Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
466Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proses Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan

Proses Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 29,714|Likes:
Published by ust saidi

More info:

Published by: ust saidi on Jul 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
690210-11-5297
1RINGKASAN EKSEKUTIF
Kementerian Pelajaran Malaysia berhasrat untuk melahirkan modal insanyang baik dan seimbang dari sudut intelektual, emosi, rohani dan jasmani yangsekaligus akan menjadi anggota masyarakat dan warganegara yang baik sertaberupaya untuk mendepani cabaran globalisasi masa kini. Mereka jugadiharapkan akan dapat memenuhi tuntutan pasaran dunia moden yang penuhdengan mehnah dan tribulasi. Pernyataan ini telah dijelaskan di dalam FalsafahPendidikan Negara :
“Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmoniandan kemakmuran masyarakat dan Negara.” (Falsafah Pendidikan Negara 1988)
Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah merangka dan melaksanakanpelbagai usaha seperti Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, TeknologiMaklumat dan Komunikasi (ICT) di dalam pendidikan dan yang terbaru PetunjukPrestasi Utama atau
Key Performance Indicators
(KPI)
 
bagi memastikan prosespengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan meninggalkankesan yang optimum ke dalam diri pelajar. Bagi merealisasikan hasrat murniKementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang ingin memartabatkan sistempendidikan negara sebagai bertaraf dunia maka, ia memerlukan tenagapensyarah yang profesional, kreatif, inovatif, dinamik dan progresif.
 
Semua ciriini amat penting bagi seorang pensyarah untuk memastikan proses pengajarandan pembelajaran memberi impak yang maksimum ke dalam diri pelajar.
1
 
690210-11-5297
2PENDAHULUAN
Tugas utama seorang pensyarah adalah untuk memudahkanpembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pensyarah bukan sahajaharus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis,tetapi mereka juga perlu menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermaknapensyarah perlu mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang dapatmerangsangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dankeperluan pelajar. Dalam sesi pembelajaran, pensyarah kerap berhadapandengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. Hal ini memerlukankepakaran pensyarah dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran.Ini bermakna, pensyarah boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah danmenetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dankebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selain berpotensi meransangkanpelajar belajar secara aktif, ia juga haruslah mampu membantu menganalisiskonsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkanpembelajaran yang berkesan. Pensyarah perlu bijak menarik perhatian pelajar dalam sesuatu pengajaran, aktiviti-aktiviti yang dipilih mestilah menarik danmempunyai potensi yang tinggi untuk membolehkan isi pelajaran dan konsep-konsep diterjemahkan secara jelas. Aktiviti juga harus boleh mempengaruhiintelek, emosi dan minat pelajar secara berkesan. Dalam merancang persediaanmengajar, aktiviti-aktiviti yang dipilih perlu mempunyai urutan yang baik sertadiselaraskan dengan isi kandungan dan objektif pengajaran bagi menjaminproses pengajaran dan pembelajaran berkesan.
2
 
690210-11-5297
3PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN
Dalam pendidikan formal, proses pengajaran dan pembelajaran haruslahdiberi penekanan yang sewajarnya. Proses yang disinonimkan denganpengajaran dan pembelajaran bilik kuliah melibatkan pensyarah dan pelajar inisememangnya memerlukan suatu usaha berterusan ke arah menyediakanpendidikan komprehensif dan efektif terhadap segala isi pelajaran yangdisampaikan.
Koh Boh Boon (1992) menyatakan bahawa prosespengajaran dan pembelajaran di sekolah melibatkan dua pihak iaituguru dan murid. Justeru, pengajaran yang ideal haruslah membawakesan penuh ke atas pembelajaran yang berlaku.Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff (1983) pengajaran yangberkesan adalah merujuk kepada guru yang dapat membawa pelajarkepada hasil pembelajaran terakhir yang diinginkannya. Hal inimelibatkan corak pengajaran berstruktur dari segi organisasi bilikdarjah serta mementingkan isi pelajaran. Selain itu, ia juga merujukkepada perihal pengajaran guru yang lebih memusatkan kepada parapelajarnya sehingga mereka tertarik mengikuti aktiviti pembelajaran.Oleh itu, pembentukan proses pengajaran berkesan mempunyai nilaiyang berbeza-beza namun ia masih bermatlamat untuk melihat hasildaripada isi pelajaran yang disampaikan.
Oleh sebab saya merupakan seorang pensyarah di salah sebuah KolejMatrikulasi, Kementerian Pelajaran Malaysia , maka saya akan menghuraikanproses pengajaran dan pembelajaran berkesan berdasarkan sistem di Kolej
3

Activity (466)

You've already reviewed this. Edit your review.
Aruna Madasamy liked this
Harikol Kol liked this
Lynn Zw liked this
zaimankb liked this
Sii Jiing liked this
Niya Bakre liked this
assafii added this note
Terima kasih kerana berkongsi bahan, maklumat dalam artikel ini akan digunakan untuk tujuan ilmaih.....terima kasih
Rin Erda liked this
Akim Mb liked this
Regine Sim Pey Woei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->