Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dsvvDH2007

dsvvDH2007

Ratings: (0)|Views: 117|Likes:
Published by sharebook_ttmq

More info:

Published by: sharebook_ttmq on Jul 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2011

pdf

text

original

 
PHÁP LÝ VÔ VI KHOA H
C HUY
N BÍ PH
T PHÁP
Ti
ế 
ng Nói C 
a B
n
 Đạ
o Vô Vi Kh
ắ 
 p N 
ă 
m Châu
 
CH
BIÊN:
VO VI MULTIMEDIA COMMUNICATION
TH
Ự 
C HI
N:
BAN BIÊN T
P
ĐẶ
C SAN VÔ VI
BÀI V
Ở 
VÀ HÌNH
NH:
B
 N
ĐẠ
O VÔ VI KH
P N
Ă
M CHÂU
 
  M 
c Tiêu C 
a
 Đặ
c San Vô Vi 
C
n c
ng hi
ế
n nh
ng bài v
ở 
nh
ư
sau :
1.
 
 Xây d 
ự 
ng gi
i trí thanh nh
.2.
 
Trình bày tr 
t t 
ự 
sau khi dày công th
ự 
c hi
n pháp môn, thành
đạ
đế 
n
đ 
âu di
ễ 
n t 
 
đế 
n
đ 
ó.3.
 
Tin t 
ứ 
c liên h
 
đế 
n c
ng 
đồ
ng Vô Vi.4.
 
 Không nh
n nh
ữ 
ng bài báo thiên c
ơ 
có th
ể 
xáo tr 
n
đế 
n
đ 
i
nn
ă 
ng tu h
c c
a b
n
đạ
o.5.
 
 Nh
ữ 
ng bài v
ở 
h
ữ 
u ích ,nh
ư 
giúp
đỡ 
gia t 
ă 
ng s
thanh t 
nh
đố 
i phó v
ớ 
i hoàn c
nh hi
n t 
i.6.
 
 Đ
óng góp s
ự 
chung vui hoà bình,gi
i thông 
đờ 
i
đạ
o, h
ướ 
ng v
ề 
 thanh t 
nh mà ti
ế 
n.
7.
 
 Không 
đượ 
c ch
ỉ 
trích m
t ai, ngoài s
ự 
xây d 
ự 
ng tâm linh
.
Kính bái,
L
ươ 
ng S
 ĩ 
H
ng
 
 
Đứ
c Th
y L
ƯƠ
NG V
 Ĩ 
KIÊN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->