Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordin ANRE 28 2007 Standard Performanta Pt. Serviciul de Distributie en. El.

Ordin ANRE 28 2007 Standard Performanta Pt. Serviciul de Distributie en. El.

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by bucinski

More info:

Published by: bucinski on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2014

pdf

text

original

 
 
STANDARD DE PERFORMAN
ŢĂ
PENTRUSERVICIUL DE DISTRIBU
Ţ
IE AENERGIEI ELECTRICE
Cod ANRE : 28.1.013.0.00.30.08.2007
 ANRE
Autoritatea Na
ţ
ional
ă
de Reglementare în domeniul Energiei
 
Str. Constantin Nacu 3, 020995 Bucure
ş
ti 37, RomâniaTel:+(4021) 311 22 44, Fax: +(4021) 312 43 65, http:// www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro
 ANRE
 
 
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007 Standard de performan
 ţă
pentru serviciul de distribu
 ţ 
ie a energiei electrice
2
CUPRINSI. Scop...............................................................................................................3II. Domeniu de aplicare....................................................................................3III. Termeni
ş
i abrevieri....................................................................................4IV. Documente de referin
ţă
...............................................................................6V. Continuitatea în alimentare........................................................................71 - Obliga
ţ
iile
ş
i drepturile OD ..................................................................72 - Indicatori de continuitate în alimentare..............................................93 - Modul de înregistrare a întreruperilor................................................11VI. Calitatea tehnic
ă
a energiei electrice ........................................................111 - Calitatea curbei de tensiune..................................................................112 - Obliga
ţ
iile OD referitor la reclama
ţ
iile privind calitatea tensiunii...13VII. Calitatea comercial
ă
a serviciului de distribu
ţ
ie......................................131- Racordarea la RED................................................................................132 - Contractarea serviciului de distribu
ţ
ie................................................133 - Compensa
ţ
ii acordate de OD pentru nerespectareatermenelor impuse de standard............................................................14VIII. Monitorizarea calit
ăţ
ii serviciului de distribu
ţ
ie
 
a energiei electrice.....141 - Monitorizarea continuit
ăţ
ii
ş
i calit
ăţ
ii energiei electrice....................142 - Urm
ă
rirea
ş
i înregistrarea indicatorilor de performan
ţă
..................15IX. Dispozi
ţ
ii finale
ş
i tranzitorii......................................................................17Anexa 1 – Indicatori de continuitate......................................................................19Anexa 2 Monitorizarea întreruperilor de lung
ă
durat
ă
..................................22Anexa 3 – Indicatori de calitate comercial
ă
..........................................................24Anexa 4 – Compensa
ţ
ii acordate de OD utilizatorilorpentru nerespectarea termenelor.........................................................28
 
 
Cod ANRE: 28.1.013.0.00.30.08.2007 Standard de performan
 ţă
pentru serviciul de distribu
 ţ 
ie a energiei electrice
3
CAPITOLUL IScopArt. 1.
 
Prezentul standard de performan
ţă
reglementeaz
ă
calitatea serviciului de distribu
ţ
ie aenergiei electrice
 
distribuite
ş
i stabile
ş
te indicatorii de performan
ţă
în asigurarea serviciului dedistribu
ţ
ie.
Art. 2.
 
Standardul este emis în conformitate cu prevederile art. 11, alin. (2), lit. a), art. 41, alin. (2)
ş
i art.42, alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007.
CAPITOLUL IIDomeniu de aplicareArt. 3.
 
(1) Standardul se aplic
ă
în rela
ţ
iile dintre operatorii de distribu
ţ
ie
 
ş
i acei utilizatori REDcare îndeplinesc simultan condi
ţ
iile:a.
 
au instala
ţ
iile la tensiunea nominal
ă
alternativ
ă
în gama 0,4 – 110 kV
ş
i la frecven
ţ
anominal
ă
de 50 Hz; b.
 
 prin regimul lor de func
ţ
ionare nu introduc perturba
ţ
ii în alimentarea altor utilizatori REDdin zon
ă
;c.
 
se încadreaz
ă
în puterea maxim
ă
aprobat
ă
prin avizul tehnic de racordare
ş
i respect
ă
 condi
ţ
iile prev
ă
zute în contractul de distribu
ţ
ie/furnizare.(2) Standardul se aplic
ă
 
ş
i în rela
ţ
iile dintre operatorii de distribu
ţ
ie
ş
i solicitan
ţ
ii de racordare lare
ţ
ea.
Art. 4.
 
Prin standardul de performan
ţă
se stabilesc indicatorii de performan
ţă
privind:a.
 
continuitatea aliment
ă
rii cu energie electric
ă
a clien
ţ
ilor;
 
 b.
 
calitatea tehnic
ă
a energiei electrice distribuite;
 
c.
 
calitatea comercial
ă
a serviciului de distribu
ţ
ie a energiei electrice.
 Art. 5.
 
Prevederile standardului nu se aplic
ă
, dup
ă
caz, în situa
ţ
ii de:a.
 
 for 
 ţă
major 
ă
; b.
 
func
ţ
ionare anormal
ă
a RED determinat
ă
de produc
ă
tori, al
ţ
i operatori (OTS sau OD),sau consumatori.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->