Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Políticas Anti-Crisis. RAZONES PARA EL OPTIMISMO (Es) Anti-Crisis Policy. REASONS TO BE HOPEFUL (Es) Krisiaren Aurkako Politikak. BAIKOR IZATEKO ARRAZOIAK (Es)

Políticas Anti-Crisis. RAZONES PARA EL OPTIMISMO (Es) Anti-Crisis Policy. REASONS TO BE HOPEFUL (Es) Krisiaren Aurkako Politikak. BAIKOR IZATEKO ARRAZOIAK (Es)

Ratings:
(0)
|Views: 825|Likes:
Published by EKAI Center
Políticas Anti-Crisis. RAZONES PARA EL OPTIMISMO (Es) Anti-Crisis Policy. REASONS TO BE HOPEFUL (Es) Krisiaren Aurkako Politikak. BAIKOR IZATEKO ARRAZOIAK (Es)
Políticas Anti-Crisis. RAZONES PARA EL OPTIMISMO (Es) Anti-Crisis Policy. REASONS TO BE HOPEFUL (Es) Krisiaren Aurkako Politikak. BAIKOR IZATEKO ARRAZOIAK (Es)

More info:

Published by: EKAI Center on Sep 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/19/2014

 
 
Hs h Zkrogej Thpfr, gt bkfs ekt rfiaf`t hey gestgtutgkeha pksgtgke kr kpgegke efgtlfr ki FOHG @fetfr, ekr ki gts spkeskrs kr suppkrtgej fetgtgfs. FOHG @fetfr sffos tk bk nusgefss wgtl `kcphegfs kr jkvfrecfets `kvfrfb ge gts rfpkrts. ^fhbfrs slkuab nf hwhrf tlht wf chy lhvf h `keiag`t ki getfrfst tlht `kuab hiif`t tlf knmf`tgvgty ki tlgs rfpkrt. Gevfstkrs slkuab `kesgbfr tlgs rfpkrt hs keay h sgejaf ih`tkr ge chogej tlfgr gevfstcfet bf`gsgke.
 
JH^HGH GEEKYHRGKE @FERF^, JKG^V 8,H> CKEB^HJKE RFA= 720>64842 YGRK^GH-JHPRFG] 90792826: AFOFGRGK 9:6:48:<6 BV^HEJK 9<<<876>4 F-CHGA= geikDfohg`fetfr.fu ih`fnkko.`kc/FOHG@fetrf s`rgnb.`kc/FOHG@fetfr
 
 
Zkrogej Thpfr
 
04 bf sfptgfcnrf bf >480
 
Tkaãtg`hs Hetg-@rgsgs ^H]KEFP TH^H FA KTRGCGPCK
 Hetg-@rgsgs Tkag`y ^FHPKEP RK NF LKTFIVA Orgsghrfe Hurohok Tkagtgoho NHGOK^ G]HRFOK H^^H]KGHO
 
 
Hs h Zkrogej Thpfr, gt bkfs ekt rfiaf`t hey gestgtutgkeha pksgtgke kr kpgegke efgtlfr ki FOHG @fetfr, ekr ki gts spkeskrs kr suppkrtgej fetgtgfs. FOHG @fetfr sffos tk bk nusgefss wgtl `kcphegfs kr jkvfrecfets `kvfrfb ge gts rfpkrts. ^fhbfrs slkuab nf hwhrf tlht wf chy lhvf h `keiag`t ki getfrfst tlht `kuab hiif`t tlf knmf`tgvgty ki tlgs rfpkrt. Gevfstkrs slkuab `kesgbfr tlgs rfpkrt hs keay h sgejaf ih`tkr ge chogej tlfgr gevfstcfet bf`gsgke.
 
JH^HGH GEEKYHRGKE @FERF^, JKG^V 8,H> CKEB^HJKE RFA= 720>64842 YGRK^GH-JHPRFG] 90792826: AFOFGRGK 9:6:48:<6 BV^HEJK 9<<<876>4 F-CHGA= geikDfohg`fetfr.fu ih`fnkko.`kc/FOHG@fetrf s`rgnb.`kc/FOHG@fetfr
 
 
Tkaãtg`hs Hetg-@rgsgs ^H]KEFP TH^H FA KTRGCGPCK
8.
 
H ah lkrh bf rfhagzhr fstgch`gkefs sknrf ah fvkau`gðe bf ah `rgsgs igehe`gfrh burhetf aks prðxgcks cfsfs y høks lfcks rf`krbhbk ah ef`fsgbhb bf gr cès haaè bf ah fxtrhpkah`gðe h cfbgk y ahrjk pahzk bf ah fvkau`gðe h `krtk pahzk bf ah f`kekcãh rfha (rf`hubh`gðe igs`ha,
bfsfcpafk, bfchebh, …) y tfefr fe `u
feth aks ih`tkrfs fstru`turhafs quf sunyh`fe fe fa ikebk bf fsth `rgsgs quf ske bf `hrè`tfr igehe`gfrk y, iuebhcfethacfetf, fa sknrf-febfubhcgfetk y fa rgfsjk h`ucuahbk fe fa cfr`hbk bf bfrgvhbks igehe`gfrks.
>.
 
@kck lfcks fxpufstk hetfrgkrcfetf, fa lf`lk bf quf fa `ketfxtk fstru`turha bf ah `rgsgs igehe`gfrh sfh fe fstf ckcfetk bf ue hatk rgfsjk ek sgjegig`h quf ek fxgsthe rhzkefs quf eks pufbfe bhr ue `gfrtk chrjfe phrh fa kptgcgsck.
0.
 
^f`krbfcks quf ahs pkaãtg`hs nèsg`hcfetf sfjugbhs fe K``gbfetf h rhãz bfa fsthaagbk bf ah `rgsgs
 ‐
rfs`htf nhe`hrgk `ke `hrjk h rf`ursks pýnag`ks y fxphesgðe ckefthrgh- sf lhe fe`hcgehbk fe ah bgrf``gðe `ketrhrgh h ah `krrf`th. Fe aujhr bf bfifebfr ah f`kekcãh rfha irfetf ha fsthaagbk bf ah nurnumh igehe`gfrh, ah jfefrhagbhb bf ahs pkaãtg`hs pýnag`hs sf lhe bfstgehbk h shqufhr ah f`kekcãh rfha `ke fa ige bf hagcfethr y fvgthr fa fsthaagbk bf ahs jrhebfs fetgbhbfs igehe`gfrhs.
2.
 
Fs gcpkrthetf tfefr fe `ufeth quf sg fsths pkaãtg`hs sf lhe bgsføhbk y pufstk fe chr`lh `ahrhcfetf fe `ketrh bf aks getfrfsfs jfefrhafs bf aks `gubhbheks bf aks phãsfs k``gbfethafs faak lh sgbk pksgnaf `kck `kesf`ufe`gh bfa içrrfk `ketrka quf fa pkbfr igehe`gfrk `fetrha fmfr`f sknrf ueh nufeh phrtf bf aks jkngfreks k``gbfethafs.
6.
 
Hquã rhbg`h prf`gshcfetf fa cktgvk iuebhcfetha bf fspfrhezh fe fa ckcfetk h`tuha. Fe aks `hcngks bfa `ketfxtk jfkpkaãtg`k quf vfeãhe ge`unèebksf bfsbf høks htrès y quf sf lhe chegifsthbk burhetf >480. Nèsg`hcfetf fa `rf`gfetf bgsthe`ghcgfetk k feirfethcgfetk `ke fa pkbfr igehe`gfrk `fetrha bf iufrzhs jfkpkaãtg`hs bf `rf`gfetf pfsk.
9.
 
@kck `kesf`ufe`gh bf fsth fvkau`gðe jfkpkaãtg`h, fa feirfethcgfetk fstrhtçjg`k fetrf fa pkbfr igehe`gfrk `fetrha pkr ue ahbk y ahs iufrzhs fcfrjfetfs kpufsths ha cgsck phrf`ãh grsf hprkxgchebk fe fa tgfcpk.
:.
 
@kck yh hbvfrtgcks rfpftgbhcfetf, tkbk lh`ãh prfvfr quf Pgrgh gnh h sfr ue puetk bf geiafxgðe fe fstf prk`fsk. Fa bfsfeah`f bfa feirfethcgfetk fe Pgrgh lh sgbk, lhsth fa ckcfetk, ueh rktuebh bfrrkth phrh Zhaa Ptrfft. Ek sðak `ke rfspf`tk h ^usgh, @lgeh, aks phãsfs fcfrjfetfs y aks fsthbks cusuachefs gebfpfebgfetfs. Rhcngçe, y cuy iuebhcfethacfetf, `ke rfspf`tk h ahs iufrzhs quf, fe fa getfrgkr bf aks phãsfs k``gbfethafs, fstèe `rf`gfetfcfetf cfethagzhbhs y krjhegzhbhs phrh efutrhagzhr fa pkbfr iè`tg`k bf Zhaa Ptrfft.
<.
 
Ah rfnfagðe bf aks `kejrfsgsths bfcð`rhths `ketrh fa getfetk bfa Trfsgbfetf Knhch bf bfsgjehr h Ahrry Puccfrs `kck eufvk Trfsgbfetf bf ah ^fsfrvh Ifbfrha lh sgbk ueh prgcfrh chegifsth`gðe bf fstf bfspfrthr `ãvg`k y pkaãtg`k. @ke gebfpfebfe`gh bf quf fa eufvk Trfsgbfetf sfh igehacfetf
 ‐
`kck fs bf prfvfr- bf ueh aãefh `ketgeugsth `ke rfspf`tk h Nfreheof, ahs bks su`fsgvhs rfnfagkefs bfa @kejrfsk irfetf h ahs pkaãtg`hs bf Knhch vhe h tfefr ueh rfpfr`usgðe susthe`gha. Rkbk phrf`f gebg`hr quf ahs rfah`gkefs bf pkbfr fstèe `hcnghebk bf ikrch h`fafrhbh fe Fsthbks Vegbks y, `kck `kesf`ufe`gh, fe fa `kemuetk bf K``gbfetf.
7.
 
Fa lf`lk bf quf fstf `hcngk pkaãtg`k hvhe`f k ek rfsuathrè, `ke tkbh prknhngagbhb,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->