Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vrijednost Kabe i hadza - Elvir Duranovic

Vrijednost Kabe i hadza - Elvir Duranovic

Ratings:
(0)
|Views: 256|Likes:
Published by Elvir Duranović
Tekst govori o Kabi u Mekki i hadzu
Tekst govori o Kabi u Mekki i hadzu

More info:

Published by: Elvir Duranović on Jul 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2010

pdf

text

original

 
Ismail Haki el-Bursevi,
 Ruhul-Bejan fi tefsiril-Kur’an
,Tumačenje ajeta:
„Prvi hram sagrađen za ljude je onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu suznamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u nj treba da bude bezbjedan.Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svako ko je u mogućnosti; a onaj ko neće da vjeruje – pa, zaista,Allah nije ovisan ni o kome.“ (
 Alu Imran
, 96
)
 Nakon što je promjenjena kibla od Jerusalima ka Kabi u Meki jevreji su provocirali i vrijeđaliBožijeg Poslanika, a.s., govoreći mu: „Bejtul- makdis u Jerusalimu je bolji i značajniji hram od Kabe uMeki i preči je da se prema njemu okrećete za vrijeme obavljanja molitve. Bejtul-makdis je napravljen prije Kabe, njega su posjećivali svi Božiji poslanici i prema njemu se u namazu okretali. To je svetazemlja koju je Allah blagoslovio svim svjetovima. U njenoj blizini je brdo na kojem je Allah razgovarao sMusa, a.s., te je s toga promjena kible od Jerusalima ka Kabi u Meki nevažeća.“ Pošto su jevreji navelirazloge radi kojih nije trebalo doći do promjene kible ka Kabi u Meki Uzvišeni Allah je objavio ajete ukojima pobija tvrdnje jevreja da je Bejtul-makdis stariji od Kabe. Allah, dž.š., kaže: „
Prvi hram sagrađenza ljude je
onaj u
Meki
...
Ebu Zerr, r.a., kaže:
“Upitao sam Allahovog Poslanika, a.s.: ‘Koja je džamija prva sagrađena na Zemlji?’ Odgovorio je: ‘Mesdžidul-haram.’ Upitah: ‘Zatim koja?’ On reče:‘Mesdžidul-aksa.’ Upitah: ‘Koliko vremena je proteklo između njih?’ Reče: ‘Četrdeset godina.’ Upitah:‘Koja je džamija sagrađena poslije njih?’ On reče: ‘Klanjaj gdje god te zatekne namaz. Cijela Zemlja je prostor za klanjanje.’”
1
Prema jednom predanju Uzvišeni Allah je sagradio hram ispod Arša, Bejtul-ma’mur, i narediomelekima da čine tavaf oko njega. Zatim je Allah, dž.š., naredio melekima koji borave na Zemlji dasagrade hram sličan nebeskom hramu i da tavafe oko njega kao što stanovnici neba tavafe oko Bejtul-ma’mura. Meleki su napravili Kabu dvije hiljade godina prije nego što je stvoren Adem, a.s. Kada jeAdem, a.s., nakon vremena koje je proveo u Džennetu, protjeran na Zemlju meleki su mu rekli: “Obavljajtavaf oko ovog hrama jer mi to činimo već dvije hiljade godina.” Adem, a.s., je poslušao meleke i počeoizvršavati obred tavafa, a to su činili i njegovi potomci sve do vremena Nuha, a.s. Kada je za vrijeme Nuha, a.s., Zemlja poplavljena Kaba je uzdignuta na nebesa. Premda se gradnja Kabe pripisuje Ibrahimu,a.s., on nije prvi sagradio Kabu, već je obnovio njene temelje koji su od ranije postojali i ponovo jesagradio.
Najčasnije mjesto na Zemlji
1
 
Muttefekun alejhi.
 
 Na Zemlji ne postoji časnija zgrada od Kabe. Ona je
blagoslovljena
i ispunjena neizmjernimsevabima, oprostom grijeha i Božijom milošću koju zaslužuje hadžija, mu’temir, onaj ko boravi kraj nje itavafi oko nje. Kaba je
putokaz svim svjetovima
jer je ona njihova kibla i Hram. U njoj su zadivljujućaznamenja koja ukazuju na njenu veličanstvenost. Uzvišeni Allah kaže:
U njemu su znamenjaočevidna...“
i jasna kao što je skretanja ptica koje lete paralelno s Kabom. Jasno znamenje je i to što ćeAllah uništiti svakog silnika koji krene ka Kabi sa zlim namjerama kao što je to ranije učinio savlasnicima slona. Uz Kabu je
Mekami – Ibrahim
, kamen u kojem su vidljivi tragovi stopala Ibrahima,a.s., iz vremena dok je gradio Kabu.
Ko e u Mesdžidul-haram bezbjedan je
i siguran oduznemiravanja. To je zbog toga što je uslišana dova Ibrahima, a.s., koji je molio: „
Gospodaru moj, učiniovaj grad bezbjednim.
2
Uz to, onaj ko uđe u Mesdžidul-haram siguran je i od džehennemske vatre.Poslanik, a.s., je rekao: „
Onaj ko umre u jednom od dva harema bit će proživljen na Sudnjem danu siguran.
“ Vjerovjesnik, a.s., je također rekao da će oni koji su ukopani u El-Hadžunu i El-Bekii ući uDžennet. El-Hadžun je mezarje u Meki u kojem je između ostalih ukopana hazreti Hatidža, dok je El-Bekiu mezarje u Medini u kojem je ukopan veliki broj ashaba Allahovog Poslanika, a.s. Ibn Mesud, r.a.,kazuje da je Poslanik, a.s., jedne prilike stajao na prevoju brda El-Hadžun koje u to doba nije bilomezarje, pa je rekao: „
Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu sa ovog predjela i iz ovog svetog mjesta proživjeti sedamdeset hiljada osoba čija lica će sjati poput punog mjeseca. Oni će ući u Džennet bez polaganja računa. Svaki od njih će činiti šefaat za drugih sedamdeset hiljada čija lica će također blistati poput mjeseca u uštapšu.
“ Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „
 Ko se strpi i podnosi mekansku žegu ivrućinu jedan sat od njega će se udaljiti Džehennem na udaljenost od dvjesto godina
.“
Hadž – mebrur, bez grrijaha obavljen i primljen hadž
Vjernici su
dužni, ako su u mogućnosti da, Allaha radi hodočaste Kabu
. Onaj ko je umogućnosti da učini hadž, ali ga ne učini približava se nevjerstvu jer postupa na isti način na koji postupaju nevjernici koji ne smatraju hadž obavezom. Uzvišeni
Allah je neovisan
od ljudi, njihovihdijela, postupaka i ibadeta. Allahov Poslanik, a.s., kaže: „
 Koga ne spriječi kakva vidljiva zapreka, ilibolest, ili nepravedan vladar da obavi hadž, umrijet će kao jevrej ili kršćanin.
“ Židovi i kršćanispomenuti su u ovom hadisu radi toga što oni ne obavljaju hadž, niti imaju sevaba od Mesdžidul-harama iKabe. Prenosi se da je Ali ibn El-Muvekaf, koji je obavio hadž šezdeset puta, rekao: „Kada sam nakontoga boravio u Mesdžidul-haramu razmišljao sam o svom stanju i svojim brojnim hodočašćima svetimmjestima, a da uopće nisam znao da li mi je i jedan hadž primljen ili ne. S takvim mislima sam zaspao iusnio san u kojem sam čuo glas koji mi govori: „O ibn Muvakife, da li ti svojoj kući pozivaš u gosteikoga drugog osim onoga koga voliš i ko ti je drag.“ Tada sam se probudio i smirio. Sve mi je bilo jasno.“
2
 
 Ibrahim
, 35.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->