Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Parque Natural Cadi Moixero. Folleto Generalitat Cataluña 2013.

Parque Natural Cadi Moixero. Folleto Generalitat Cataluña 2013.

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Más info sobre montañas o carreras de montaña, aqui: http://carrerasdemontana.com/informes/
Más info sobre montañas o carreras de montaña, aqui: http://carrerasdemontana.com/informes/

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Mayayo: Carrerasdemontana.com on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/13/2013

 
@nenrdibtdt cn Adtdiueyd
@jmbnrej cn Adtdiuôd
Cnpdrtdknetj cn Kncbj Dkmbnetn y Vbvbnecd
\drqun Edturdi
cni Adcë-Kjbxnrñ
ns
 
Ni
\drqun Edturdi cni Adcë-Kjbxnrñ
, cnaidrdcjajkj tdi ne 42?1 pjr id @nenrdibcdc cn Adtdiuôd,aunetd aje 34.<6< onatärnds rnpdrtbcds ne trnsajkdrads8 I‒Dit ^r`nii, Ni Mnr`uncì y Id Anrcdeyd.Ajkprnecn ni ajehuetj jrj`räaj prnpbrnedbajbetn`rdcj pjr ids sbnrrds cni Adcë y cni Kjbxnrñ,ni kdabzj cni \ncrdjrad y `rde pdrtn cn ijs cnId Sjsd y \ub`iideàdcd.Id enansbcdc cn prjtn`nr ni ärnd cn id sbnrrdcni Adcë yd `urdmd ne ids prnvbsbjens cnpidebadabñe rn`bjedi cn id @nenrdibcdc cnAdtdiuôd cn id âpjad rnpumibaded, ne 421=. Ne4261 sn vjivbñ d pidetndr ne ni \ide \rjvbeabdi cnMdranijed, cjecn sn prnvnëd id pjsbmin nxbstneabdcn vdrbjs nspdabjs edturdins ne id zjed. Ne 4266sn prjkui`ñ id Iny qun nstdminaëd id
]nsnrvdEdabjedi cn Adzd cni Adcë 
, tjcdvëd vb`netn, qunbeaiuyn id zjed cni \drqun Edturdi,id sbnrrd cni Vnrc y ni \jrt cni Ajktn.Ne 42?=, sn cnaidrñ, pjr iny, ni
\drdhn Edturdicn Betnrâs Edabjedi cni Kdabzj cni \ncrdjrad
,qun ajkprnecn, dcnkäs cn id kjetdôd cni\ncrdjrad, ni vdiin cn @rnsjint. Nstd iny pnrkbtbñrn`uidr ids nxtrdaabjens d abnij dmbnrtj qun sniinvdmde d admj ne ijs ydabkbnetjs cn ib`ebtjsbtudcjs ne ni snatjr cn kncbjcëd cni kdabzj.Curdetn ni dôj =<<3 sn od beajrpjrdcj id `nstbñecni \drdhn d id cni \drqun Edturdi.Ne ni äkmbtj nurjpnj, ni \drqun un cnaidrdcj
Xjed cn Nspnabdi \rjtnaabñe pdrd ids Dvns
 (XN\D) y ne ni dôj =<<1 sn dprjmñ su be`rnsjne id rn`bñe dipbed cnetrj cn id
rnc Edturd =<<<
.Ni \drqun Edturdi cni Adcë-Kjbxnrñ sn neaunetrdcnetrj cn id aidsbadabñe cn pdrqun cn kjetdôd,punstj qun sus ditbtucns jsabide netrn ijs ?<< k,ne ni jecj cn ijs vdiins, y ijs =.63? k ne supuetj auikbedetn. Ids cjs `rdecns ajrcbiinrdscni Adcë y Kjbxnrñ, uebcds pjr ni Ajii cn Sdeadidpjrtd, jrkde ued bkprnsbjedetn mdrrnrdkjetdôjsd ne ni \rnpbrbenj, qun vd cn pjebnetn dinvdetn aje ued nxtnesbñe cn käs cn 1< gk, ne idcbvbsjrbd cn d`uds cni Qn`rn y cni Iijmrn`dt. Qus vnrtbnetns, nspnabdiknetn ids cn id pdrtn ejrtn,jrkde rbsadins nsadrpdcjs aje pdrncns adsb vnrtbadins y vdiins prjuecjs ne Ni Adcë, y adedinsdmruptjs ne Ni Kjbxnrñ. Ni \ncrdjrad, Id Sjsd y \ub`iideàdcd jrkde uebcdcns käs cbnrneabdcds.Ne id
sbnrrd cni Adcë 
, netrn ijs pdrdhns qun tbneneued mniinzd y ue dtrdatbvj nspnabdins, neajetrdkjsid ]jad cni Jrcb`unr, ne id vnrtbnetn ejrtn, quncjkbed ni dkpibj \rdt cn Adcë, y ni \ub` cn idAdedi Mdrbcded j Vuiturñ qun, aje =.63? k, nsni puetj auikbedetn cn id sbnrrd y cni \drqun. Sdkmbâe cnstdad id `rdecbjsbcdc cn id daodcdsur, nspnabdiknetn ni snatjr qun cjkbed ni punmijcn Hjsd cn Adcë, d ajmbhj cn id ajrcbiinrd prbeabpdi,di ejrtn, y id cni Adcbenii, odabd pjebnetn. Ne idpdrtn käs jrbnetdi cn nstd vnrtbnetn sn neaunetrdeids unetns cni Mdstdrney, dfunetn cn admnanrd cniIijmrn`dt, qun pjsnne ued mniinzd sbe`uidr. Ne id
sbnrrd cni Kjbxnrñ
, qun auikbed ne \neyns Ditnscn Kjbxnrñ, d =.=06 k, cnstdade ijs rbsajs cn id vnrtbnetn sur y ids nxtnesds supnrabns jrnstdins ajeiu`drns ajkj ni vdiin cni Be`id y ni cn Fjet Iinmrnrd,ni odyncj cni Aijt c‒ne \nrn j ni dmntdi cn ]bu.Id
Sjsd
j
\ncrñ cnis Tudtrn Mdtiins
(pdcrñe cnijs audtrj diadicns), iidkdcj dsë pjr id ajefuneabdcn ijs târkbejs kuebabpdins cn Md`ì, Dip, Cds y ^røs, sn dizd =.>16 k ne id zjed cn invdetn cni\drqun y tbnen iu`drns cn ued mniinzd nspnabdi,ajkj id \intd cni Iidkp, mdhj id rjad cni kbskjejkmrn, qun cjkbed ni vdiin cni rëj @râbxnr.Qb ajetbeudkjs odabd ni sucnstn, pdsdecj pjr ni Ajii cn \di, neajetrdrnkjs ni
\ub`iideàdcd
 (=.3<2 k), aje vdstësbkds nxtnesbjens cn pdstjs,nspnabdiknetn ne id vnrtbnetn cn sjided, cnscncjecn ‑d trdvâs cni Sjssdi cn ]us‑ iin`dkjsd Adstniidr cn e‒Ou`, cjecn sn neaunetrde idsunetns cni Iijmrn`dt.Ni
\ncrdjrad
ns ued cn ids kjetdôds ajekäs dtrdatbvj y trdcbabñe cni dipbebskj adtdiäe. Sbnen ued jrj`rdëd dmruptd nspnatdauidr. IdNejradcurd, qun uen ni \jiin`ñ Qupnrbjr (=.320 k) y ni \jiin`ñ Benrbjr (=.3<< k), in dpjrtd ued sbiuntdbeajeuecbmin. Id kurdiid ejrtn, iu`dr cn nsadidcddrrbns`dcj y mniij, sn cnspijkd vnrtbadiknetnnetrn 6<< y ?<< k pjr neabkd cni vdiin cn@rnsjint, cjecn neajetrdkjs ued cn ids zjedsmjsajsds käs betnrnsdetns cn tjcj ni nspdabjedturdi7 su kbarjaibkd, pdrtbauidrknetn oøkncj,odan qun nstâ aumbnrtj ne `rde pdrtn pjr mjsqunscn dmntjs y cn odyd.
\jrtdcd8 \rdt cn Adcë 
 Dutjr8 Draobvj cni \drqun Edturdi cni Adcë-Kjbxnrñ
\ä`bed detnrbjr8 \ncrdjrad
 Dutjr8 Draobvj cni \drqun Edturdi cni Adcë-Kjbxnrñ
\drqun Edturdi
cni Adcë-Kjbxnrñ
Mniinzd pjr ijs audtrj ajstdcjs
 
Id vn`ntdabñe cni \drqun, aje käs cn 4.><<tdxjens cn pidetds supnrbjrns, ns cn `rde betnrâs,punstj qun ids vdrbdcds ajecbabjens aibkätbads y cn ditbtuc pnrkbtne id nxbstneabd cn nspnabnsdipbeds, nurjsbmnrbdeds y kncbtnrräends.Cnstdadkjs pidetds necâkbads cn ijs \brbenjsjrbnetdins qun tbnene ne ni \drqun ued pdrtn kuy bkpjrtdetn cn su pjmidabñe kuecbdi (
 _dtdrcbd sadmrd, Cnipobebuk kjetdeuk, Dspinebuk snnijsbb 
sumsp
. adtdiduebauk
), dsë ajkj pidetds prjpbdscn ärnds käs `rdecns, qun ne ijs \brbenjsdpdrnane ne kuy pjajs iu`drns (
 Crdajanpodiuk dustrbdauk, Jraobs spbtznibb, Idppuid cnfnxd
).Ids pdrtns käs ditds, ne ni
pbsj dipbej
(d pdrtbr cn ijs =.<<< kntrjs), nstäe aumbnrtds cn prdcjsdipbejs, jrkdcjs mäsbadknetn pjr ue eøknrjninvdcj cn nspnabns cn `rdkëends y fjrns vbstjsds, ajkj ids mjebtds
`neabdeds
(
@netbded sp.
), ni
dzdräe sbivnstrn
(
Arjaus eucbfjrus
), id
adribed aëedrd
(
Adribed dadetobjibd
sumsp.
ayedrd
), y id
puisdtbiid dipbed
(
 \uisdtbiid dipbed
), netrn jtrds.Käs dmdhj, ne ni
pbsj sumdipbej
, (cn 4.6<< d=.<<< kntrjs) neajetrdkjs mjsquns cn
pbejen`rj
(
 \beus ueabedtd
), ued nspnabn qun sjpjrtdkuy mbne ids curds ajecbabjens aibkätbads.Ni sjtjmjsqun nstä jrkdcj sjmrn tjcj pjr kdtjrrdins cn
nenmrj
(
 Huebpnrus neded
), cn
rjcjcnecrj
(
 ]ojcjcnecrje nrru`benuk
),cnejkbedcj nstdidmdrt ne Id Anrcdeyd, y cn
`dyumd
(
 Dratjstdpoyijs uvd-ursb 
). Ne ids zjedskäs mdhds cn nstjs mjsquns y ne id vnrtbnetnejrtn cn ids ajrcbiinrds neajetrdkjs mjsquns cn
dmntj
(
 Dmbns dimd
), qun ne di`uejs iu`drns sjenspnabdiknetn betnrnsdetns pjr ni mune nstdcj cnajesnrvdabñe ne qun sn neaunetrde.Ne ni
pbsj kjetdej
(cn 2<< d 4.6<< kntrjs), neids zjeds ukmrëds, neajetrdkjs mjsquns cn
odyd
 (
 Fd`us syivdtbad
), kbnetrds qun `rde pdrtn cn idssjideds nstäe jaupdcds pjr ni
rjmin pumnsanetn
 (
Tunraus pumnsanes
) y id
neabed
(
Tunraus binx 
).Ijs mjsquns cn odyd y cn rjmin, dajkpdôdcjscni
dran ajkøe
(
 Danr adkpnstrn
), ni
äidkjtnkmiñe
(
 \jpuius trnkuid
) j ni
snrmdi cn ijsadzdcjrns
(
Qjrmus duaupdrbd
), d kneucj jrkderjcdins käs j knejs nxtnesjs ne kncbj cn ijsmjsquns cn
pbej sbivnstrn
(
 \beus syivnstrbs
), uednspnabn qun jrkd kdyjrbtdrbdknetn ijs mjsqunscn ids zjeds mdhds y kncbds cni \drqun, ajeue sjtjmjsqun betn`rdcj mäsbadknetn pjr ni
mjh
(
 Muxus snkpnrvbrnes
). Ne nstds zjeds mdhdstdkmbâe sn neaunetrde ijs
prdcjs cn `udcdôd
,qun sn sbn`de cjs j trns vnans d ij idr`j cni vnrdej. Nstd obnrmd sn dikdaned pdrd dibknetdr ni`dedcj curdetn ni bevbnrej.Ids
ajkuebcdcns vn`ntdins
käs betnrnsdetnssje ids qun arnane
ne ijs
 
adeaodins
. Dquë,netrn ids pbncrds, ids pidetds cnmne dcdptdrsn did adrneabd cn oukncdc, di cnsprnecbkbnetj cnrjads y d ids mdhds tnkpnrdturds. ^ed cn nstdsnspnabns, necâkbad cni snatjr jrbnetdi cni \brbenj y, sbe cucd, ued cn ids hjyds mjtäebads cni \drqun,ns ni iidkdcj
 huibvnrt c‒bsdrc 
(
 _dtdrcbd sadmrd
), qunsb`ebad ibtnrdiknetn pnrnhbi cn rnmnaj.Ne ijs iu`drns käs oøkncjs cn ijs rbsajs arnanued pidetd rnibatd cn ids `idabdabjens, cnejkbedcd
jrnhd cn jsj
(
 ]dkjecd kyajeb 
).Id dued, aje käs cn =32 nspnabns cn vnrtnmrdcjs y ued `rde adetbcdc cn bevnrtnmrdcjs(2= kjiusajs, =4? dräaebcjs, 42= ajinñptnrjs y 44> inpbcñptnrjs, netrn ijs qun sn neaunetrdeni 0>% cn ids nspnabns cn kdrbpjsds cbureds cnAdtdiuôd), cbsrutd cn ue prjtd`jebskj nspnabdi.Netrn ijs
kdkënrjs
cnstdadkjs ni
rnmnaj
 (
 ]upbadprd pyrnedbad
), qun curdetn ni vnrdej snin puncn neajetrdr ne ids zjeds ukmrëds y neijs iu`drns käs ditjs, kbnetrds qun ne bevbnrejcnsabnecn j musad ids sjideds. Ni
abnrvj
(
Anrvusnidpous
) y ni
ajrzj
(
Adprnjius adprnjius
), qun snodmëde nxtbe`ubcj odan kuaojs dôjs, vunivne dodmbtdr ni \drqun `rdabds d ids rnbetrjcuaabjensqun sn ode nnatudcj ne ijs øitbkjs abeaunetddôjs. Sdkmbâe pjcnkjs neajetrdr jtrjskdkënrjs ajkj id
kdrtd
(
 Kdrtns kdrtns
), ni
drkbôj
(
 Kustnid nrkbend
), id
kdrkjtd
(
 Kdrkjtd kdrkjtd
), qun od dpdrnabcj ne ijs øitbkjs dôjs,j ni
kus`dôj nedej
(
Queaus ntrusaus
). Sdkmbâeod dpdrnabcj rnabnetnknetn ued eunvd nspnabn, ni
ijmj
(
Adebs iupus
).Netrn ids
dvns
pjcnkjs neajetrdr `rdecns dvnsrdpdans ajkj ni
qunmrdetdounsjs
(
@ypdntus mdrmdtus
), ni
ä`ubid rndi
(
 Dqubid aorysdntjs
) j ni
mubtrn injedcj
(
@yps uivus
). Ne ijs mjsquns vbnhjscn ajeënrds neajetrdkjs cjs nspnabns rnibatds cnipnrbjcj `idabdr, ni
urj`diij
(
Sntrdj urj`diius
) y ni
pbtjen`rj
(
 Cryjajpus kdrtbus
)7 nstn øitbkj sn nsaj`bñajkj sëkmjij cni \drqun Edturdi. Jtrds nspnabnsqun admn kneabjedr sje id
pnrcbz pdrcbiid
(
 \nrcbx  pnrcbx 
), ni
trnpdrrbsajs
(
Sbaojcrjkd kurdrbd
), ni
kbrij dauätbaj
(
Abeaius abeaius
), ni
kbrij adpbmideaj
 (
Surcus tjrqudtus
), id
ajiidimd `rbs
(
Jnedetonjnedeton
), ni
pbqubtunrtj
(
 Ijxbd aurvbrjstrd
), ni
`jrrbñe dipbej
(
 Kjetbrbe`biid ebvdibs
) j id
inaouzd cnSne`kdie
(
 Dn`jibus uenrnus
), netrn kuaods jtrds.Ne audetj d ijs
rnptbins
, kneabjedkjs cjsnspnabns prjpbds cn oämbtdts oøkncjs, cn ajijrnskuy vbstjsjs, qun sn puncne vnr aje rnidtbvddabibcdc8 ni
id`drtj vnrcn
(
 Idanrtd vbrbcbs
), cn ajijr  vnrcn mrbiidetn, y id
auinmrd vnrcbdkdrbiid
(
Ajiumnr vbrbcbfdvus
). Neajetrdkjs jtrds nspnabns qun pdsdekäs cnsdpnrabmbcds, ajkj id
vëmjrd äspbc
(
Vbpnrd dspbs
) j id
auinmrd ibsd knrbcbjedi
(
Ajrjeniid `brjecbad
).Netrn ijs
defmbjs
, cnstdadkjs ni
trbtñe pbrnedbaj
 (
 Nuprjatus dspnr 
), qun odmbtd ne ijs rbdaounijs cnd`uds rëds y jxb`nedcds, id
rded mnrknhd
(
 ]dedtnkpjrdrbd
), qun d vnans pjcnkjs neajetrdr inhjs cni d`ud, y ni
sdpj pdrtnrj ajkøe
(
 Diytnsjmstntrbades
), cn `rbtj beajeuecbmin.Ne ijs aursjs cn d`ud vbvne øebadknetn trnsnspnabns dutñatjeds cn
pnans
8 id
truaod
(
Qdikjtruttd
), ni
mdrmj cn kjetdôd
(
 Mdrmus knrbcbjedibs
) y ni
pbsadrcj
(
 \ojxbeus pojxbeus
).
Id vn`ntdabñe
4 Vn`ntdabñe cni pbsj kjetdej
Dutjr8 Draobvj cni \drqun Edturdi cni Adcë-Kjbxnrñ
= Tunmrdetdounsjs ( 
@ypdntus mdrmdtus
 )
Dutjr8 ]baodrc Kdtbe
1 ]nmnaj
]upbadprd pyrnedbad
 )
Dutjr8 Hjrcb @drabd \ntbt
Id dued
1=4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->