Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Van Immense Logfile Naar Overzichtelijke Rapportage: CZ

Van Immense Logfile Naar Overzichtelijke Rapportage: CZ

Ratings: (0)|Views: 132 |Likes:
Published by TOPdesk
Het beheer van talloze servers is niet eenvoudig. Hoe spit u door alle logfiles en maakt u hier uiteindelijk heldere rapportages van? CZ Tilburg werkt sinds afgelopen jaar met de SCOM-TOPdeskkoppeling en beheert zo
vanuit TOPdesk de IT-infrastructuur.
Het beheer van talloze servers is niet eenvoudig. Hoe spit u door alle logfiles en maakt u hier uiteindelijk heldere rapportages van? CZ Tilburg werkt sinds afgelopen jaar met de SCOM-TOPdeskkoppeling en beheert zo
vanuit TOPdesk de IT-infrastructuur.

More info:

Published by: TOPdesk on Sep 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

 
Klant in beeld
21
Fotograe:
Aa H
Tekst:
Sa Kaass
VAN IMMENSELOGFILE NAAROVERZICHTELIJKERAPPORTAGE
Het beheer van talloze servers is nieteenvoudig. Hoe spit u door alle logflesen maakt u hier uiteindelijk heldererapportages van? CZ Tilburg werkt sindsagelopen jaar met de SCOM-TOPdesk-koppeling en beheert zovanuit TOPdesk de IT-inrastructuur.
 
Tom Taminiau, technisch applicatiespecialist bij CZ 
 
Het hoe en waarom van SCOM
Tom Taminiau werkt als specialist op deafdeling Technisch Applicatiebeheer. Hierhoudt hij zich bezig met de SCOM (MicrosoftSystem Center Operations Manager)-TOPdesk-koppeling en ziet er op toe dat deapplicatie draaiende blijft. De afdeling vanTaminiau maakt deel uit van een grotereICT-afdeling. Taminiau: ‘We zijn met zo’n 180man, maar CZ is natuurlijk ook een heel grootbedrijf. In totaal werken er meer dan 3000mensen. Op de ICT-afdeling regelen we alleszelf. Zo onderhouden we onze eigen website,beheren we de workflows en hebben weons eigen serverpark hier in Tilburg, met eenbijna even groot gedeelte in Breda.Op een gegeven moment is er besloten datSCOM een grotere betekenis moest krijgenbinnen het bedrijf. Taminiau: ‘Bij CZ lettenwe intensief op de processen en monitoringis erg belangrijk, maar het kost wel tijd enmankracht. Daarom hebben we deze tool ingebruik genomen. Want mocht er midden inde nacht iets fout gaan, dan stuurt SCOM joueen sms’je en kun je het probleem nog voorhet begin van de werkdag oplossen.’ TOPdesken partner 3Fifty hebben de koppeling metTOPdesk uiteindelijk in twee dagen gelegd.
Eenvoudig rapporteren
Met SCOM kun je als organisatie zien welkefoutmeldingen servers geven. En dankzij deTOPdesk-SCOM-koppeling kunnen deze mettwee klikken vanuit SCOM worden doorgezetnaar TOPdesk. Maar waarom dan in TOPdesk,als SCOM toch al een melding aanmaaktwanneer er iets mis is in de IT-infrastructuur?Taminiau legt dit uit: ‘We willen graag allesgeregistreerd hebben. Als er bijvoorbeeldeen harddisk kapot gaat of vol zit, geeftSCOM dit netjes weer. Maar we haddenhelemaal geen zicht op hoeveel fouten ergegenereerd werden, op dingen die kapotgingen of op zaken die niet goed warenverlopen. Doordat alles nu helder ingevoerdwordt in TOPdesk, geeft de koppeling onsinzicht in deze processen en kunnen wemaandelijks rapportages versturen. Zo ziethet management in één oogopslag wat ergoed en minder goed gaat.’
De helpdesk ontzien
Dankzij de TOPdesk-SCOM-koppeling heeftde helpdesk bij CZ het een stuk minder drukgekregen en verloopt het registratieprocesminder omslachtig. Taminiau: ‘Vroegermoesten wij, oftewel de ICT-afdeling, dehelpdesk mailen om voor onszelf een ticketin TOPdesk aan te laten maken wanneer erin SCOM een melding binnenkwam. Dezemelding moest vervolgens weer doorgezetnaar de aangewezen persoon binnen onzeICT-afdeling.’Dat hoeft nu niet meer. TOPdesk weet welkegebruiker aan het type melding is gekoppelden zet de melding vervolgens automatischop naam van die persoon. De melding wordtnetjes doorgezet en in TOPdesk verderafgehandeld. Taminiau vertelt: ‘Er komenop een dag veel verschillende meldingenbinnen voor verschillende clusters, personenof afdelingen. Mocht er bijvoorbeeld eenmelding met betrekking tot Exchangebinnenkomen, gaat deze automatisch naarde Exchange-beheerder toe. We belastenzo minder mensen – er hebben nu mindermensen te maken met het meldingsproces.’
Kortere lijntjes
Taminiau vervolgt: ‘Nu de lijntjes in onsregistratieproces veel korter zijn, gaat allessneller en bespaart niet alleen de helpdesktijd, maar wijzelf ook. Wij kunnen zo namelijkin één keer door met ons werk. Wij loggen‘s ochtends in en zetten de belangrijkstemeldingen door in TOPdesk.Na het registreren handelen we hetdaar meteen verder af. Voorheen was jeafhankelijk van de doorlooptijd van dehelpdesk wanneer een melding bij jouterechtkwam. Om het overzicht beter tekunnen bewaren, maken we overigens geenmeldingen in TOPdesk zelf aan. Wij voerendergelijke meldingen alleen via SCOM in.’Voorheen ging dit proces niet alleenomslachtig, maar ging er ook veel kennisverloren. ‘De informatie van de helpdesk wasniet altijd zo volledig als gewenst: zij kunnenniet weten hoe alles technisch preciesin elkaar zit en kunnen daardoor mindergoed vertellen wat er aan de hand is. DoorTOPdesk en de koppeling valt deze stap er nutussenuit. Met een simpele muisklik staatalles zo in TOPdesk en je hebt direct allebenodigde informatie overzichtelijk op je scherm.’
Al met al…
Taminiau vertelt dat de TOPdesk-koppelingmet SCOM zijn werk een stuk makkelijkerheeft gemaakt. Hij is dan ook van mening datiedere organisatie die met beide tools werktdeze koppeling moet hebben. Taminiau: ‘Hetis heel simpel: als jij met SCOM werkt en jehebt TOPdesk, is zo’n koppeling een uitkomst.Je integreert je servicemanagement naadloosmet je systeemmanagement. Binnenkort latenwe SCOM upgraden en gaan we over naar denieuwste TOPdesk-versie. We zijn momenteelerg tevreden over hoe alles gaat.’
22KLANT IN BEELD
DE LIJNTJES IN ONSREGISTRATIEPROCESZIJN KORTEREN ALLES GAATSTUKKEN SNELLER

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->