Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering: Shortlist aangekondigd

Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering: Shortlist aangekondigd

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Shortlist aangekondigd
30/09/2013: De shortlist voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2013 is vandaag aangekondigd. De 53 nationale winnende inzendingen zijn beoordeeld door een vakkundige jury van zakenlieden, regeringsvertegenwoordigers en academici die een shortlist van 19 genomineerden in zes categorieën heeft opgesteld.
De zeven winnaars zullen aangekondigd worden op de 2013 SME Assembly, die plaatsvindt op 25-26 november in Vilnius, Litouwen.
Shortlist aangekondigd
30/09/2013: De shortlist voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2013 is vandaag aangekondigd. De 53 nationale winnende inzendingen zijn beoordeeld door een vakkundige jury van zakenlieden, regeringsvertegenwoordigers en academici die een shortlist van 19 genomineerden in zes categorieën heeft opgesteld.
De zeven winnaars zullen aangekondigd worden op de 2013 SME Assembly, die plaatsvindt op 25-26 november in Vilnius, Litouwen.

More info:

Published by: European Enterprise Promotion Awards on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

 
 
MEMO/13/XXXE
UROPESE
C
OMMISSIE
 
MEMO
Brussel, 30/09/2013
Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering2013: shortlist van de beste projecten
Er hebben honderden projecten in de nationale competities van 2013 gedongenom een kans om hun land te vertegenwoordigen op de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering. Er hebben 19 projecten de shortlist gehaald inwat een spannend jaar is geworden voor de awards die er een nieuwe categoriehebben bij gekregen: ondersteuning van de ontwikkeling van groene markten enbronnenefficiëntie. De awards hebben inzendingen gekregen van 28 Europeselanden, inclusief de nieuwe lidstaat Kroatië en andere landen van de hele Unie.Een vakkundige jury van zakenlieden, regeringsvertegenwoordigers enacademici hebben de 53 nationale winnende inzendingen beoordeeld en hebbeneen shortlist van 19 genomineerden in zes categorieën opgesteld. De winnaarsvoor elk van de zes categorieën zullen op 25 november 2013 aangekondigd worden op de SME Assembly in Vilnius, Litouwen waarop alle genomineerdenworden uitgenodigd. Eén project zal ook de prestigieuze Grote Prijs van de Jury krijgen.
Vice-President van de Europese Commissie Antonio Tajani, verantwoordelijk voor industrie
en ondernemerschap over de shortlist van dit jaar: “
De originaliteit en creativiteit vandeze opmerkelijke projecten tonen precies aan waarom het zo belangrijk is om deondernemingszin te gebruiken om de Europese economie aan te drijven. Dit jaar zijn veel  projecten gericht op jonge mensen, wat het belang aantoont van de ondersteuning van deondernemende jeugd in Europa. Al deze beste praktijk-initiatieven blijven aantonen dat MKB's/KMO's de ruggengraat van de Europese economie vormen." 
Categorie 1: Bevordering van ondernemingszinBelgië:
Boost Your Talent (BYT) is een project om de ondernemingszin te bevorderen,waarbij de nadruk ligt op scholen en andere jeugdorganisaties in de Brussels kanaalzoneen de centrale wijken. Het moedigt jongelui op alle schoolniveaus aan omondernemerschap, de zakenwereld en hun eigen ondernemingsvaardigheden enkwaliteiten te ontdekken en een actieve rol te spelen in hun eigen project om sociaal enprofessioneel succes te behalen. Door middel van een heel gamma programma's enoriginele activiteiten, die aangepast zijn om aan te sluiten op de verschillendeschoolniveaus, ontdekken jongelui het ondernemerschap en de sociaal-economischeomgeving. BYT moedigt jongelui aan om een actieve rol te spelen in hun eigen projectenen te mikken op sociaal en professioneel succes. BYT heeft tussen eind 2008 en april 20138316 leerlingen direct opgeleid.
 Ierland:
HetStudent Enterprise Awards Programme geeft studenten een kans om zakelijke en ondernemingsvaardigheden te verwerven in een praktisch echt-leven-scenariowaarin ze gedurende zes maanden of meer hun eigen mini-ondernemingen daadwerkelijkoprichten en leiden. De City & County Enterprise Boards, een door de regering gesteund
 
 2netwerk van ondersteunende agentschappen voor de kleinbedrijvensector, heeft een jaarlijkse nationale wedstrijd op verschillende niveaus in middelbare scholengeorganiseerd waar de leerlingen gedurende twee schoolsemesters in groepen werken enhun eigen mini-ondernemingen oprichten en leiden. Het programma heeft een juniorencyclus (12-13 jaar), een middencyclus (14-15 jaar) en een cyclus voorlaatstejaars (16-17 jaar) en de leerlingen in alle categorieën worden aangemoedigd ingroepen van maximaal 5 leerlingen te werken, waarbij de taken kunnen verdeeld wordenen het concept van teamwerk aangemoedigd wordt. Het aantal deelnemers groeit jaar op jaar en bedraagt momenteel meer dan 17.000.
 Polen:
Een initiatief dat genomen werd door hetBureau voor Economische Ontwikkelingvan de g
 omvatte de productie en opvoering van een toneelstuk met detitel "Het sprookje van Janek, de ondernemer en zijn domme broers." Bijgevolg leerden deleerlingen karaktertrekken die geassocieerd worden met ondernemerschap identificeren,begrepen ze de betekenis van het woord "investering" en de gevolgen van overmatigeschulden. Dit is het eerste opvoedingsmiddel in Polen in de vorm van een theateroptredenom ondernemerschap aan te spreken dat mikt op leerlingen in de lagere school. Hetbevordert ook de ondernemende houding en het klantbewustzijn onder jongelui. Boven ophet liveoptreden hebben 60.000 leerlingen
 
van 720 scholen in het hele land het optredenbekeken op het internet.
Finland:
DeMyCity leerentiteit is een miniatuurstad, die gebouwd is met mobiele muurelementen en omvat minstens 15 verschillende plaatselijke en regionaleondernemingen en openbare diensten. De leerlingen werken in hun eigen vak binnen destad en krijgen een loon. Ze treden ook op als consumenten en burgers van demaatschappij. Er werken tegelijkertijd ongeveer 70 leerlingen op de MyCity-site. MyCitywordt gesponsord door het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur en is actief in achtverschillende gemeentes. De sites zijn bezocht door 24.000 leerlingen van het zesdeleerjaar en 1000 leraren.
 Servië:
Bedrijven in handen van vrouwen zijn nog altijd een minderheid in Servië envormen maar 26% van alle MKB's/KMO's. Veel bedrijven doen daarom een beroep op deAssociation of Business Women in Serbia (ABW), die ondersteuning aan vrouwelijkeondernemers bevordert en verleent, terwijl ze ijvert voor de verbetering van het zakelijkeklimaat en een plaatselijk, regionaal en internationaal netwerk cultiveert. De ABW heeft denoodzaak en het potentieel erkend om de capaciteiten van plaatselijke organisaties omvrouwelijke ondernemers te bevorderen uit te bouwen, alsook om de formalisatie enofficiële registratie van nieuwe verenigingen van zakenvrouwen in individuelegemeenschappen aan te moedigen en te ondersteunen. Het initiatief verbindt vrouwelijkeondernemers over heel Servië, waardoor de plaatselijke verenigingen versterkt worden ende capaciteit van nieuw gevormde plaatselijke verenigingen opgezet en uitgebouwd wordt.Vorig jaar werden er drie nieuwe Associations of Business Women gecreëerd in Novi Pazar,Subotica en Zajecar.
 Verenigd Koninkrijk:
Het Premier League Charitable Fund (PLEA)-programma is opgezet om kinderen tussen 11 en 19 jaar de basisprincipes van zakendoen en zelfstandigetewerkstelling te helpen bijbrengen. Geïnspireerd op een model dat gelanceerd werd bijMiddlesbrough FC heeft de Enterprise Academy 135.000 leerlingen over de vloer gekregendie deelnamen aan de eerste twee jaren. Meer dan 1500 jongelui behaalden erkwalificaties die hun toegang verschaften tot de universiteit ten gevolge van hetprogramma dat hun een OCR-accreditatie (Oxford Cambridge en RSA Examinations) gaf.Het programma is gebaseerd op een 10 weken durende cursus die oorspronkelijkontwikkeld is door Middlesbrough FC en helpt jongelui de basisprincipes van zakendoenbegrijpen door middel van een gamma interactieve leeropportuniteiten in de klas en invoetbalstadions. Er zijn PLEA's opgericht in 20 clubs, die zich inzetten voor meer dan80.000 jongelui.
 
 3
Categorie 2: Investering in ondernemersvaardighedenDenemarken: 
V
kstfabrikkerne (De Groeifabrieken) is een zakelijke incubatieprogrammadat gelanceerd werd in januari 2010. Het project bestaat uit tien zakelijke incubators, diegeografisch verspreid zijn over de regio Seeland. Als deel van het programma doen degeïncubeerden mee aan een individueel op maat gesneden 'groeiprogramma' van 1,5 tot 3 jaar dat bestaat uit begeleiding, netwerkactiviteiten en een opleidingscursus insamenwerking met een regionale universiteit. Uit een tussentijdse beoordeling van hetproject in januari 2013 is gebleken dat 62% van de geïncubeerden die voor hun deelnameaan de Groeifabrieken al een omzet verwezenlijkten, te maken kregen met groei. In hettotaal zijn er in de regio al 54 extra banen gecreëerd en er worden er nog 300 andereverwacht binnen de volgende drie jaar.
 Ierland: 
Senior Enterprise is specifiek ontworpen om 50-plussers beter te betrekken bijhet ondernemen en om het bewustzijn te vergroten van hun potentieel om een bedrijf opte starten, te verwerven of te investeren in een bedrijf dat opgericht is door iemandanders of om een vrijwillige mentor te worden. Het doel is van in het begin om meerbedrijven op te starten, meer investeringen aan te trekken en om meer seniorenwerkzaam te laten zijn als adviseurs in nieuwe en zich ontwikkelende bedrijven. Tot nogtoe hebben bijna 1000 personen ouder dan 50 jaar, die ondersteuning gekregen hebbenvan Senior Enterprise in Ierland, het VK en Frankrijk, nieuwe bedrijven opgericht. Dit isbijna drie keer het doel dat gezet werd bij de lancering van het initiatief in oktober 2010.
Servië:
Het doel vanJunior Achievement (JA) Serbia is jonge mensen opleiden en inspireren om vrij ondernemerschap te waarderen en het zakendoen en de economie tebegrijpen. Het algemene doel van JA Serbia is om het de privésector mogelijk te makeneen actieve rol te spelen bij het voorbereiden en inspireren van de Servische jeugd omproductieve leden van de gemeenschap te worden en om jongelui op te leiden op het vlakvan ondernemerschap, financiële geletterdheid en zakendoen. Het project streeft ernaareen ruimdenkende generatie te creëren, die een actieve rol zal spelen in alle aspecten vanhet moderne leven en daardoor de werkopportuniteiten verhogen. Sinds de oprichting in2005 heeft JA Serbia meer dan 30.000 leerlingen bijgestaan die begeleid werden door 500door JAS opgeleide leraren in meer dan 200 scholen in heel Servië. Tijdens het schooljaarvan 2011-2012 hebben 8021 leerlingen deelgenomen aan programma's van JA Serbia enwerden ze ondersteund door 458 leraren in 156 middelbare en 52 basisscholen in 72gemeenten.
Categorie 3: Verbetering van de bedrijfsomgevingBelgië:
Het
 
Belgische Starterscontract helpt beginnende en bestaande ondernemersslagen. Ondernemers sluiten een starterscontract met de stad Gent om een zakenplan opte stellen, beroep te doen op professioneel advies en vakkundige begeleiding, opleidings-en ontwikkelingscursussen te volgen en de zelfstandige activiteit minstens gedurende drie jaar uit te oefenen in Gent. Met dit contract kunnen ondernemers een tegemoetkoming
van maximum € 5000 krijgen voor onderwijs, professionele begeleiding en investeringen.
Alle startende ondernemers die als zelfstandige minder dan twee jaar gevestigd zijn inGent kunnen een starterscontract aanvragen. Een van de belangrijkste doelen van hetcontract is om de kans op slagen van startende bedrijven tijdens hun eerste jaren teverhogen en om mislukkingen te vermijden. Tot nog toe hebben in totaal 171starterscontracten een positieve aanbeveling gekregen van het beoordelingscomité en zijner daarvan 166 goedgekeurd door de gemeenteraad.
Italië:
,Bologna’s project voor creatieve innovatie ondersteunt creatieve
beroepen in Emilia-Romagna door middel van financiële bijdragen, werkruimtes en een

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->