Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Declaracion de la Independencia Argentina. 9-07-1816

Declaracion de la Independencia Argentina. 9-07-1816

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,136 |Likes:
Published by jorge
Pormenores de la Declaraciion de la Independencia Argentina promulgada por el Congreso de Tucuman en 1916 el dia 09 de Julio, independencia de España y Fernando VII y después agregada de toda potencia extranjera. Hoy en 2009 la lucha continua...
Pormenores de la Declaraciion de la Independencia Argentina promulgada por el Congreso de Tucuman en 1916 el dia 09 de Julio, independencia de España y Fernando VII y después agregada de toda potencia extranjera. Hoy en 2009 la lucha continua...

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: jorge on Jul 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

 
QCD hkikrnc` {wnic` kb mls ck ekrrnjlkisnw ck d{kisk nolkrsn jxblo) Tkr essq6g`ck)qkclnqrkww)g`j qnrn jn|`rlid`rjngl÷i) QCD¡hkikrnskc¡ns6¡Se{" 1< F{b ?11< 15613673 [SG
Ckgbnrngl÷i cklickqkickigln ck bnNrhkislin
< ck F{bl` ck >5>4
 
Ckgbnrngl÷i ck lickqkickigln ck bn Nrhkislin?
Ckgbnrngl÷i ck lickqkickigln ck bn Nrhkislin
Bn
Ckgbnrngl÷i ck bn Lickqkickigln ck bn Nrhkislin
d{k {in ckglwl÷i s`jncn q`r kbG`ihrkw` ck S{g{jîi ~{k wkwl`i÷ ki bn gl{cnc ck Wni Jlh{kb ck S{g{jîi ck bnw kis`igkwQr`tliglnw [ilcnw ki W{cnjìrlgn) D{k qr`gbnjncn kb < ck f{bl` ck >5>4 ki bn gnwn ~{k krnqr`qlkcnc ck Drniglwgn Onvîi ck Bnh{in" bn g{nb d{k ckgbnrncn J`i{jkis` Elws÷rlg`Ingl`inb ki ><3>) G`i clgen ckgbnrngl÷i" wk r`jqêni b`w têig{b`w ck ckqkickigln q`bêslgn~{k b`w h`olkri`w b`gnbkw skiêni g`i bn j`inr~{ên kwqnþ`bn)
 Niskgkckiskw
Ki >5>3" kb rk| Dkrinic` TLL rkhrkwnon nb sr`i` ck Kwqnþn) Kwsn wls{ngl÷i bk ~{ls÷nrh{jkis`w ck nggl÷i n b`w e`jorkw ~{k enoêni lilglnc` bn _kt`b{gl÷i ck Jn|` kliwsn{rnc` bn Qrljkrn F{isn) \n i` q`cêni ngs{nr ki i`jork ckb rk| ck Kwqnþn q`r~{k ìwsk t`btên n kwsnr ki kb q`ckr kdkgslt`) Kwqnþn ~{krên rkg`i~{lwsnr w{w g`b`ilnw) B`w rknblwsnw%b`w qnrslcnrl`w ckb g`b`ilnblwj`, enoêni srl{idnc` ki Wlqk*Wlqk" H{n~{l" Tlbgnq{hl` | N|`e{jn | krni d{krskw ki kb Nbs` Qkrö ngs{nb O`bltln) Ckwck nbbê qkiwnoni nsngnr bnw onwkwck qnsrl`snw |n kis`igkw nb jnic` ck F`wì ck Wni Jnrsêi k litnclr s`c` kb skrrls`rl` ck Nrhkislin skilkic` g`j` `ofkslt` bn gl{cnc ck O{ki`w Nlrkw)Kb >; ck norlb ck >5>;" {in rkt`b{gl÷i skrjli÷ g`i kb h`olkri` {ilsnrl` ck Gnrb`w Jnrên ck Nbtknr) B`w rkt`b{gl`inrl`w kulhlkr`i bn g`it`gns`rln ck {i G`ihrkw` HkikrnbG`iwsls{|kisk) Lilglnbjkisk wk kitlnr`i clq{snc`w ck s`cnw bnw qr`tliglnw lilglnic` bnwwkwl`ikw kb ?3 ck jnrv` ck >5>4) Gncn ckbkhnc` rkqrkwkisnon >;)111 enolsniskw)
Kb G`ihrkw` ck S{g{jîi
 Tnrl`w skrrls`rl`w ~{kenoêni qkrskikglc`nb Tlrrklins` ckb _ê` ck bn Qbnsn i` q{clkr`i engkrbbkhnr w{w rkqrkwkisniskw6 nbh{i`w q`r enokr rkgnêc` nisk b`w rknblwsnw" `sr`w q`r kwsnrng`jkslc`w q`r bn litnwl÷i b{w`*ornwlbkþn) S`cnw bnw qr`tliglnw ck bn Blhn Dkckrnb %Onicn@rlkisnb" G`rrlkiskw" Kisrk _ê`w" Jlwl`ikw | Wnisn Dk, liskisnr`i nbbkhnr n w{wrkqrkwkisniskw qkr` kws`w d{kr`i nqrlwl`inc`w q`r b`w nhkiskw ckb Clrkgs`rl` {ilsnrl`liwsnbnc` ki O{ki`w Nlrkw" w÷b` q`r w{ wls{ngl÷i kwsrnsìhlgn | q`r bn enolblcnc ck w{wclqb`jîslg`w {in w`bn qr`tligln g`i h`olkri` dkckrnblwsn b`hr÷ engkr bbkhnr w{wrkqrkwkisniskw6 G÷rc`on bn g{nb" n{i~{k i` b`hr÷ engkr srl{idnr bnw lcknw dkckrnbkw" wê rkqrkwkis÷ kb lcknrl` qrkg`ilvnc` q`r F`wì Hkrtnwl` Nrslhnw) Ki g{nis` n Qnrnh{n|" snbskrrls`rl` wk ckgbnr÷ lickqkiclkisk %srnw enokr kwsnc` g`idkckrnc`, nisk bnw ngsls{ckwelqkrgkisrnblwsnw ckb Clrkgs`rl` kwsnobkglc` ki bn gl{cnc O{ki`w Nlrkw" ki g{nis` n b`wskrrls`rl`w ck bn Qnsnh`iln" G`jne{k | kb Hrni Geng` wk kig`isrnoni onf` kb c`jlil` ck b`wbbnjnc`w q{kob`w `rlhlinrl`w) Kb G`ihrkw` wk lilgl÷ g`i bn qrkwkigln ck 77 clq{snc`w)
 
Ckgbnrngl÷i ck lickqkickigln ck bn Nrhkislin7
Gnwn ck bn Lickqkickigln Nrhkislin
Kw ck i`snr ~{k" qkwk n {inekhkj`iên ck rkqrkwkisniskw cks`cnw bnw qr`tliglnw g`i wlhi`/{ilsnrl`/ kb G`ihrkw` ck WniJlh{kb ck S{g{jîi kuqrkw÷ kihrni qnrsk liskigl`ikw dkckrnbkwjniskilcnw q`r F`wì ck WniJnrsêi" Jni{kb Okbhrni` |Okrinrc` ck J`isknh{c` kisrk`sr`w ck w{w qrliglqnbkwrknblvnc`rkw" wli kjonrh` bnwls{ngl÷i ck h{krrn nolkrsn g`i bnj`inr~{ên kwqnþ`bn | bn grkglkisklifkrkigln ckb _kli` [ilc` ckQ`rs{hnb" Ornwlb | Nbhnrtk elv`~{k" sîgslgnjkisk" j{ge`w ck b`w~{k q`cêni skikr wljqnsênw q`r kb dkckrnblwj`" ckglclkrni nor`~{kbnrwk j`i`bêslgnjkisk ki{in kwqkglk ck /{ilsnrlwj`/ g`|{is{rnb nisk b`w nsn~{kw kuskri`w)Q`r `srn qnrsk" kb G`ihrkw` ckb < ck f{bl` ck >5>4" n{i~{k i` b`hr÷ %cncnw bnwglrg{iwsniglnw ~{k kulhêni {i nor`~{kbnc`, engkr qrktnbkgkr {i wlwskjn dkckrnb %| ck kwskj`c` {in G`iwsls{gl÷i," rkltliclg÷ bn gnwl s`snblcnc ck b` ckgbnrnc` ki kb bbnjnc` G`ihrkw`ck @rlkisk rk{ilc` n qkclc` q`r F`wì Hkrtnwl` Nrslhnw ki Nrr`|` ck bn Gelin c{rnisk norlb kliwsls{lc` kb ?< ck f{il` ck >5>;" kisrk `srnw gr{glnbkw liskigl`ikw ~{k wk kwsnobkglkr`i kikb Nrr`|` ck bn Gelin" ki kb G`ihrkw` ck S{g{jîi wk qr`gbnj÷ bn ckgbnrngl÷i cklickqkickigln nrhkislin rkwqkgs` ck Kwqnþn | %srnw {in wkjnin, ck s`cn `srn c`jlingl÷ikusrnifkrn)Wkhöi bn ckglwl÷i ck b`w qr`ql`w ckbkhnc`w" bn qrkwlckigln ckb G`ihrkw` krn r`snsltn |gnjolnon gncn jkw) Kwsk g{krq`" skiên nckjîw" bn dng{bsnc ck liskrtkilr ki gnwl s`c`w b`wnw{is`w ~{k wk qrkwkisnoni n w{ g`iwlckrngl÷i) Kws` qr`t`g÷ liskrjlinobkw ckonskw)Bn t`sngl÷i dlinbjkisk wk g`igrks÷ kb < ck f{bl`) Ki kwk j`jkis` qrkwlcên kb g{krq`" kbrkqrkwkisnisk ck Wni F{ni" Drniglwg` Inrglw` ck Bnqrlcn) Ilihöi qnêw rkg`i`gl÷" ki kwkj`jkis`" bn lickqkickigln ingl`inb) Bnw clwg{wl`ikw q`wskrl`rkw hlrnr`i ki s`ri` ck bnd`rjn ck h`olkri` ~{k ckoên nc`qsnrwk qnrn kb i{kt` Kwsnc`)Bnw bno`rkw ckb G`ihrkw` g`isli{nr`i ki O{ki`w Nlrkw" c`ick g`jkiv÷ n ckblokrnr ki>5>8" | c`ick wnigl`i÷ bn G`iwsls{gl÷i Nrhkislin ck >5><) Kb G`ihrkw` d{k clw{kbs` ki>5?1" srnw bn ckrr`sn ckb Clrkgs`rl` ki bn onsnbbn ck Gkqkcn" ~{k jnrg÷ kb lilgl` ck bnninr~{ên ckb Nþ` UU)
 Ngsn ck bn Lickqkickigln
Ckgbnrncn q`r kb G`ihrkw` ck bnw Qr`tliglnw [ilcnw ki W{cnjìrlgn)
 Ki bn okikjìrlsn | j{| clhin gl{cnc ck Wni Jlh{kb ck S{g{jîi n i{ktk cênw ckb jkw ck F{bl` ck >5>46 skrjlincn bn wkwl÷i `rclinrln" kb G`ihrkw` ck bnw Qr`tliglnw [ilcnw g`isli{÷w{w niskrl`rkw clwg{wl`ikw w`ork kb hrnick" n{h{ws` | wnhrnc` `ofks` ck bn lickqkickiglnck b`w q{kob`w ~{k b` d`rjni) Krn {iltkrwnb" g`iwsnisk | ckglclc` kb gbnj`r ckb skrrls`rl`q`r w{ kjniglqngl÷i w`bkjik ckb q`ckr ckwq÷slg` ck b`w rk|kw ck Kwqnþn" b`w

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Julii Vera liked this
Leticia Pacheco liked this
a4mfightinghawk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->