, la rândul lor, pe toţi urmaşii lor până în veac, întocmai cum ei fuseserăînvăţaţi prin Cuvântul lui Dumnezeu.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->