Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Disiplin Dan Keselamatan

Disiplin Dan Keselamatan

Ratings: (0)|Views: 3,124 |Likes:
Published by kasthu75

More info:

Published by: kasthu75 on Jul 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2011

pdf

text

original

 
DISIPLIN dan KESELAMATAN
PENDAHULUANBadan disiplin semestinya bergerak selari dan seiring dengan badan-badan lain yang wujud di sekolah. Ini kerana pencapaian seseorangpelaja dalam sesuatu bidang ini baik di bidang akademik atau bidangbukan akademik bergantung kepada tahap disipilin pelajar itu sendiri.Pelajar yang berjaya dalam bidang kehidupan sering dikaitkan denganmereka yang berdisiplin.RASIONALPembentukan disiplin di sekolah dilihat sama pentingnya denganpenyebaran ilmu pengetahuan. Oleh itu, badan disiplin harus bergerakdalam bentuk yang terancang dan sistematik.OBJEKTIF1. Melahirkan dan membentuk pelajar yang berdisiplin danbertanggungjawab serta peka dengan peraturan dan undang-undangsekolah.2. Melahirkan seorang ahli masyarakat yang bertatasusila, bersatupadu, demokratik, adil, liberal dan progresif.3. Melahirkan pelajar yang mengenal dan menilai diri sendiri dan oranglain secara rasional dan bijaksana.4. Melahirkan pelajar yang menyayangi dan menghormati diri sendiri,orang lain, dan menghargai alam sekitar.5. Melahirkan pelajar yang bersemangat tinggi, berilmu,berketerampilan serta menjadikan sekolah sebagai landasan menujuke arah kecemerlangan hidup.6. Merealisasikan slogan ‘Sekolahku, Rumahku’.7. Membebaskan pelajar dari semua gejala dan pengaruh tidak baik.8. Buku PeraturanBuku Peraturan sekolah dibekalkan kepada pelajar. Buku ini akandikemaskini dari masa ke semasa, dan menjadi rujukan kepada setiappelajar.9. Taklimat AwalPenerangan tentang peraturan dan disiplin juga akan disampaikanoleh Setiausaha Disiplin pada minggu pertama kemasukan pelajar-pelajar baru di SMKKK I.
 
10. Surat Akuan dan Ikrar PelajarSurat Ikrar pelajar perlu ditandatangani oleh setiap pelajar baru(bertukar dari sekolah lain) di hadapan guru disiplin serta penjagapelajar sebagai jaminan tingkah laku mereka.11. Borang PerjanjianBorang Perjanjian perlu ditandatangani oleh pelajar yang masihmengulangi pelanggaran disiplin. Penjaga kepada pelajar berkenaanakan dijemput ke sekolah kemudian menyaksikan perjanjian dibuatoleh anak dengan pihak disiplin. Borang ini sebagai bahan bukti untukpenguatkuasaan dan tindakan seterusnya. Tindakan ini diharap dapatmengelakkan sebarang tindakan dipertikaikan nanti, dan sebagai jaminan pelajar tidak akan mengulangi kesalahan mereka.12. Surat Kebenaran Ketua SekolahPelajar yang akan keluar kawaswan sekolah untuk sesuatu urusandiwajibkan mengisi borang khas. Surat ini akan dibawa oleh pelajardan menyerahnya kembali apabila kembali ke sekolah. Surat ini jugadapat menggalakkan pelajar berkenaan daripada ditangkap polis atastuduhan ponteng sekolah. Di samping sebagai langkah mengetatkanperaturan keluar sekolah.13. Sudut DisiplinSetiap kelas juga diwajibkan menyediakan sudut disiplin. Sudut inidilengkapkan dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yangdikeluarkan oleh badan disiplin serta pekeliling-pekeliling dariKementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan berkaitan denganperaturan dan notis tertentu.14. Kad Kebenaran Keluar Kelas Terdapat 2 kad, pertama – Kad Keluar ‘Urusan Guru’, Kedua – Kad‘Keluar Tandas’. Kad ini bertujuan untuk menggalakkan dan mengawalpelajar dari terlalu bebas keluar dan berkeliaran di luar semasa P & P.15. Buku Kawalan KelasSetiap Kelas dibekalkan dengan buku kawalan kelas yang akanditandatangani oleh setiap guru yang memasuki kelas pada setiapwaktu pembelajaran. Setiap guru akan mencatat nama mata pelajaran,masa, dan jumlah pelajar yang hadir pada masa mereka mengajar. Tujuan buku ini adalah untuk memastikan bahawa tidak ada pelajaryang ponteng kelas.
 
16. ‘Spot – Check’‘Spot – Check’ terhadap pelajar-pelajar diadakan dalam pelbagaibentuk:-- ‘Spot Check’ di tempat perhimpunan- ‘Spot Check’ di dalam kelas secara menyeluruh- ‘Spot Check’ di luar kawasan sekolah di tempat-tempat yang strategiksebagai kawasan lepak dan sebagainya.17. Buku Laporan DisiplinBuku Khas yang mengandungi semua maklumat bagi pelajar yangkerap melanggar disiplin seperti Nama, Tahun, Kelas, Kesalahan, Tarikh, Tindakan dan Hukuman.18. Fail-fail maklumat pelajara) Fail 001 - Fail Amaran 1b) Fail 002 - Fail Amaran 2c) Fail 003 - Fail Amaran 3 dan akhird) Fail 004 - Surat Gantung sekolahe) Fail 005 - Surat Buang / Tukar Sekolahf) Fail 006 - Laporan PPD / JPNg) Fail 007 - Maklumat SSDMh) Fail 008 - Laporang Kesi) Fail 009 - Perjanjian ibu bapa / ikrar pelajar j) Fail 010 - Kes-kes polisk) Fail 011 - Minit Mesyuarat Disiplinl) Fail 012 - Surat Rujuk KaunselorPROGRAM ABSENT SIFAR 2001UNIT DISIPLINProgram untuk mengurangkan masalah ketidakhadiran dan pontengsekolah hingga ke tahap yang minimum atau sifar.RASIONAL1. Menyedari bahawa kemerosotan akademik dan disiplin pelajarantaranya berpunca daripada masalah tidak hadir atau pontengsekolah2. Merujuk satu sistem kawalan yang mantap bagi menyelesaikanmasalah tidak hadir ke sekolah.

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cikgumariam liked this
fathi3590 liked this
unclewong liked this
Khairil Ishak liked this
rendrs liked this
unclewong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->