Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài tập nhóm 2 môn luật Đất đai

Bài tập nhóm 2 môn luật Đất đai

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:
Published by Nguyễn Mạnh Hà

More info:

Published by: Nguyễn Mạnh Hà on Sep 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

 
Bài
tập
 nhóm 2 môn
luật
 
Đất
 
đai
 
Nhóm 6
Đ
s
6
 
Tình
huống
 
Gia
đình
ông A
được
giao 2000 m
2
 
đất
 
trồng
lúc
nước
.Tuy nhiên, do
trồng
lúa
mất
 
nhiều
công
chăm
sóc
nhưng
 khi thu
hoạch
, giá
cả
 
lại
không
được
bao nhiêu nên ông A
quyết
 
định
 
tự
 
cải
 
tạo
 
đất
 
để
 
chuyển
 
từ
 
việc
 
chồng
lúa
nước
sang nuôi tôm.
Hỏi
:
 
Việc
làm
của
ông A có vi
 phạm
pháp
luật
 
đất
 
đai
 không? Vì sao?
 Nếu
có thì
 bị
 
xử
như
 
thế
nào?
 Nhóm hãy
 
vấn
cho ông A các công
việc
 
cần
 
 phải
làmkhi có nhu
cầu
 
chuyển
 
mục
 
đích
 
sử
 
dụng
 
từ
 
đất
 
trồng
 lúa sang
đất
nuôi tôm, theo
đúng
quy
định
 
của
pháp
luật
.
 
Yêu
cầu
1:
Việc
làm
của
ông A vi
 phạm
pháp
luật
 
đất
 
đai
không? Vì sao?
 Nếu
có thì
 bị
 
xử
như
 
thế
nào
Loại
 
đất
mà gia
đình
ông A
được
 giao
sử 
 
dụng
 
Loi
 
đất
 
trồng
lúa
nước
 
Theo
 
khoản
 Điều
 13 
 Luật 
 
 Đất 
 
đai 
 2003 thì 
đất
 
được
 giao
sử
 
dụng
cho
ông A là
đất
 
trồng
 
cây hàng
năm
 
Diện
tích
đất
 
được
 giao
2.000 m
2
(0,2 héc
ta)
đất
 
trồng
lúa
nước
 
 – 
 
đất
 
trồng
câyhàng
năm
 
Theo
khoản
 Điều
 
70 LĐĐ 2003
 
về
 
hạn
 
mức
giao
đất
 
 NN thì
diện
tích
đất
 
được
giao cho ông Alà khong
vượt
quá.
Việc
 
chuyển
 
đổi
 
mục
 
đích
 
sử 
 
dụng
 
đất
 
Điểm
khoản
 Điều
 
36 LĐĐ
2003 
 
Khoản
 Điều
74 
 LĐĐ 2003
 
Khoản
 Điều
37 
 LĐĐ 2003
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->