Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arhim Serafim,Arhim Serghie-Ortodoxia Si Ecumenismul Final

Arhim Serafim,Arhim Serghie-Ortodoxia Si Ecumenismul Final

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 268 |Likes:
Published by cazacualin

More info:

Published by: cazacualin on Jul 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
Arhimandrit Serafim Alexiev,Arhimandrit Serghie Jazadjiev
ORTODOXIA
IECUMENISMUL
 DE CE UN CRE 
 
TIN ORTODOX NU POATE FI  ECUMENIST 
INTRODUCEREAst
zi se scrie, se vorbe
te
i se predic
mult despreecumenism, reuniunile ecumenice, unirea ecumenic
acre
tinilor, despre teologia ecumenic
 
.a.m.d. Îns
nu to
i ceicare folosesc aceste cuvinte, în
eleg ce înseamn
"ecumenism".Cuvântul "ecumenism" provine de la grecescul
oikoumene
(a locui, a popula). Prin urmare,
"ecumeni"
este"p
mânt populat, locuit, oicumena",
i la început prin acestcuvânt era desemnat
o regiune a p
mântului nostru, populat
 cu oameni.
i Biserica lui Hristos, în vechime, prin cuvântul
"oicumena "
definea p
mântul
i locuitorii lui (Mt. 24, 14; Lc.21, 25; Apoc. 3, 10; 12, 9). Respectiv, adjectivul "ecumenic" înseamn
"universal", adic
privitor la întregul p
mânt
ipopula
ia lui. În grece
te, Sfânta Biseric
Ortodox
, deasemenea, se nume
te 'universal
", fiind ca atare, c
ci întemeietorul ei dumnezeiesc i-a menit s
se r
spândeasc
 
 
2
 
 Arhim. Serafim Alexiev, Arhim. Serghie Jazadjiev
- ORTODOXIA
I ECUMENISMUL
 
asupra tuturor neamurilor care locuiesc pe p
mânt (Mt. 28, 19;Mc. 16, 15).Mi
carea "ecumenic
" din zilele noastre pretinde deasemenea la "universalitate", îns
substituie unitatea universal
  în credin
a cea adev
rat
prin unirea pur mecanic
a diferitelorconfesiuni, desprinse de la Ortodoxie
i str
ine ei,
i de aceea"ecumenismul" de ast
zi este un fenomen absolut nou. Ca idee,el a luat na
tere la mijlocul secolului al XIX-lea în Anglia
iAmerica, propunându-
i s
uneasc
diferitele confesiunicre
tine, ce se autodenumeau gre
it "biserici". Atingereaacestui scop este urm
rit
cu perseveren

de c
tre ConsiliulEcumenic al "Bisericilor" (C.E.B.), fondat în 1948 la Adunareadin Amsterdam, cu centrul la Geneva.Termenul modern de „ecumenism” a fost inventat
iintrodus în uz de John Mott (1865-1955), cunoscut lider franc-mason
i pre
edinte al I.M.K.A.. Acest lucru s-a întâmplat lacongresul I.M.K.A., care
i-a desf 

urat lucr
rile în 1910 laEdinburg (Sco
ia), sub pre
edin
ia lui Mott. Atunci a
i fost pus începutul mi
c
rii ecumenice.Este caracteristic faptul c
John Mott nu a ales pentrudesemnarea acestei mi
c
ri cuvântul latin occidental
"universalism"
(de la
universum
- univers), ci analogul grecesc"oecumenicos" (de unde
i "ecumenism"), care se refer
numaila Ortodoxie, ca religie cu adev
rat universal
. Evident, scopul

i
 
i imediat al acestei substituiri a fost tendin
a de a mascainten
ia eretic
printr-un termen ortodox, preluat din limbagreac
, clasic
pentru Ortodoxie, iar în perspectiv
-posibilitatea de a identifica, mai devreme sau mai târziu,Sinoadele Ecumenice cu "Consiliul ecumenic" (C.E.B.), care încele din urm
s-ar putea autoproclama "Sinod ecumenic".Biserica Ortodox
Rus
a formulat o acuza
ieargumentat
corespunz
tor în "Epistola Sfântului Sinod despreAdunarea V a C.E.B.
i rezultatele ei", în care se arat
: "Un altpericol, care amenin

grav unitatea cre
tin
 
i viitorul mi
c
riiecumenice dup
Nairobi, este iluzia, nutrit
de unii participan
ila mi
carea ecumenic
, precum c
Consiliul Ecumenic alBisericilor ar putea asigura un asemenea grad al apropieriiecumenice a bisericilor-membre ale lui, încât una din viitoarele
 
 Arhim. Serafim Alexiev, Arhim. Serghie Jazadjiev
- ORTODOXIA
I ECUMENISMUL
3
sale adun
ri generale se va transforma în sinod cre
tinecumenic. A gândi astfel - înseamn
a presupune c
ConsiliulEcumenic al Bisericilor poate deveni, în viitor, un fel de"super-biseric
".A
adar, no
iunea de
"universalitate"
care întotdeauna eraatribuit
doar Bisericii Ortodoxe, ast
zi se aplic
la o nou
 mi
care, str
in
de Ortodoxie, zis
"
ecumenic
 
"
. Asem
nareaexterioar
îns
nu dovede
te identitatea interioar
. A
a cumzice un proverb latin: "Si duo dicunt idem, non est idem", adic
 "Dac
doi spun una
i aceea
i, nu este una
i aceea
i." La fel
itermenul de "ecumenism" este folosit de Biserica Ortodox
  într-un sens, unicul adev
rat, iar de "mi
carea ecumenic
" - încu totul altul.Cu mult înainte de apari
ia "ecumenismului" genovez, afiin
at, fiin
eaz
 
i pururea va fiin
a adev
ratul ecumenismortodox – ecumenismul, sau universalitatea Sfintei BisericiOrtodoxe, întemeiat
de Domnul nostru Iisus Hristos cu scopulr
spândirii prin ea, în lumea întreag
, a adev
rului de revela
iedivin
, vestit de Hristos,
i înf 
ptuirii mântuirii f 
g
duite de El.Noi îndr
znim s
afirm
m c
întru totul
inem de acest adev
ratecumenism antic
i ve
nic nou, adic
de universalitatea SfinteiBiserici Ortodoxe. Între acest ecumenism ortodox
i"ecumenismul" genovez de ast
zi exist
contradic
ii flagrante
i deosebiri dogmatice profunde, de nedep

it.Din aceast
cauz
noi nu putem fi "ecumeni
ti" în sensulmodern al cuvântului, c
ci suntem ecumeni
ti adev
ra
i camembri ai Bisericii Ortodoxe, care de la întemeierea ei senume
te ECUMENIC
! A
a cum nu se poate s
apar
ii la dou
 confesiuni diferite - de exemplu, nu e posibil ca, fiind unadev
rat ortodox, s
fii în acela
i timp
i protestant - tot a
a nuse poate ca, fiind membru al Sfintei Biserici OrtodoxeUniversale, s
te încadrezi în mi
carea ecumenic
, care - maiales în ultima vreme - î 
i impune tot mai insistent concep
iile,categoric str
ine Ortodoxiei.Ecumeni
tii genovezi supranumesc ecumenismul"mi
care a Sfântului Duh în epoca noastr
", socotind c
sepoate vorbi într-un chip nou despre Dumnezeu, despre Tainalui Hristos
i mai ales despre Sfânta Biseric
, neglijând f 

i
 

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kosmotrotter7137 liked this
Chrys2507 liked this
Burcan Adrian liked this
mmaarriinn liked this
Alwcsander2003 liked this
addita30 liked this
durumarinica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->