Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr. Musli Vërbani - Nocioni i fetvasë dhe muftisë, dhe e drejta e gruas për të dhënë fetva dhe për të qenë mufti

Dr. Musli Vërbani - Nocioni i fetvasë dhe muftisë, dhe e drejta e gruas për të dhënë fetva dhe për të qenë mufti

Ratings: (0)|Views: 107|Likes:
Published by Libra islame
Dr. Musli Vërbani - Nocioni i fetvasë dhe muftisë, dhe e drejta e gruas për të dhënë fetva dhe për të qenë mufti
Dr. Musli Vërbani - Nocioni i fetvasë dhe muftisë, dhe e drejta e gruas për të dhënë fetva dhe për të qenë mufti

More info:

Published by: Libra islame on Sep 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

 
Dr.Musli Vërbani NOCIONI I “FETVAS”DHE ”MUFTISÊ”DHE E DREJTA E GRUAS PËRTË DHÊNË “FETVA” DHE PËR TË QENË ”MUFTI”Fetva
është term i cili ka për qëllim gjykimin juridik,me fjalë tjeraështë term i cili ka për qëllim vendimin legjislativcilin e jep juristi i specializuarIslam për një çështjecaktuar.Fetvaja zë vend shumë të rëndësishëm në sheriatin Islamdheka vlerë të madhe në jetën e besimtarit.Zakonisht fetvaja i jepet një personi i cili bënë pyetje për tëzgjidhur një çështje tëfikhut,sepse fikhu Islam përfshinë të gjitha çështjet për të cilat ka nevojë njeriu në këtë bodhe në botën tjetër pra është çështje e të specializuarit për një çështje fetare duke argumentuar me argumente.Çdodijetaritqë i parashtrohet një pyetjepër çështjetë legjislacionit Islamdheai e di,eka përdetyrë të përgjigjet,nëse ai pa kurrfarëarsye nuk jep përgjigje ai është mëkatar.Fetvaja ka të bëjë vetëm me çështjettë cilat nuk janë të precizuara në Kur’an.Personi i specializuar për të dhënë përgjigje quhet
Mufti.Muftiu
nuk guxon të flas sipas tekeve të tija,por përgjigjae tij duhet të je përputhshmëriplotë me rregullat themelore, cilat rregulla bazë mbështetet dhënia efetvasë sepse Muftiu i shpjegon rregullat e fesë.Nga kjo rezulton se Mufti nuk mund të bëhetçdokush. Për këtë arsye dijetarëtIslam i kanë parapa kushtet për të pasur të drejt të jepetfetvadhe për të qenëMufti, të cilat kushte i kanë nda në kushte të kuptimit shkencorë dhe në kushtetë personit fizik .Kushtet në kuptimin shkencorë janë:-Të ketënjohuri përKuranin;-kenjohuri përsunetin e Muhamedit s.av.s.;-kenjohuri për Ixhmain;-jenjohës i mirë i analogji;-jeekspert i miUsuli Fikhut;-njohë gjun arabe;-dhe ti njeh qëllimet e përgjithshmetë sheriatit.Kushtet e personit fizik të muftisë janë:-Të jetëbesimtarë;-Të jei moshës madhore;-Të jetëi drejtë;-jei drejt dhe të jei meur, qëdo të thoti kuptoj gjërat drejt. Nga gjitha kushtet cilat janë parapara nuk është e paraparëmufti jetëvetëm mashkulli,por ka të drejt edhe femra.Gjatë tërë historisë Islame femra ka qenë aktive në lëmenjtë shkencore, e poashtuedhe në shkencën e fikhut, ajo ka punuar në të gjitha veprimtaritë¨e jetës, ka qenë juriste mefjalë tjera ka qenë mufti sepse ka dhënëfetva sepse duhet ditur se nocioni mufti nuk ka të bëjeme pozitën udhëheqëse por ka të bëjë me legalitetin për të dhënëmendim të specializuar nësheriatin Islam. Gjithashtu nuk ka argument të qartënë sheriatin Islam për të mos qenë femra prokurore.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->