Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Part 10 - Life-Giver (Luke 7:1-17)

Part 10 - Life-Giver (Luke 7:1-17)

Ratings: (0)|Views: 432|Likes:
Published by Derick Parfan
In this story, we will look at how Jesus reveals himself not just as our Life-Saver, but more than that, as our Life-Giver. http://wp.me/po4gZ-1mf
In this story, we will look at how Jesus reveals himself not just as our Life-Saver, but more than that, as our Life-Giver. http://wp.me/po4gZ-1mf

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Derick Parfan on Oct 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

 
Part 10: Life-Giver (7:1-17)
September 15, 2013
The Story
Pagkatapos mangaral ni Jesus sa mga tao, pumunta siya saCapernaum. May isang kapitan doon ng mga sundalong Romanona may aliping malubha ang sakit at naghihingalo na. Mahal niyaang aliping ito.Kaya nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, sinugo niyaang ilang mga pinunong Judio para pakiusapan si Jesus napumunta at sagipin ang buhay ng kanyang alipin.Nang dumating sila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya,
"Kung maaari po sana tulungan n'yo ang kapitan, dahil mabutisiyang tao. Mahal niya tayong mga Judio at ipinagpatayo pa niyatayo ng isang bahay-sambahan." 
Kaya sumama sa kanila si Jesus.Nang malapit na sila sa bahay ng kapitan, sinugo ng kapitan angilang mga kaibigan niya para salubungin si Jesus at sabihin,
"Panginoon, huwag na po kayong mag-abalang pumunta sa bahay ko, dahil hindi ako karapat-dapat na puntahan n'yo. Kaya ngahindi na rin ako naglakas-loob na lumapit dahil hindi ako
 
karapat-dapat na humarap sa inyo. Sabihin n'yo lang po at  gagaling na ang utusan ko. Magagawa n'yo iyon dahil may mgasundalo ding nasa ilalim ko. Kapag sinabi ko sa isa, 'Pumunta karoon,' pumupunta siya. Kapag sinabi kong, 'Halika,' lumalapit siya. At kung ano pa ang iniuutos ko sa aking alipin ay sinusunod niya." 
Nang marinig ito ni Jesus, namangha siya sa kapitan at sinabiniya sa mga taong sumusunod sa kanya,
"Hindi pa ako nakakitang isang tao sa Israel na may ganito kalaking pananampalataya." 
 Nang bumalik sa bahay ang mga sinugo ng kapitan, nadatnannilang magaling na ang alipin.Pagkatapos, pumunta si Jesus sa bayan ng Nain. Sumama sakanya ang mga tagasunod niya at ang maraming tao. Nangmalapit na sila sa pintuang bayan, nakasalubong nila ang libingng kaisa-isang anak ng isang biyuda. Marami angnakikipaglibing.Nahabag ang Panginoon sa biyuda nang makita niya ito. Sinabiniya sa biyuda,
"Huwag kang umiyak." 
 Lumapit siya at hinawakan ang kinalalagyan ng patay upangtumigil ang mga nagdadala nito. Sinabi ni Jesus,
"Binata,bumangon ka!" 
 Umupo ang patay at nagsalita. At ibinigay siya ni Jesus sakanyang ina.Kinilabutan ang mga tao at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila,
"Inalala tayo ng Diyos. Isinugo niya sa atin ang isang dakilang propeta." 
At kumalat sa buong Judea at sa palibot na mga bayanang balita tungkol kay Jesus.
Mahirap na Takbo ng Buhay
Last week, nakita natin ang ending ng sermon ng PanginoongJesus sa Luke 6 tungkol sa kaseryosohan ng pagsunod sakanyang salita. Ikinumpara niya ang nakikinig nga sa mgasalita niya ngunit hindi naman sumusunod sa isang lalakingnagtayo ng bahay sa buhanginan. Dahil hindi matibay angpundasyon, nang dumating ang malaking baha, lubusangnawasak ang bahay. Sinasabi ni Jesus na kung gusto natingmaging matibay ang buhay natin at ayaw natin itong mawasak,seryosohin natin ang pagsunod sa kanyang mga salita.
 
Maraming tao ang hindi sineseryoso ang mga salita ni Jesuskasi feeling nila, kahit hindi naman nila nasusunod ang mgautos ni Jesus, normal pa rin namang tumatakbo ang buhay nila.Maganda pa rin naman ang kita sa negosyo, hindi naman grabekung magkasakit ang mga anak, nakakakain pa naman saaraw-araw, maganda naman ang mga grado sa eskuwelahan,nakakabili naman ng mga gustong bilhin, masaya naman angpamilya. Pero dapat nating marealize na ang pagsunod kayJesus ay hindi naman nakasalalay sa takbo ng buhay natin,kundi sa kung sino si Jesus para sa atin.Dahil hindi natin kaagad naiintindihan iyon, hinahayaan ngDiyos na maranasan natin ang hirap ng takbo ng buhay. Paraano? Para ipakilala kung sino si Jesus at kung ano angkapangyarihan ng kanyang mga salita na dapat nating sundin.Last Wednesday (Sept. 11), papunta ako ng IGSL sa QC,pagbaba ko sa Munoz, napansin ko na dumadami ang tao.Nakatingin sila sa taas ng billboard (30 meters siguro angtaas). May lalaki na nasa taas (tantsa ko nasa late 20s or early30s ang edad). Magpapakamatay. Kinabahan ako. Kasi buhayang nakasalalay doon. Nandoon sa tuktok ang isang lalakinghindi na maayos ang takbo ng buhay kaya tatangkain niyangwakasan na ang buhay niya. (Sasabihin ko mamaya kung anoang nangyari.) Sa mga panahong parang malapit nang mataposang buhay natin o kaya naman parang wala nangpatutunguhan o wala na tayong kasiyahang nararamdaman, samga panahong iyon merong sinisimulang gawin ang Diyos.Gusto ni Jesus ipakilala ang kanyang sarili sa mga tao.
Pagkatapos mangaral ni Jesus sa mga tao, pumunta siya saCapernaum (Luke 7:1).
Hindi ba iyong parang isang guest speaker sa isang church special event na pagkatapos magbigayng sermon, nabigyan ng love gift at umuwi na. Tapos na angkanyang tungkulin. Kundi parang isang pastor tulad ngginagawa ko na hindi sapat na makapagsermon lang. Kundiiyong matiyak na napakinggan ang mga salita ni Jesus,pinaniniwalaan at sinusunod.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->