Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
1Toate-Canoanele

1Toate-Canoanele

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 567|Likes:
Published by mary

More info:

Published by: mary on Jul 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Cuprins
 Nr.PagNume1 3Rugăciunile începătoare2 2Canon de poinţă tre Domnul Iisus Christos3 5Canon de umilinţă tre Domnul nostru Iisus Christos4 8Canon de ruciune la vreme de necazuri5 12Canon de ruciune pentru bolnavi6 15Canon de ruciune pentru copilul bolnav7 17Canon de ruciune tre Preasnta scătoare de Dumnezeu8 20Canon de ruciune tre Maica Domnului înainte de ceasul moii9 24Canon de rugăciune către Sfintele Puteri Cereşti şi către Toţi Sfinţii10 27Canon de ruciune tre Îngerul zitor al viii omului11 30Canon de pocăinţă a celui care se află în temniţă12 33Canon de Pocăinţă a celui căzut în desfânare13 35Canon de rugăciune a copiilo14 37Canon de rugăciune pentru mântuirea copiilo
Rugăciunile începătoare
Binecuvântat este Dumnezeul
nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
 Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate Ceresc,
Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, VistierulBunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă,
vino
şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şimântuieşte Bunule sufletele noastre!
 Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi!
( de 3 ori)
 Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Preasfântă
 
Treime,
 
miluieşte-ne
 
 pe
 
noi!
 
Doamne, curăţeşte păcatele noastre!
 
Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre!Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău!
 Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Tatǎl nostru
, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta! Precum înCer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean! Că a Ta esteÎmpărăţia, Puterea şi Slava, a Tatǎlui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Miluieşte-ne pe noi, Doamne,
miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciuneaducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi!
 Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Doamne, miluieşte-ne pe noi,
că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegilenoastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostruşi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.
 Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Uşa milostivirii
deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei cenădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.
Psalmul 142
Doamne,
 
auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea,
 
întru credincioşia Ta, auzi-mă,
 
întru dreptatea Ta. Sănu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meuşi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul înmine şi
 
inima
 
mea
 
încremenită înlăuntrul meu.
 
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toatelucrurile
 
Tale,
 
la
 
faptele
 
mâinilor 
 
Tale
 
m-am
 
gândit.
 
Întins-am
 
către
 
Tine
 
mâinile mele, sufletul meu ca un pământînsetoşat. Degrab auzi-mă,
 
Doamne,
 
 
a
 
slăbit
 
duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu măasemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi
1
 
calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg,Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletulmeu.
 
 
 bunătate
 
de
 
stârpeşte
 
 pe
 
vrăjmaşii
 
mei
 
şi
 
 pierde
 
 pe
 
toţi
 
cei
 
cee
 
necăjesc
 
sufletul
 
meu
,
 
eu
 
sunt robul Tău.
 Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeule! Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie, Dumnezeule! Aliluia! Aliluia! Slavă Ţie,Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
 Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului!
 
(de 3 ori)Psalmul 50
 Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta
şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Maivârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatulmeu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întrucuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născutmaica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale
 
înţelepciunii
 
Tale,
 
mi-ai
 
arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toatefărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru celedinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi ceinecredincioşi
 
la
 
Tine
 
se
 
vor 
 
întoarce.
 
Izbăveşte-mă
 
de
 
vărsarea
 
de
 
sânge,
 
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Căde ai
 
fi
 
voit
 
 jertfă,
 
Ţi-aş
 
fi
 
dat;
 
arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântăşi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurileIerusalimului.
 
Atunci
 
vei
 
 binevoi
 
 jertfa dreptăţii,
 
 prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.
Canon de pocăinţă către Domnul Iisus Christos
Rugăciunile începătoare
:
Doamne miluieşte (de 12 ori)
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Christos, Împăratul nostru Dumnezeu!Veniţi să ne închinăm
şi să cădem la
Însuşi Christos, Împăratul şi Dumnezeul nostru!
Psalmul 50
 
(
de pocăinţă, al lui David, având în minte fărădelegea şi păcatele tale
 )
Cântarea 1Irmos:
Acum mă apropii eu, păcătosul şi împovăratul, către Tine, Stăpânul şiDumnezeul meu şi nu îndrăznesc să mă uit la Cer. Numai mă uit şi grăiesc:
 Dă-mi, Doamne, mai înainte ca să-mi plâng faptele mele cu amar!
Stih:
 
Miluieşte-mă
 
Dumnezeule
 
după
 
Mare
 
Mila
 
Ta!
O! Amar mie păcătosul!Că sunt ticălos
 
mai
 
mult
 
decât
 
toţi
 
oamenii
 
şi
 
 pocăinţă nu este
 
în
 
mine,
 
dar dă-miDoamne lacrimi, ca să plâng faptele mele cu amar!
 Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Omule nebun şi ticălos, pentru ce-ţi pierzi vremea în lene? Gândeşte-te la viaţa ta şi te întoarce către Dumnezeu, casă plângi faptele tale cu amar!
 Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Maica Lui Dumnezeu, Preacurată,caută spre mine păcătosul şi mă izbăveşte de lanţul vrăjmaşului îndreptându-mă pe calea pocăinţei, ca să plângfaptele mele cu amar.
Cântarea 3-a
Când se vor pune scaunele la Judecata cea Înfricoşătoare, atunci faptele
 
tuturor 
 
oamenilor 
 
se
 
vor 
 
vădi.
 
Amar va fiatunci
 
 păcătoşilor,
 
căci
 
vor fi trimişi
 
la
 
muncă
.
 
Aceasta ştiind
 
suflete
 
al
 
meu
,
 
 pocăieşte-te de faptele
 
tale cele
 
rele
!
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după Mare Mila Ta!
Drepţii se vor bucura, iar păcătoşii vor plânge şi atuncinimeni nu ne va putea ajuta nouă, că faptele noastre ne vor osândi pe noi. Drept aceea nu întârzia şi mai înaintede sfârşit, pocăieşte-te de faptele tale cele rele.
2
 
 Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
O! Vai de mine, cel mult păcătos! M-am spurcat cu faptele şi cugândurile, neavând picături de lacrimi de la învârtoşarea inimii mele şi acum caută la pământ, suflete al meu şite pocăieşte de faptele tale
 
cele rele.
 Şi 
 
acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
 
Iată
 
Maică
 
Sfântă, Fiul Tău şiDumnezeul nostru ne învaţă spre bine, iar eu păcătosul pururea fug de cele bune, dar Tu, ca o Maică Milostivă,miluieşte-mă ca să mă pocăiesc de faptele mele cele rele.
Cântarea a 4-a
Desfătată şi plăcută este aici calea dezmierdărilor, dar amară va fi ziua cea de apoi, când se va despărţi sufletulde trup. Deci, pocăieşte-te de acestea suflete al meu, pentru Împărăţia Lui Dumnezeu!
Stih:
 
Miluieşte-mă Dumnezeule
 
după Mare Mila
 
Ta!
Pentru ce faci strâmbătate săracului? De ce opreşti plataslugilor?
 
Pe
 
fratele
 
tău
 
nu-l iubeşti!
 
Desfrânarea
 
şi amărăciunea iubeşti!
 
Lasă acelea suflete al meu şi te pocăieşte pentru Împărăţia Lui Dumnezeu!
 Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
O, nebune om! Până când te vei afunda şi ca o albină vei aduna bogăţia ta, care degrab va pieri ca praful şi ca cenuşa? Caută mai vârtos Împărăţia Lui Dumnezeu!
 Şi acum şi  pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Doamnă de Dumnezeu Născătoare, miluieşte-mă pe mine, păcătosul şi măîntăreşte spre fapte bune şi mă păzeşte ca să nu mă răpească pe mine nepregătit moartea cea urâtă. PreacuratăFecioară, povăţuieşte-mă la Împărăţia Lui Dumnezeu!
Cântarea a 5-a
Adu-ţi aminte, ticălosule om, că eşti robit de păcate! Eşti robit cu minciuna, cu clevetirea, cu vrajba, cuneputinţa, ca de o fiară cumplită. Suflete al meu păcătos, acestea le vrei?
Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după Mare Mila Ta!
Mă cutremur şi sunt cu totul vinovat, privind cu ochii,auzind cu urechile, cu totul dându-mă pe mine gheenei. Suflete al meu păcătos, acestea le vrei?
 Slavă
 
Tatălui 
 
 şi 
 
Fiului 
 
 şi 
 
 Sfântului 
 
 Duh!
Pe desfrânatul şi pe tâlharul
 
care
 
s-au pocăit, i-ai primit,
 
Mântuitorule,iar eu cu lenea păcătului m-am îngreunat şi de cel rău sunt robit. Suflete al meu păcătos, acestea le vrei?
 Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Ajutătoare minunată şi grabnică tuturor oamenilor, Maica LuiDumnezeu, ajută-mi mie nevrednicului, că sufletul meu cel păcătos aceasta a voit.
Cântarea a 6-a
Pe Pământ viaţă desfrânată am vieţuit şi sufletul la întuneric l-am dat. Dar acum, Milostive Stăpâne izbăveşte-mă de toată robia vrăjmaşului şi mă înţelepţeşte ca să fac Voia Ta.
Stih:
 
Miluieşte-mă
 
Dumnezeule
 
după Mare Mila Ta!
 
Cine face unele ca acestea, precum fac eu? Precum zace porcul în tină aşa şi eu slujesc păcatului, dar Tu, Doamne Dumnezeule, scoate-mă din trândăvia aceasta şi-mi dămie inimă ca să fac Voia Ta.
 Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Scoală-te omule ticălos, aleargă la Dumnezeu mărturisind păcateletale şi cazi lăcrimând şi suspinând. Acela, ca un Îndurat, îţi va da ţie ajutor, ca să faci Voia Lui.
 Şi acum şi  pururea şi în vecii vecilor! Amin!
 Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată, păzeşte-ne pe noi de răutăţilevrăjmaşului celui văzut şi celui nevăzut şi primeşte rugăciunile noastre şi du-le pe acestea Fiului Tău şi-mi dăminte ca să fac Voia Ta. Suflete al meu pentru ce te îmbogăteşti în păcate? Pentru ce faci voia celui viclean şirău? În ce-ţi pui nădejdea? Părăseşte-le pe acestea şi te întoarce la Dumnezeu strigând:
Îndurate Doamne,miluieşte-mă pe mine, păcătosul!
Gândeşte, suflete al meu la ceasul cel amar al morţii şi la judecata ceaînfricoşătoare a Făcătorului Dumnezeu; că îngerii cei întunecaţi te vor lua pe tine, suflete şi te vor duce în foculcel de veci.
 
Dar tu, mai înainte de
 
moarte te
 
 pocăieşte,
 
strigând:
 
Miluieşte-mă Doamne, pe mine, păcătosul!Cântarea a 7-a
 Nu te nădăjdui, suflete al meu, în bogăţia cea trecătoare sau în adunarea cea nedreaptă, că toate acestea nu ştiicui le vei lăsa, ci strigă:
Miluieşte-mă Iisuse Christoase Dumnezeule, pe mine păcătosul!
 Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după Mare Mila Ta!
 Nu nădăjdui suflete al meu, în sănătatea trupească ceatrecătoare, nici în frumuseţea cea degrab trecătoare, că vezi cum şi cei puternici şi cei tineri mor; ci strigă:
Miluieşte-mă Iisuse Christoase Dumnezeule, pe mine nevrednicul!
 Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!
Adu-ţi aminte, suflete al meu, de viaţa cea de veci, de ÎmpărăţiaCerului, cea gătită Sfinţilor, de întunericul cel de nepătruns şi de mânia Lui Dumnezeu, care este asupra celor răi şi strigă:
Miluieşte-mă Iisuse Christoase Dumnezeule, pe mine nevrednicul!
 
 Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Cazi, suflete al meu, la Maica Lui Dumnezeu şi te roagă Ei, că este Grabnică Ajutătoare celor care se pocăiesc, ca să roage pe Christos, Dumnezeul nostru, să mă miluiască pe mine nevrednicul.
3

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
codrutuluoana liked this
codrutuluoana liked this
codrutuluoana liked this
danobby liked this
Marius-Petru Pop liked this
stminas liked this
Dan s liked this
marryuca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->