Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7479057 Isang Gabay Sa Ortograpiya Ng Wikang Pambansa

7479057 Isang Gabay Sa Ortograpiya Ng Wikang Pambansa

Ratings: (0)|Views: 5,284|Likes:
Published by kyle_minnie

More info:

Published by: kyle_minnie on Jul 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
ISANG GABAY SA ORTOGRAPIYA NG WIKANG PAMBANSA1 Ricardo Ma. Nolasco, Ph.D. Komisyonsa Wikang Filipino_________________________________________________________________ Mga simbolongginamit: = katinig P = patinig = hati ng pantig ù = haba = ponetikong simbolo È =ponetikong simbolo ng diin ng letrang “ng” = grapemikong simbolo ng diin / =
 ́
 ponetikong [ ] = ponetikong transkripsiyon simbolo ng impit “ “ = grapemikongrepresentasyon ` = grapema para sa ˆ = grapema para sa impit sa dulong pantigpinagsamang impit at diin = grapema para sa impit ~ = alternasyon na nasa gitna ngK at P-------------------------------------------------------------------------------------------------K .
ŋ
0. PANIMULA: Ang ortograpiya ng wikang Filipino ay binubuo ng mga kalakaran kungpaano sumusulat ang mga Pilipino sa kanilang wikang pambansa. Inilalahad dito angistandardisadong mga grapema (o pasulat na simbolo) at ang mga tuntunin sapaggamit at pagbigkas ng mga ito. I. MGA GRAPEMA Ang mga grapema sa praktikal naortograpiya ng wikang pambansa ay binubuo ng: A. Letra. Ang serye ng mga letra aytinatawag na alpabeto. Ito ay binubuo ng dalawampu’t walong (28ng) simbolo: Aa“ey” Kk “key” Bb “bi” Ll “el” Cc “si” Dd “di” Ee “i” Ff “ef” Gg “ji” Hh “eych” Pp”pi” Zz “zi” Ii “ay” Qq ”kyu” Jj “jey” Rr “ar”Mm Nn “em” “en”Ññ Ng ng Oo “enye” “en ji” ”ow”Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy “es” “ti” “yu” “vi” “dobolyu” “eks” “way” B. Di-Letra, namaaaring buuin ng:1
 
1. gitling (-) at markang paiwa (`), na sumisimbolo sa impit na tunog (). 2.
 markang pahilis ( ) na sumisimbolo sa diin at/o haba. 3. bantas, gaya ng tuldok
΄
 (.), pananong (?), pandamdam (!), kuwit (,), tuldok-kuwit (;), tutuldok (:), atkudlit ( ’ ). Hindi tatalakayin ang mga bantas sa papel na ito. II. MGAPANLAHATANG TUNTUNIN SA PAGBABAYBAY AT PAGBIGKAS Ang mga panlahatang tuntunin sapagbabaybay at pagbigkas ay ang sumusunod: A. Sa pagsusulat ng karaniwang salita,gamitin lamang ang mga letra ng dating ABAKADA: Aa Bb Kk Dd Ee Gg Hh Ii Ll Mm NnNgng Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy. Ang bawat letra, kasama ang digrapong “ng”, aykumakatawan sa isang tunog lamang. Ito ay iyong tunog na nakagawian at nakasanayannang katawanin ng nasabing letra. Kung ano ang bigkas sa mga salitang ito, iyondin ang sulat, maliban sa ilang halimbawa gaya ng “ng” at “mga”. B. Sa pagbabaybayng mga salitang buhat sa ibang katutubong wika sa Pilipinas, panatilihin angorihinal na anyo ng mga ito batay sa palabaybayan ng pinagkunang wika. Kung anoang bigkas sa mga salitang ito sa pinagkunang wika, iyon din ang bigkas at sulatbatay sa palabigkasan at palabaybayan ng parehong wika. “hádji” sa halip ng‘hádyi” (isang Muslim na nakarating na sa Mecca) “cañáo” sa halip ng “kanyáw”(isang katutubong piyesta sa Baguio.) “payéw”, sa halip ng “hagdan-hagdangpalayan” (mga palayang inukit sa mga bundok sa Kordilyera) “tnalák” o ”t’nalák” sahalip ng “tinalák” (habing abaka ng mga Tboli) C. Sa pagbabaybay ng mga hiram nasalita buhat sa banyagang wika, may dalawang paraang ginagamit: panatilihin angorihinal nitong anyo o baybayin ito ayon sa ABAKADA. Kung aling paraan anggagamitin ay matutunghayan sa ikapitong bahagi ng patnubay na ito.2
 
D. Kapag ang salitang hiram ay binaybay batay sa orihinal nitong anyo sapinagkunang wika, maaaring hindi magkaroon ng isa-sa-isang tumbasan ang letra atang tunog. “mommy” [ma.mi] “table” [tey.bol] “school” [skul] “ballet” [ba.ley]Sa maikling salita, kung ano ang bigkas sa mga salitang ito, maaaring iba angsulat. E. Sa panimulang pagbasa at pagsulat, iminumungkahing ituro muna ang mgatunog, bago ang mga letra. III. ANG IMPIT NA TUNOG Ang impit ay kinakatawan nggitling (-) at ng paiwa ( ` ), maliban sa ilang espesyal na kaso. A. Kapag nasaunahan ng salita o nasa pagitan ng mga patinig, ang impit ay hindi isinusulat.áso[a . so] káin[ka.in] ito ay kinakatawan ng
B. Kapag nasa pagitan ng katinig at patinig, gitling. “pag-ása” [pag.a.sa]
“tag-ulán[tag. u.lan]
C. Sa mga salitang malumi (mga salitang may diin sa penultima at may impit saultima), ito ay kinakatawan ng simbolong paiwa (`). “bátà” [ba.ta] “lábì” [
la.bi]
D. Sa mga salitang maragsa (mga salitang parehong may diin at impit sa ultima),pinagsasama ang simbolong pahilis () at simbolong paiwa (`) upang bumuo ng
΄
 pakupya ( ˆ ). “likô” [li.ko]
3tabâ[ta.ba]

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nalyn Llobit liked this
annlou liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->