Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
33Activity
P. 1
Acatistele-Maicii-Domnului

Acatistele-Maicii-Domnului

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,018|Likes:
Published by cazacualin

More info:

Published by: cazacualin on Jul 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2015

pdf

text

original

 
Cuprins
 Nr.PagNume1 1Rugăciunile începătoare2 2Acatistul Maicii Domnului - de lausntă3 6
 Acatistul Maicii Domnului - Împăcarea celor învrăjbiţi 
4 10Acatistul Maicii Domnului - Îmbnzirea tuturor vrăjmilor 5 14Acatistul Maicii Domnului - Cea mai Minunată Fecioară din întreaga lume6 18Acatistul Maicii Domnului - pentru iluminare7 22Acatistul Maicii Domnului - Vindecătoarea bolilo8 26Acatistul Maicii Domnului Pantanassa Vindecătoarea de cance9 30Acatistul Maicii Domnului - Izvitoarea10 33Acatistul Maicii Domnului - al Sfântului Acopent11 38Acatistul Maicii Domnului - la icoana
 Sporirea minţii 
 
12 43Rugăciunea Bogorodicinaia13 46Acatistul Sfinţilor din Soborul Maicii Domnului
Rugăciunile începătoare
Binecuvântat este Dumnezeul
nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
 Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc,
Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, VistierulBunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă,
vino
şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şimântuieşte Bunule sufletele noastre!
 Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi!
( de 3 ori)
 Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Preasfântă
 
Treime,
 
miluieşte-ne
 
 pe
 
noi!
 
Doamne, curăţeşte păcatele noastre!
 
Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre!Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău!
 Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Tatǎl nostru
, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum înCer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean! Că a Ta esteÎmpărăţia, Puterea şi Slava, a Tatǎlui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Miluieşte-ne pe noi, Doamne,
miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciuneaducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi!
 Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Doamne, miluieşte-ne pe noi,
că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegilenoastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostruşi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.
 Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Uşa milostivirii
deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei cenădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
Psalmul 142
Doamne,
 
auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea,
 
întru credincioşia Ta, auzi-mă,
 
întru dreptatea Ta. Sănu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meuşi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul înmine şi
 
inima
 
mea
 
încremenită înlăuntrul meu.
 
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toatelucrurile
 
Tale,
 
la
 
faptele
 
mâinilor 
 
Tale
 
m-am
 
gândit.
 
Întins-am
 
către
 
Tine
 
mâinile mele, sufletul meu ca un pământînsetoşat. Degrab auzi-mă,
 
Doamne,
 
 
a
 
slăbit
 
duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu măasemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-micalea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg,1
 
Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletulmeu.
 
 
 bunătate
 
de
 
stârpeşte
 
 pe
 
vrăjmaşii
 
mei
 
şi
 
 pierde
 
 pe
 
toţi
 
cei
 
cee
 
necăjesc
 
sufletul
 
meu
,
 
eu
 
sunt robul Tău.
 Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeule! Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeule! Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie,Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
 Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului!
 
(de 3 ori)Psalmul 50
 Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta
şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Maivârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatulmeu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întrucuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născutmaica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale
 
înţelepciunii
 
Tale,
 
mi-ai
 
arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toatefărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru celedinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi ceinecredincioşi
 
la
 
Tine
 
se
 
vor 
 
întoarce.
 
Izbăveşte-mă
 
de
 
vărsarea
 
de
 
sânge,
 
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Căde ai
 
fi
 
voit
 
 jertfă,
 
Ţi-aş
 
fi
 
dat;
 
arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântăşi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurileIerusalimului.
 
Atunci
 
vei
 
 binevoi
 
 jertfa dreptăţii,
 
 prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.
Acatistul Maicii Domnului - de laudă sfântă
Rugăciunile începătoare
Condac 1
Slăvit şi Lăudat să fie Domnul Dumnezeu, lăudate să fie PuterileCereşti şi Îngereşti şi lăudaţi să fie Sfinţii Părinţi, iar Ţie Celei care ai fostşi eşti Maica Domnului nostru Iisus Christos, Fiul Lui Dumnezeu şiMântuitorul Nostru Îţi spunem:
Lăudată să fii Preasfântă
 
FecioarăMaria!Icos 1
Lauda lăudătorului este de lăudat, că şi Tu ai fost Preacurată şieşti o lăudătoare smerită a Divinităţii. Acum fiind Preamărită, în SfântaÎmpărăţie Cerească, Îţi cântăm cu cinstire creştinească aşa:Lăudată să fii Preabună Maică a Domnului Iisus Christos!Lăudată să fii Preacurată şi Pururea Fecioara!Lăudată să fii Preacinstită!Lăudată să fii Preabinecuvântată!Lăudată să fii Prealuminată!Lăudată să fii Preastrălucită!
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!Condac 2
Maică şi Fecioară eşti, dar şi fecioria a fost împletită cu grija de Maică pentru Preaminunatul Tău Fiu,Iisus Christos, iar noi creştinii Îţi cântăm cu drag: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Mulţimea lăudătorilor şi binecuvântătorilor Tăi, o ştie Domnul Iisus, dar toţi cei care Te laudă şi Te preamăresc spun aşa:Lăudată să fii de toţi creştinii!Lăudată să fii de toţi cuvioşii!2
 
Lăudată să fii de toate cuvioasele!Lăudată să fii de toţi feciorii!Lăudată să fii de toate fecioarele!Lăudată să fii de mamele cu prunci!
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!Condac 3
Participând la lupta spirituală dintre bine şi rău, întotdeauna eşti de partea binelui, Preacurată Fecioară,împreună cu toţi cei care Îi cântă Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Puterea creştinătăţii poate spori şi prin ajutorul Tău, Preasfântă Fecioară Maria, cât şi prin ajutorul dat deSfintele Personalităţi Cereşti şi Divine, iar noi lăudându-Te Îţi spunem cu drag aşa:Lăudată să fii alături de Fiul Tău!Lăudată să fii, că Domnul Savaot Te iubeşte!Lăudată să fii, că Sfinţii Arhangheli bine Îţi vestesc!Lăudată să fii de Sfinţii Heruvimi!Lăudată să fii de Sfinţii Serafimi!Lăudată să fii de toţi Cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor!
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!Condac 4
Pruncii din toată lumea Te laudă, Preacurată Fecioară, că ei nevinovaţi fiind, spun cuvinte frumoasedespre Tine şi-L slăvesc pe Dumnezeu cântându-i îngereşte: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Toţi cei care merg la şcoală sau învaţă despre Tine câte ceva, au mult respect şi multă evlavie cătresfânta Ta Personalitate, Preaminunată Fecioară şi cu evlavie spun aşa:Lăudată să fii de toţi copiii lumii!Lăudată să fii de cei nevinovaţi!Lăudată să fii de cei binecuvântaţi!Lăudată să fii de cei care se smeresc!Lăudată să fii de cei care Te binevestesc!Lăudată să fii în Ceruri şi pe Pământ!
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!Condac 5
Toţi cei pe care i-ai ajutat de-a lungul vremurilor, Ţi-au adus lauda şi mulţumirea cuvenită, aşa cumtrebuie să I se aducă unei Înalte Personalităţi Cereşti, iar noi, fiind mici şi neînsemnaţi, smerindu-ne Îţi cântămacum: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Binecuvântaţii, cinstiţii şi smeriţii, precum şi cei care Te-au văzut în vedenie sau în realitate, au rămasuimiţi de frumuseţea şi de strălucirea Ta cea sfântă şi mulţumindu-Ţi cu toţii, spun aşa:Lăudată să fii de cei pe care i-ai ajutat!Lăudată să fii de cei pe care i-ai binecuvântat!Lăudată să fii de cei pe care i-ai vindecat!Lăudată să fii de cei pe care i-ai luminat!Lăudată să fii de cei pe care de rău i-ai scăpat!Lăudată să fii de al nostru neam binecuvântat!
Lăudată să fii Preasfântă Fecioară Maria!Condac 6
Cei
 
care
 
nu
 
au
 
 pe
 
nimeni
 
 pe
 
lume
 
Ţi
 
se
 
roagă
 
Ţie,
 
Preasfântă
 
Fecioară,
 
 
le dai câte un mic ajutor, iar 
 
celor care
 
sunt
 
în
 
 puterea
 
vârstei,
 
 bine
 
le-ar 
 
fi
 
lor 
 
 
Te
 
laude
 
 pe
 
Tine
 
din
 
toată
 
inima
 
cântând:
 
Aliluia
!
 
Aliluia
!
 
Aliluia
!
Icos 6
Tineri şi bătrâni, săraci şi bogaţi, ştiutori şi neştiutori de carte, Te pot lăuda în gând, în faptă şi în cuvânt,iar noi cu smerenie spunem creştineşte aşa:3

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
VirgilScrieciu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
aicacs liked this
carabiniero liked this
lilith80 liked this
codrutuluoana liked this
codrutuluoana liked this
Alina Rosu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->