P. 1
Att cykla är nödvändigt

Att cykla är nödvändigt

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,250|Likes:
Published by Projekt E 012
Bok författad av: Eric Sandström
Utgiven av: Rabén och Sjögren
Utgivningsår: 1974
Omslagsfoto av: Reijo Rüster
Tryckt av: Ronzo Boktrycken AB, Stockholm 1974
ISBN: 91 29 425875

Text på bokens baksida:

Käre vän!
Cykeln är ett frihetens instrument. En symbol för realiserbar jämlikhet. Ett lätt och smidigt transportmedel. En uppfinning som ger oss vår dagliga dos av nyttig motion samtidigt som vi tar oss till och från jobbet.
Tätortens lilla genialiska precisionsfordon, som skänker oss tid, hälsa och ett gott humör. Det kan alltså tyckas självklart att man ska åka cykel. Så självklart att kommentarer är överflödiga. Det är det inte.
Det finns faktiskt personer som ännu inte har fått klart för sig varför det är nödvändigt att cykla. T.o.m. de som själva cyklar regelbundet har ofta inte brytt sig om att analysera sina motiv.
Det finns dolda motiv, omedvetna motiv, etiska, estetiska, praktiska, ekonomiska, förnuftsstyrda och känslomässiga motiv. De flesta redovisas i denna bok.
Den är den första i en lång serie, som inte beräknas ta slut förrän vid författarens frånfälle någon gång omkring år 2000. Cyklister är sega. Var med från början.
Köp den. Läs den. Ge bort den.
Bok författad av: Eric Sandström
Utgiven av: Rabén och Sjögren
Utgivningsår: 1974
Omslagsfoto av: Reijo Rüster
Tryckt av: Ronzo Boktrycken AB, Stockholm 1974
ISBN: 91 29 425875

Text på bokens baksida:

Käre vän!
Cykeln är ett frihetens instrument. En symbol för realiserbar jämlikhet. Ett lätt och smidigt transportmedel. En uppfinning som ger oss vår dagliga dos av nyttig motion samtidigt som vi tar oss till och från jobbet.
Tätortens lilla genialiska precisionsfordon, som skänker oss tid, hälsa och ett gott humör. Det kan alltså tyckas självklart att man ska åka cykel. Så självklart att kommentarer är överflödiga. Det är det inte.
Det finns faktiskt personer som ännu inte har fått klart för sig varför det är nödvändigt att cykla. T.o.m. de som själva cyklar regelbundet har ofta inte brytt sig om att analysera sina motiv.
Det finns dolda motiv, omedvetna motiv, etiska, estetiska, praktiska, ekonomiska, förnuftsstyrda och känslomässiga motiv. De flesta redovisas i denna bok.
Den är den första i en lång serie, som inte beräknas ta slut förrän vid författarens frånfälle någon gång omkring år 2000. Cyklister är sega. Var med från början.
Köp den. Läs den. Ge bort den.

More info:

Published by: Projekt E 012 on Jul 11, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

 
revän!Cykelnärettfrihetensinstrument.Ensymbolrrealiserbarjämlikhet.Ettlättochsmidigttransportmedel.Enuppfinningsomgerossvårdagligadosavnyttigmotionsamtidigtsomvitarosstillochfrånjobbet.tortenslillagenialiskaprecisionsfordon,somskänkerosstid,hälsaochettgotthumör.Detkanalltsåtyckassjälvklartattmanskaåkacykel.självklartattkommentareräröverflödiga.Detärdetinte.Detfinnsfaktisktpersonersomännuinteharfåttklartförsigvarfördetärnödvändigtattcykla.T.o.m.desomsjälvacyklarregelbundetharoftaintebryttsigomattanalyserasinamotiv.Detfinnsdoldamotiv,omedvetnamotiv,etiska,estetiska,praktiska,ekonomiska,förnuftsstyrdaochkänslomässigamotiv.Deflestaredovisasidennabok.Denärdenförstaienlångserie,sominteberäknastaslutförränvidförfattarensfrånfällenågongångomkringår2000.Cyklisterärsega.Varmedfrånbörjan.pden.Läsden.Gebortden.Dintillgifne2Rabén&SgrenISBN9129425875
 
Eric Sandström
Rabén & Sjögren
ATT CYKLA ÄR

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sleeben liked this
OhStina liked this
inkognitobrev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->