Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buletin electronic al ADR Centru pentru luna septembrie

Buletin electronic al ADR Centru pentru luna septembrie

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Lilia Țurcan

More info:

Published by: Lilia Țurcan on Oct 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

 
 
Cooperare pentru Dezvoltare
www.adrcentru.md
 În acest număr:
 
 Îmrtăşirea experienţe Polonie
1-2
 Polonia acorasisteă RM 
 
3
Cel mai bun proiect în Eficiea Energeti
4
Vizită de monitorizare la proiec
 
5
 Definitivarea Conceptelo Posibile de Proiecte îndomeniul EE 
 
5
” 
Consolidarea capacitățiloîn dezvoltarea regională în RM” 
 
6
 Seminar Twinning 
 
7
 Acord de Parteneria
 
8
 Primul Festival ecologica avut loc în Regiuneade Dezvoltare Centru
8
Consolidarea capacitatilor  ADR
 
9
 Instituţiile de dezvoltareregională vor comunicamai eficient cu jurnaliştii şi partenerii de dezvoltare
 
10
Cooperare pentru dezvoltare
Buletin Informativelectronic al ADR Centruaugust 2013
 Împărtăşirea experienţei municipalităţilor polonezeîn domeniul serviciilor publice locale
În perioada 09
-
13 septembrie 2013, un grup de specialiști aiMinisterului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, ai Agenției deDezvoltare Regională Centru precum şi reprezentanţii atutorităţilorpublice locale din Regiunea Centru au învățat din experiențamunicipalităţilor poloneze în domeniul prestării serviciilor publicelocale. Pe parcursul acestei perioade au fost vizitate mai multe autorităţilocale şi întreprinderi din voievodatul Lublin.
 
La multiplele întilniri cu autorităţile regionale şi locale alevoievodatului Lublin, or. Lublin, or. Chełm, or. Zamość, or. Krasnystaw,precum şi gminele Chełm, Ruda
-
Huta, Siennica Różana, şi Piaski, aufost prezentate mai multe proiecte implementate cu suportul UniuniiEuropene, la fel şi în parteneriat transfrontalier Polonia
-
Ucraina,experienţe de succes în dezvoltarea serviciilor publice locale, precum şidezvoltarea şi implementarea tehnologiilor moderne în domeniuleficienţei energetice şi energii alternative.
 
 
 2
Cooperare pentru Dezvoltare
www.adrcentru.md
continuare din pagina1
 
La fel, au fost vizitate şi o serie de întreprinderi private care au un rolsemnificativ pentru dezvoltarea economieiregionale, precum fabrica de ciment„Cemex" din Chełm. Speficiful acesteifabrici este utilizarea deşeurilor solide înprocesul de producere. Cele din urma fiindaprovizionate de către întreprinderea deprelucrare a deşeurilor din acelaşi oraşcare la rîndul său reciclează cc 85 % dintotalul deşeurilor colectate.
 
Un alt exemplu de succes aproducerii energiilor alternative, precum şiprestarea de servicii locale este întreprinderea de producere a biogazuluidin Piaski, care în urma utilizăriideşeurilor produce biogaz, energie electricăşi aprovizionează cu apă caldă fabrica delactate precum şi alte întreprinderi dinaceeaşi localitate. În voievodatul Lublinexistă 4 întreprinderi de producere abiogazului.
 
De asemenea, un rol important îndezvoltarea comunităţii regionale îl joacăȘcoala de Învățământ Superior de Stat dinChełm ce instruieşte aviatori şi ingineripentru Republica Polonă şi statele învecinate.
 
În cadrul acestei vizite delegaţiaMoldovei a acumulat o vasta experienţă îndomeniile sus numite. Vizita de studiu afost posibilă graţie parteneriatului întreAgenţia de Dezvoltare Regională Centru şiAsociaţia Euroregiunea BUG din Polonia.
 
 
 3
Cooperare pentru Dezvoltare
www.adrcentru.md
Mai mulți funcționari din domeniulDezvoltării Regionale din țara noastră au avutocazia să participe la un curs de pregătiredesfașurat in Polonia, în perioada 7
-
14 septembriecurent. Delegația din Moldova a fost instruită lacapitolul principiilor de funcționare și sistemul derealizare a politicii de dezvoltare.
 
În cadrul vizitei a avut loc o întilnire lasediul Ministerului Dezvoltării Regionale(MDR),a Poloniei, unde Delegația din RM a fostîntîmpinată de Stanislaw Sudak, Vice
-
director alDepartamentului de Coordonare a PoliticiiStructurale a ministerului.
 
În cadrul întrunirii de lucru au fost prezentate sarcinile și rolul MinisteruluiDezvoltării Regionale din Polonia și realizarea proiectului de sprijin pentru republica Moldova înanul 2013. Reforma social
-
economică în Poloniași sistemul polonez de planificare strategică încontextul realizării politicii de dezvoltare a țării, precum și politica regională în UE și în Polonia,au fost subiecte la care colegii polonezi auîmpartășit experiența lor.
 
Deasemenea funcționarii din RM au fostinițiați în sistemul de alegere și evaluare acererilor de finanțare a proiectelor individuale, desistem, concurs în cadrul ProgramuluiOperațional, Infrastructură și Mediul Înconjurător, precum și mecanismele ingineriei financiare cesprijină activitățile de investiție, mecanismele șicadrul organizatorico
-
 juridic, ce deservescameliorarea realizării proiectelor investiționale.
 
În cadrul deplasării, a fost vizitat oficiulMareșalului Voievodatului Pomerania din orașulGdansk, care a servit drept exemplu pentrudezvoltarea regională prin cultură, turism șiantreprenoriat. Tot aici au fost organizate vizite laun șir de proiecte implementate.
 
La ședința de încheiere și rezumare acursului de pregătire din Polonia a participatși Iurie Bodrug, Ambasadorul RepubliciiMoldova în Polonia.
 
Delegația din Republica Moldova a fost formatădin reprezentanți ai Ministerului DezvoltăriiRegionale și Construcțiilor, Agențiilor deDezvoltare Regională și Consiliilor de DezvoltareRegională din Republica Moldova.
 
Polonia acordă asistență Republicii Moldova în domeniul Dezvoltării Regionale

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->