Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Buy Now $10.00
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Przedmowa
Wstęp do wzorców projektowych
PHP a programowanie obiektowe
Wstęp do średnio zaawansowanego i zaawansowanego programowania
Dlaczego programowanie zorientowane obiektowo?
W jaki sposób ułatwić rozwiązywanie problemów?
Modularyzacja
Klasy i obiekty
Zasada jednej odpowiedzialności
Konstruktory w PHP
Klient jako klasa żądająca
Co z wydajnością?
Szybkość tworzenia i modyfikacji rozwiązań
Szybkość w zespole
Problemy z programowaniem sekwencyjnym i proceduralnym
Programowanie sekwencyjne
Programowanie proceduralne
Zapłać teraz lub zapłać potem
Podstawowe zagadnienia programowania obiektowego
Abstrakcja
Klasy abstrakcyjne
Właściwości i metody abstrakcyjne
Polimorfizm
Jedna nazwa, wiele implementacji
Polimorfizm wbudowany we wzorcach projektowych
Tylko spokojnie
Podstawowe zagadnienia wzorców projektowych
Wprowadzenie do MVC
Podstawowe zasady wzorców projektowych
Pierwsza zasada wzorców projektowych
Wykorzystanie typów interfejsowych przy podpowiadaniu typów
Klasy abstrakcyjne i ich interfejsy
Druga zasada wzorców projektowych
Przykład złożoności przy wykorzystaniu klienta
Delegacja: różnica między MA a JEST
Wzorce projektowe jako wielka ściąga
Organizacja wzorców projektowych
Wybór wzorca projektowego
Czym spowodowana jest konieczność powtórnego projektowania?
Co się zmienia?
Czym różnią się wzorce projektowe od frameworków?
Wykorzystanie UML-a we wzorcach projektowych
Po co język modelowania UML?
Diagramy klas
Symbole uczestnictwa
Notacja relacji
Relacje asocjacji
Relacje agregacji
Relacje implementacji i dziedziczenia
Relacje tworzenia
Relacje wielokrotne
Diagramy obiektów
Diagramy interakcji
Rola diagramów i notacji w programowaniu obiektowym
Narzędzia dla UML
Inne diagramy UML
Wzorce kreacyjne
Wzorzec Metoda Fabrykująca
Czym jest wzorzec Metoda Fabrykująca?
Kiedy korzystać z Metody Fabrykującej
Minimalistyczny przykład
Praca z fabryką
Klient
Wprowadzanie zmian w klasach
Dodanie elementów graficznych
Koordynowanie produktów
Zmiany w produkcie tekstowym
Zmiany w produkcie graficznym
Dodanie nowych produktów i parametryzowanych żądań
Jedna fabryka i wiele produktów
Nowe fabryki
Nowe produkty
Klient z parametrem
Klasy pomocnicze
Diagram plików
Produkty się zmieniają, interfejs zostaw w spokoju
Wzorzec Prototyp
Czym jest wzorzec Prototyp?
Kiedy wykorzystać wzorzec Prototyp
Funkcja klonująca
Podczas klonowania konstruktor nie jest wywoływany
W funkcji konstruktora nie powinny być wykonywane żadne zadania
Badanie muszek owocówek
Dodanie do prototypu elementów obiektowych
Nowoczesna organizacja biznesowa
Enkapsulacja w interfejsie
Implementacje interfejsów
Wprowadzanie zmian, rozbudowa funkcjonalności
Dynamiczne tworzenie instancji obiektów
Wzorzec Prototyp w świecie PHP
Wzorce strukturalne
Z komputerów osobistych na urządzenia mobilne
Adaptery a zmiany
Wzorzec Dekorator
Czym jest wzorzec Dekorator?
Kiedy wykorzystywać wzorzec Dekorator
Minimalistyczny przykład dekoratora
Interfejs komponentu
Interfejs dekoratora
Konkretny komponent
Konkretne dekoratory
Zasada Hollywood
Wykorzystanie Metody Szablonowej z innymi wzorcami projektowymi
Zmniejszenie obowiązków klienta
Uczestnicy wzorca Metoda Szablonowa
Uczestnicy wzorca Metoda Fabrykująca
Hak we wzorcu Metoda Szablonowa
Ustawienie haka
Implementacja haka
Klasa Client i uruchomienie haka
Mały, ale potężny wzorzec Metoda Szablonowa
Czym jest wzorzec Stan?
Kiedy korzystać ze wzorca Stan
Maszyna stanowa
Światło włączone i wyłączone: minimalistyczna implementacja wzorca
Kontekst jest najważniejszy
Stany
Klasa Client wykonuje żądanie przez Context
Dodawanie stanów
Zmiana interfejsu
Zmiana stanów
Aktualizacja klasy Context
Zaktualizowana klasa Client
Nawigator: więcej wyborów i komórek
Ustalenie szablonu stanów dla macierzy
Przygotowanie interfejsu
Kontekst
Klient wybiera ścieżkę
Wzorzec Stan a PHP
MySQL i wzorce projektowe PHP
Prosty interfejs i klasa do połączeń MySQL
Interfejs w ciąży
Uniwersalna klasa połączeniowa MySQL i zmienne statyczne
Prosty klient
Proxy zabezpieczające proces logowania
Stworzenie formularza rejestracji
Implementacja proxy logowania
Proxy i bezpieczeństwo w prawdziwym świecie
Elastyczny wzorzec projektowy Strategia
Algorytmy enkapsulujące
Różnica między wzorcami Strategia i Stan
Żadnych poleceń warunkowych, proszę
Rodzina algorytmów
Minimalistyczny wzorzec Strategia
Klasa Client i skrypty wyzwalające
Klasa Context i interfejs strategii
Konkretne strategie
Klasa pomocnicza odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych
Dodanie parametru do metody algorithm
Tabela survey
Moduły wprowadzania danych
Klasa Client wzywa pomocy
Drobna, ale ważna zmiana w klasie Context
Elastyczny wzorzec Strategia
Wzorzec projektowy Łańcuch Odpowiedzialności
Podaj dalej
Łańcuch Odpowiedzialności w aplikacji pomocy technicznej
Utworzenie i uzupełnienie tabeli odpowiedzi
Łańcuch Odpowiedzialności pomocy technicznej
Zautomatyzowany Łańcuch Odpowiedzialności i Metoda Fabrykująca
Łańcuch Odpowiedzialności i żądania w oparciu o datę
Metoda Fabrykująca wieńczy dzieło
Łatwość aktualizacji
Budowa systemu CMS za pomocą wzorca Obserwator
Wbudowane interfejsy Obserwatora
Kiedy korzystać ze wzorca Obserwator
Wykorzystanie SPL we wzorcu Obserwator
SplSubject
SplObserver
SplObjectStorage
Implementacja klas abstrakcyjnych Subject i ConcreteSubject
Skorowidz
P. 1
PHP. Wzorce projektowe

PHP. Wzorce projektowe

Ratings: (0)|Views: 433|Likes:

Ci?g?y rozwój j?zyka PHP sprawia, ?e za jego pomoc? mo?na ju? tworzy? bardzo zaawansowane aplikacje. Wszyscy programi?ci wiedz?, ?e wraz ze wzrostem skomplikowania tworzonego oprogramowania konieczne staje si? zastosowanie sprawdzonych, przemy?lanych i przetestowanych rozwi?za?. Takim zbiorem najlepszych metod rozwi?zywania typowych problemów s? wzorce projektowe. Zawita?y one równie? do ?wiata PHP!

Na rynku znajdziesz wiele ksi??ek po?wi?conych wzorcom projektowym, jednak dotycz? one zazwyczaj j?zyków Java lub C. Ta wyj?tkowa ksi??ka zajmuje si? wzorcami w j?zyku PHP. W trakcie lektury poznasz podstawowe za?o?enia programowania obiektowego, wzorce czynno?ciowe, kreacyjne i strukturalne. Przekonasz si? te?, jak bardzo wzro?nie jako?? Twojego kodu, je?eli do komunikacji z baz? danych MySQL zastosujesz wzorzec Proxy. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? ka?dego programisty pisz?cego w j?zyku PHP. Zobacz, jak dobry mo?e by? Twój kod!

Wzorce projektowe w PHP to:

najlepsze rozwi?zania typowych problemów sposób na popraw? jako?ci Twojego kodu ?atwiejsza komunikacja z baz? danych MySQL mniej b??dów w Twoich aplikacjach Przekonaj si?, jak tworzy? kod wysokiej jako?ci!

Ci?g?y rozwój j?zyka PHP sprawia, ?e za jego pomoc? mo?na ju? tworzy? bardzo zaawansowane aplikacje. Wszyscy programi?ci wiedz?, ?e wraz ze wzrostem skomplikowania tworzonego oprogramowania konieczne staje si? zastosowanie sprawdzonych, przemy?lanych i przetestowanych rozwi?za?. Takim zbiorem najlepszych metod rozwi?zywania typowych problemów s? wzorce projektowe. Zawita?y one równie? do ?wiata PHP!

Na rynku znajdziesz wiele ksi??ek po?wi?conych wzorcom projektowym, jednak dotycz? one zazwyczaj j?zyków Java lub C. Ta wyj?tkowa ksi??ka zajmuje si? wzorcami w j?zyku PHP. W trakcie lektury poznasz podstawowe za?o?enia programowania obiektowego, wzorce czynno?ciowe, kreacyjne i strukturalne. Przekonasz si? te?, jak bardzo wzro?nie jako?? Twojego kodu, je?eli do komunikacji z baz? danych MySQL zastosujesz wzorzec Proxy. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? ka?dego programisty pisz?cego w j?zyku PHP. Zobacz, jak dobry mo?e by? Twój kod!

Wzorce projektowe w PHP to:

najlepsze rozwi?zania typowych problemów sposób na popraw? jako?ci Twojego kodu ?atwiejsza komunikacja z baz? danych MySQL mniej b??dów w Twoich aplikacjach Przekonaj si?, jak tworzy? kod wysokiej jako?ci!

More info:

Publish date: Aug 1, 2013
Added to Scribd: Oct 02, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457178696
List Price: $10.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

05/06/2015

302

9781457178696

$10.00

USD

You're Reading a Free Preview
Pages 13 to 36 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 49 to 117 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 130 to 141 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 163 to 302 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->