Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
148Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
indicatorii

indicatorii

Ratings: (0)|Views: 8,518 |Likes:
Published by Cristina Pop

More info:

Published by: Cristina Pop on Jul 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
ANALIZA SI DIAGNOSTIC FINANCIAR
 
C U P R I N S 
1.Indicatori calculaţi pe baza contului de profit şi pierdere
1.1. Soldurile intermediare de gestiune
1.1.1 Marja comercială
 
(MC)1.1.2 Producţia exerciţiului (PE)1.1.3 Valoarea adăugată (VA)1.1.4 Excedentul brut al exploatării (EBE)1.1.5 Rezultatul exploatării1.1.6 Rezultatul curent1.1.7 Rezultatul extraordinar 1.1.8 Rezultatul net
1.2 Capacitatea de autofinanţare1.3 Ratele de rentabilitate
1.3.1 Rata rentabilităţii economice
 
1.3.2 Rata rentabilităţii financiare
 
1.3.3 Rata rentabilităţii capitalului avansat
2. Analiza şi diagnosticul poziţiei financiare pe bazabilanţuluicontabil
2.1 Analiza structurii activelor 
2.1.1 Rata activelor imobilizate (Ri)2.1.2 Rata activelor curente (Rc)2.1.3 Rata stocurilor (Rs)2.1.4 Rata creanţelor (Rcr)2.1.5 Rata investiţiilor financiare pe termen scurt şi a disponibilităţilor băneşti
2.2 Analiza structurii datoriilor şi capitalurilor proprii
2.2.1 Rata stabilităţii financiare (Rsf)2.2.2 Rata datoriilor curente (Rdc)2.2.3 Ponderea resurselor curente în resursele stabile (Pr)2.2.4 Rata autonomiei financiare (Raf)2.2.5 Rata autonomiei financiare la termen (Raft)2.2.6 Rata capitalurilor proprii (Rcp)2.2.7 Rata îndatorării (Rî)
 
2.2.8 Ponderea datoriilor totale în capitalurile proprii (Rdc)
3. Analiza situaţiei financiare a entităţii economice
3.1 Lichiditatea
 
3.1.1 Rata lichidităţii curente3.1.2 Rata lichidităţii imediate
 
3.2 Solvabilitatea
 
3.2.1 Rata solvabilităţii patrimoniale
3.3 Indicatorii de profitabilitate
 
3.3.1 Rata rentabilităţii capitalului social3.3.2 Rata rentabilităţii capitalului propriu
 
3.3.3 Rata rentabilităţii capitalului angajat
 
1
 
3.3.4 Marja brută din vânzări
3.4 Indicatorii de activitate (gestiune)
 
3.4.1 Viteza de rotaţie a activelor imobilizate
 
3.4.2 Viteza de rotaţie a activelor totale
3.5 Gradul de îndatorare
.
3.6 Indicatori privind rezultatul pe acţiune
 
3.6.1 Rata de finanţare a activelor curente (Rfac)3.6.2 Rata de finanţare a stocurilor (Rfs)
 
3.6.3 Rata autonomiei financiare (Raf)
 
4. Analiza şi diagnosticul echilibrului financiar 
4.1 Fondului de rulment (FR)
 
4.2 Necesarul de fond de rulment (NFR)
 
4.3 Trezoreria netă
 
5. Analiza creanţelor şi datoriilor în sistemul echilibruluifinanciar 
5.1 Perioada de recuperare a creanţelor 5.2 Perioada de folosire a resurselor atrase
6. Analiza ratelor de echilibru financiar 
6.1 Rata de finanţare a activelor imobilizate (Rfi)
 
6.2 Rata de finanţare a capitalurilor proprii (Rfcp)6.3 Rata de finanţare a activelor curente (Rfac)
 
6.4 Rata de finanţare a stocurilor (Rfs)
 
6.5 Rata autonomiei financiare (Raf)
 
6.6 Riscul de faliment
:
2
 
1.Indicatori calculaţi pe baza contului de profit şi pierdere
1.1. Soldurile intermediare de gestiune
Soldurile intermediare de gestiune ce pot fi întocmite pe baza contului de profit şipierdere sunt următoarele:
1.1.1 Marja comercială
 
(MC):
se calculează ca diferenţă între veniturile obţinute dinvânrile de mărfuri (evaluate la preţ de vânzare, exclusiv reducerile comercialeacordate ulterior facturării) şi costul mărfurilor vândute (exclusiv reducerile comercialeprimite ulterior facturării)
 20062007
Veniturile obţinute din vânzările de mărfuri 00Costul mărfurilor vândute 00MARJA COMERCIALA00
1.1.2 Producţia exerciţiului (PE):
producţia vândută +/- producţia stocată + venituri dinproducţia de imobilizări.
20062007
Produc
 
ţia vândută 155573190391Producţia stocată 00Venituri din producţia de imobilizări00PRODUCTIA EXERCITIULUI155573190391
1.1.3 Valoarea adăugată (VA):
marja comercială + producţia vândută + venituri dinproducţia stocată + venituri din producţia de imobilizări – consumuri de la terţi
20062007
Marja comercial00Producţia vândută155573190391Venituri din producţia stocată 00Venituri din producţia de imobilizări 00Consumuri de la terţi21686172
cheltuieli cu mat.prime si materiale
00
alte cheltuieli materiale
21686172
alte cheltuieli din afara(apa, energie)
00VALOAREA ADAUGATA153405184219
3

Activity (148)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vatavu Vlad liked this
alexandrinaradu liked this
eo17 liked this
alexya_joy6179 liked this
Iuliana Berjan liked this
Simona Nechifor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->