Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Siionin viisaitten pöytäkirjat

Siionin viisaitten pöytäkirjat

Ratings:
(0)
|Views: 25|Likes:
Published by kattimattinen
Juutalaisten salainen ohielma maailmanvaltiuspyrkimystensä toteuttamiseksi.
Juutalaisten salainen ohielma maailmanvaltiuspyrkimystensä toteuttamiseksi.

More info:

Published by: kattimattinen on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2014

pdf

text

original

 
"SIIONIN VIISAITTEN PÖYTÄKIRJAT"
Juutalaisten salainen ohielma maailmanvaltiuspyrkimystensä toteuttamiseksi.
 
Alkusanat.
Juutalaisia oli Tietosanakirjan tekemän laskelman mukaan vuonna 1930 yhteensä lähes 16 miljoonaa, mutta vaikkaheidän lukumääränsä, verrattuna maapallon asujamistoon, onkin näin pieni, on heidän vaikutusvaltansa sensijaan sitäsuurempi,Viimeisten vuosikymmenien aikana on juutalaisten lukumäärä osoittanut kuitenkin voimakasta kasvua, sillä esimerkiksivuonna 1900 laskettiin heitä olevan vain 10 miljoonaa; itse ovat he laskeneet oman lukumääränsä vuonna 1936 olleenyhteensä 24 miljoonaa.Euroopassa on aikaisenimin asunut yli 10 miljoonaa juutalaista, jotka ovat jakaantuneet ennen vuotta 1939 erivaltioiden kesken suunnilleen seuraavasti:
 A. Pääasutusmaat 
Puola 3,1 miljoonaa henkeäEuroopan-Venäjä 2,7Romania 1,5
 B. Pienasutusmaat 
Saksa 550.000 henkeäUnkari 450.000Tshekkoslovakia 350.000Itävalta 300.000Englanti 300.000Ranska 200.000Liettua 150.000Jugoslavia 90.000Kreikka 90.000Italia 70.000Bulgaria 60.000Euroopan rinnalla on Pohjois-Amerikka juutalaisten eniten asuttama maanosa. Yksin Yhdysvalloissa oli heitä jokymmenen vuotta sitten noin 4,4 miljoonaa. Yhdysvaltain juutalaisasutuksen pääpaikka oli New York, jossa heitäsilloin asui 1.820.000 henkeä, ja tällä hetkellä lasketaan joka kolmannen new-yorkilaisen olevan juutalaisen.Pohjoismaissa on juutalaisten lukumääräinen merkitys ollut hyvin pieni, sillä heitä oli noin kymmenen vuotta sitten:Ruotsissa 6.474 henkeäTanskassa 5.924Suomessa 1.618Norjassa 1.457Tällä hetkellä lasketaan Suomessa olevan noin 2.000 juutalaista.Juutalaiset ovat enemmän kuin muut maailman kansat joutuneet historian suureen parrasvaloon merkillistenrotuominaisuuksiensa takia ja siitä syystä, että heidän pääasuinpaikkansa ajanlaskumme syntymähetkellä oliPalestiinassa.Juutalaiset ovat syntyneet useiden Etu-Aasian ja Välimeren maiden kansojen sekasikiönä. Eräs heidän erikoispiirteensäon ollut heidän juutalaisen sekaverensä juutalaisena säilyttämisen merkillinen kyky.Pitäen sekaverensä vapaana arjalaisista vaikutuksista ovat he pahantekijäjoukon tavoin säilyttäneet keskinäisenyhteishengen suurissa kysymyksissä paljon täydellisempänä kuin mitkään muut inaailman kansat. Tästä myös johtuu,että heidän ominaisuutensakin ovat tänään samat kuin 2.000 vuotta sitten: juutalaiset ovat erinomaisen viisaita(kykeneviä lyömään itsensä läpi) - sitä eivät arjalaiset kiellä - mutta samalla heille on annettu myös inhimillisenluonteen alhaisimmat ominaisuudet.
 
 Siitä huolimatta, että Jeesus Kristus syntyi ja vaikutti juutalaisten keskuudessa, paaduttivat he sydämensä ja kielsivät jakieltävät vielä tänä päivänäkin kristinuskon ja leimaavat Vapahtajan vääräksi profeetaksi. Eikä juutalaistenvihamielisyys rajoitu vain kristinuskoa vastaan, vaan se kohdistuu kaikkiin kristittyihin, joita he nimittivät »gojimeiksi» ja joita heidän käsityksensä mukaan voidaan kohdella kuin eläimiä.Juutalaisia vastaan ovat heidän rotuominaisuuksiensa takia ja erityisesti siitä syystä, että he ovat kaikkialla maailmassapyrkineet elämään toisten kansojen kustannuksella - pakoillen rehellistä työtä - heidän isäntäkansansa historian aikanalukemattomia kertoja ryhtyneet puolustustoinienpiteisiin. Vuosisatojen aikana on juutalaisiin tästä syystä patoutunutsammumaton viha erityisesti meitä arjalaisia kansoja vastaan, joiden keskuudessa he ovat eläneet. Tätä juutalaistenvihaa on ollut orniaan kannustamaan heidän »pyhät kirjansa», jotka huokuvat ikuista ja sovittamatonta vihaa kristityitäkohtaan.Vaikka juutalaisilta puuttuu perusedellytys maailman valtiuden saavuttamiseksi, - hehän asuvat hajallaan toistenkansojen keskuudessa - ovat he kuitenkin ryhtyneet salakavalasti pyrkimään päämääräänsä, joka tähtää koko maapallon ja varsinkin sen taloudellisten arvojen täydelliseen herruuteen.Viimeisten vuosisatojen aikana ovat heidän unelmansa edistyneet nopeassa tahdissa ja heidän tietänsämaailmanherruuteen on tasoittanut se, että he ovat kapitalistisen maailmanjärjestyksen aikana onnistuneet keräämäänmaailman rikkaudet käsiinsä ja sen kautta saavuttaneet tavattoman suuren vaikutusvallan ei vain maailmantaloudelliseen vaan nimenomaan myös poliittiseen elämään.Kulta on johtanut maailman juutalaisuuden maailmanvaltiuden portille ja tällä hetkellä vääntävät he jo salpaa senpäältä.Taistellessaan arjalaisia vastaan ovat juutalaiset osanneet asettaa suuren viekkautensa mestarillisella tavallapalvelemaan pyrkimyksiään. Heidän poliittisena välikappaleenaan on parin viime vuosisadan aikana ollut salainenvapaamuurarius. Sen kautta he ovat saavuttaneet erittäin suuren vaikutusvallan melkein kaikkien arjalaisten kansojenkeskuudessa.Me tiedämme tänä päivänä, että vapaamuurarijärjestöt ovat salaseuroja, joihin juutalaiset ovat onnistuneethoukuttelemaan kunkin kansan vaikutusvaltaisimmat yksilöt. Jyrkkien valojen avulla ovat he kyenneet estämään tämänsalaseuraisuuden ilmitulemisen ja kostotoimenpiteillä ovat he tukahduttaneet sen piirissä kaiken vastarinnan.Alistaessaan samalla vapaamuurariuden johtajaperiaatteen mukaisen järjestyksen alaiseksi sekä yksityisten jäsenten ettäloosien keskinäisiin suhteisiin nähden, ovat he harvinaisen taitavasti pitäneet huolen siitä, etteivät yksityisetvapaamuurarit eivätkä kokonaiset loosit ole usein edes itse olleet tietoisia siitä, kenenkä asioita he ovat palvelleet.Salaisia porrasasteikkoja myöten on maailman vapaamuurarius johtanut kuitenkin juutalaisiin vapaamuurarilooseihin, joiden ylimpänä elimenä tiedetään toimivan B'nai E'rith-nimisen suurloosin Amerikassa.Kullan ja vapaamuurariuden avulla myötävaikuttivat juutalaiset aikoinaan ratkaisevalla tavalla kuninkuudenrappeuttaman Ranskan »suuren» vallankumouksen syntyyn, joka avasi heille »vapauden, veljeyden ja tasa-arvoisuuden» merkeissä tien suuremman vallan tavoitteluun. Liberalistista maailmankatsomusta taitavasti tukien jakehittäen ja sen valtiollisia rakennelmia, demokraattista ja kapitalistista yhteiskuntaa hyväksikäyttäen, ovat hesenjälkeen yhtäjaksoisesti kohonneet vallassa ja vaikutuksessa.Edellinen maailmansota, jonka juutalaiset väittävät itse sytyttäneensä, vei heidän maailmanvaltansa pyrkimyksiä uuden jättiläisaskeleen eteenpäin, sillä arjalainen maailma heikontui sen johdosta tavattomasti, kun sen sijaan juutalainenmaailma rikastui ja voimistui vastaavasti.Edellisen maailmansodan päättymisen jälkeen ryhtyi maailman juutalaisuus entistä kiihkeämmin taistelemaanratkaisevan voittonsa puolesta. Euroopan kaikissa maissa ryhdyttiin kehittämään vapaamuurariliikettä entistävoimakkaammin ja pyrittiin siten saavuttamaan lopullinen vaikutus- ja määräämisvalta koko porvarillisessa Euroopassa.Samaan aikaan ryhdyttiin myös kiihkeästi vaikuttamaan uusin opinkappalein Euroopan työväestöön (Marx, Lassalleym.), ja pian temmattiin koko työväenliike juutalaisen johdon käsiin, sillä sosialidemokraattien korkeimpaan johtoon (IIInternationaleen) tuli melkein puhtaasti juutalainen esikunta.Suurin oli maailman juutalaisuuden voitto kuitenkin Venäjällä, jossa myös kommunistinen työväenliike (IIIInternationale) joutui juutalaisen johdon ja määräysvallan alaiseksi.Vain tätä taustaa vastaan on ymmärrettävissä, että punainen Venäjä sai rauhassa kasvaa ja kehittyä ja että juuri sinähetkenä, jolloin Englanti valmistui antamaan sille armoniskua - vuonna 1919 oli Englannin laivasto Kronstadtinedustalla - sen isku yhtäkkiä herpautui.
 
Juutalaisuuden marssiessa voitontietään eräs eurooppalainen maa kuitenkin yhtäkkiä karisti harteiltaan juutalaisuuden javapaamuurariuden kahleet: Adolf Hitlerin kansallissosialistinen Saksa nousi viimeisellä hetkellä taisteluun juutalaisuuden maailmanvaltiutta vastaan kohdistaen pääiskunsa sen vaarallisinta edustajaa, Neuvosto-Venäjää, vastaan ja samalla käyden leppymätöntä sotaa myös juutalaisuuden muita suurvaltoja vastaan.Vaikka Euroopan kansat tunnustivat yksimielisesti punaisen Venäjän vaaran, eivät niiden hallitukset tahtoneetkuitenkaan lähteä Adolf Hitlerin saarnaamalle ristiretkelle Venäjää vastaan. Juutalainen vaikutusvalta ja maailmanvapaamuurarius piti huolen siitä, että Saksa jäi melkein yksin. Italian rinnalla vain muutamat aniharvat maat liittyivätSaksan rinnalle; Japani asettui Saksan rinnalle vain taistelussa Amerikkaa ja Englantia vastaan. mutta liittyi kuitenkinantikomintern-sopimukseen ollen sitä Saksan kanssa perustamassa.Kun Saksa ja sen liittolaiset nyt uudessa maailmansodassa ovat joutuneet Euroopan mantereella yhtaikaa taistelemaanpunaista Venäjää ja demokraattista Englantia vastaan, ei se johdu vain siitä, että se olisi näiden kansojen tahto tai edesniiden edun mukainen, vaan myös siksi, että se on juutalaisuuden käsky; maailman juutalaisuus näkee juuri Saksankansassa verivihollisensa ja siksi se pyrkii häikäilemättömin keinoin sen tuhoamaan.Hetkenä, jolloin Suomen kohtalo on enemmän kuin koskaan ennen miekan kärjessä, on meidän syytä valaistakansallemme nykyisen maailmansodan todellisia syitä ja siten opettaa se oikein arvioimaan poliittisia tapahtumia janiiden perussyitä. Tästä syystä olemme saattaneet julkisuuteen tämän merkillisen kirjan - »Siionin Viisaittenpöytäkirjat» - joka läpileikkauksen tavoin paljastaa juutalaisten salaiset maailmanvaltaussuunnitelmat, sellaisina kuin neolivat kehittyneet Baselin kongressin aikana vuonna 1897. Tutustumalla näihin pöytäkirjoihin ja siihen johdantoon -Yleiskatsaus juutalaisten maailmanvaltiuspyrkimyksiin -. jonka yksi maamme parhaita juutalaiskysymyksenerikoistuntijoita, jääkäriluutnantti Gunnar Lindqvist on laatinut, selviää, että maailmanjuutalaisuus kantaa ratkaisevallatavalla vastuun nykyisen maailmansodan hirvittävistä onnettomuuksista.Erityisesti tahdomme alleviivata sitä, että juutalaisilla yhtävähän kuin millään muullakaan kansalla ei ole mitäänmoraalista oikeutta saavuttaa maailmanvaltiutta, ja meille arjalaisille olisi heidän maailmanvaltiutensa hirvittäväonnettomuus, ja jos se Euroopassa tulisi toteutetuksi bolshevistisen ruoskan alaisena, niinkuin ilmeisesti suunnitellaan,merkitsisi se koko länsimaiden perikatoa.Kun Neuvosto-Venäjä syksyllä 1939 ryhtyi kiristyspolitiikkaan Suomea vastaan ja myöhemmin hyökkäsi asevoimin senkimppuun, määräsivät näistä toimenpiteistä lähinnä Neuvostoliiton korkeimmat juutalaisvoittoiset elimet, jotka olivatomaksuneet vanhan panslavistisen politiikan imperialistiset piirteet.Suomella, joka on aina saanut henkeen ja vereen saakka puolustaa vapauttansa idän hyökkäyksiä vastaan, on täysi syysuhtautua jyrkän kielteisesti myös sen tämän hetken hallitsijoita kohtaan.Edelläesitettyjä näkökohtia silmälläpitäen olemme saattaneet tämän kirjan julkisuuteen.Helsingissä, lokakuulla 1943.SINIRISTIN HALLITUS.Erkki Räikkönen.Puheenjohtaja.
 
Yleiskatsaus juutalaisten maailmanvaltiuspyrkimyksiin.
»Siionin Viisaitten pöytäkirjat» vaatisivat varsin laajan selostavan esityksen, mikäli esipuheen kirjoittajalla olisitilaisuus käyttää hyväkseen koko sitä valtavaa aineistoa, joka vuosikymmenien aikana eri maissa, m.m. Saksassa,Ranskassa, Yhdysvalloissa, Sveitsissä ja tsaari-Venäjällä, on syntynyt. »Pöytäkirjoja» käsittelee nykyisin kokonainenkirjallisuus, josta tämän yhteydessä mainitsen ainoastaan majuri evp. Ulrich Fleischauerin 400 sivun laajuisen teoksen1), jossa kumoamattomasti todistetaan »pöytäkirjojen» luotettavaisuus ja todenperäisyys. Tämän yhteydessä on lukijalleohjeeksi lausuttava, että »Siionin Viisaitten pöytäkirjoja» ei ole luettava eikä liioin katsottava jonkun julkisenkokouksen taikka järjestön virallisiksi istuntopöytäkirjoiksi, vaan ne ovat maailmanjuutalaisuuden vuosikymmenien,voisipa sanoa vuosisatojen, aikana kehittämä salainen toimintaohjelma maailmanherruuden saavuttamiseksi. Tämäohjelma on kehittynyt eri jaostojen, joista mainittakoon mm. taloudelliset, poliittiset ja toimeenpanevat jaostot,salaisesta työskentelystä. Tämän vuosisadan alkuun mennessä 2) suoritetun työn kokonaistuloksena ovat tässä kirjassa julkaistut »pöytäkirjat», jotka Baselissa elokuun 29-31 päivinä 1897 - jolloin ensimmäinen sionistinen kongressi ja juutalainen vapaamuurariveljeskunta B'nai B'rith (Liiton lapset tai pojat) sekä muut juutalaiset korkeanasteen loosit

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->