Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
273Activity
P. 1
Crucea Rosie .Manual de PRIM AJUTOR

Crucea Rosie .Manual de PRIM AJUTOR

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 15,411|Likes:
Published by dani_el008

More info:

Published by: dani_el008 on Jul 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2015

pdf

text

original

 
ddee 
SSOOCCIIEETTAATTEEAANNAA
IIOONNAALL
ĂĂ
DDEECCRRUUCCEERROO
ŞŞ
IIEEDDIINNRROOMMÂÂNNIIAA 
 
CC
uucceeaaRRooşşiieeRRoommâânnăă 
MM
aannuuaallddeeppiimmaa j juuttooppeemmeeddiiccaall 
2
CUPRINSGlosar pag.Capitolul 1: Principii generale de acordare a primului ajutor premedical 1.1 Cum s
ă
facem fa
 ă
unei situa
  
ii de urgen
 ă
pag.1.2 Planul pentru o situa
  
ie de urgen
 ă
pag.1.3 Lan
  
ul care salveaz
ă
vie
  
i pag.Capitolul 2: Starea de incon
 ş
 tien
 ă
pag.Capitolul 3: Resuscitarea cardiopulmonar
ă
  3.1 Resuscitarea cardiopulmonar
ă
la adult pag. 3.2 Resuscitarea cardiopulmonar
ă
la copil pag. 3.3 Corpi str
ă
ini în c
ă
ile aeriene superioare pag.Capitolul 4: Pl 
ă
 gi 4.1 Generalit
ă 
i pag. 4.2 Pl 
ă
 gile cauzate de mu
 ş
 c
ă
 turi pag. 4.3 Pl 
ă
 gile cu corpi str
ă
ini pag. 4.4 Pl 
ă
 gile cu hemoragie pag. 4.5 Amputa
  
iile pag.Capitolul 5: Fracturile pag.Capitolul 6: Temperaturile extreme6.1 Arsurile pag.6.2 Insola
  
ia pag.6.3 Electrocutarea pag.6.4 Deger
ă
 turile
 ş
i hipotermia pag.Capitolul 7: Alte situa
  
ii care necesit
ă
prim ajutor7.1 Coma diabetic
ă
pag.7.2 Atacul de inim
ă
pag.7.3 Atacul cerebral pag.7.4 Convulsiile pag.7.5 Intoxica
  
ii pag.Capitolul 8: Primul ajutor psihologic pag.
 
 
CC
uucceeaaRRooşşiieeRRoommâânnăă 
MM
aannuuaallddeeppiimmaa j juuttooppeemmeeddiiccaall 
3
Glosar
Trec
ă
torO persoan
ă
care este martora întâmpl
ă
toare a unei situa
ii de urgen
ă
. Persoanapoate s
ă
nu fie instruit
ă
pentru acordarea primul ajutor, dar s
ă
fie dispus
ă
s
ă
asiste victima,persoana care acord
ă
primul ajutor
ş
i/sau un membru al unui serviciu de urgen
ă
.Victim
ă
 O persoan
ă
aflat
ă
în primejdie
ş
i care necesit
ă
 
ş
i/sau solicit
ă
asisten
ă
.ComunitateUn grup de oameni care se afl
ă
 /tr
ă
ie
ş
te/lucreaz
ă
într-un context specific.ContextToate elementele
ş
i factorii care constituie cadrul în care apare situa
ia de urgen
ă
.Aceste elemente includ:
 
capacit
ă
ile comunit
ă
ii
ş
i a membrilor ei individuali de a preveni, a fi preg
ă
ti
ipentru, a r
ă
spunde la
ş
i a se recupera în urma situa
iilor de urgen
ă
,
 
regulile
ş
i reglement
ă
rile referitoare la îngrijire,
 
organizarea serviciilor de s
ă
n
ă
tate
ş
i salvare (servicii de urgen
ă
, centre de îngrijire,etc.),
 
obiceiuri, cultur
ă
 
ş
i credin
e (de ex. religie, practici locale tradi
ionale),
 
circumstan
e locale (izolare, dezastru, conflict armat, etc.).PericolSitua
ie sau condi
ie care are poten
ialul de a afecta în mod negativ via
a saus
ă
n
ă
tatea persoanelor prezente la locul accidentului
ş
i/sau aflate în apropierea acestuia, petermen scurt, mediu sau lung.DispeceratO structur
ă
dedicat
ă
primirii apelurilor de urgen
ă
de la comunit
ă
ile dintr-o ariegeografic
ă
specific
ă
 
ş
i mobiliz
ă
rii
ş
i controlului resursei corespunz
ă
toare
ş
i relevante de îngrijire a s
ă
n
ă
t
ă
ii, ca r
ă
spuns la aceste apeluri.Un dispecerat poate îndeplini diferite func
ii:
 
recep
ionarea
ş
i gestionarea permanent
ă
a apelurilor de urgen
ă
, stabilind prioritateaacestora,
 
 îndrumarea, când este posibil, în asigurarea asisten
ei a celor care fac apelul,

Activity (273)

You've already reviewed this. Edit your review.
Perus Anemone added this note
de citit
Perus Anemone liked this
Munteanu Daniel liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Allle 26 liked this
Andreea Găitan liked this
Geanina Burlacu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->