Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
54Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spisak - Maturski Rad- Seminar Ski - Diplomski - Magi Star Ski

Spisak - Maturski Rad- Seminar Ski - Diplomski - Magi Star Ski

Ratings: (0)|Views: 31,118|Likes:
Published by daliborr
Spisak gotovih - Maturski Rad- Seminar Ski - Diplomski - Magi Star Ski, seminarski, magistarski , diplomski , diploma, besplatni radovi, free seminarski, download radova, maturalni rad, maturaln radnja , smeminarski, diplomski rad , radovi. Odaberite svoj rad sa spiska radova .
Spisak gotovih - Maturski Rad- Seminar Ski - Diplomski - Magi Star Ski, seminarski, magistarski , diplomski , diploma, besplatni radovi, free seminarski, download radova, maturalni rad, maturaln radnja , smeminarski, diplomski rad , radovi. Odaberite svoj rad sa spiska radova .

More info:

Published by: daliborr on Jul 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
SPISAK RADOVA
 
e-mail adresa:
maturskiradovi.net@gmail.com
 
sajt:www.maturskiradovi.net 
Kontakt
e-mail adresa:
maturskiradovi.net@
gmail.com
Ako niste pronašli odgovorajući rad na našem spisku
, možete namse obratitina isti e-mail
maturskiradovi.net@
gmail.com
sanaznakom «
URADITI
» i izneti Vaš zahtev za izradu rada tj. naziv radakoji Vam je potreban, broj stranica, teze, za koji uzrast sepiše i još nekepojedinosti vezane za samu izradu i kucanje i naravno rok za kada Vam je potreban a mi ćemo se potom obratiti našim saradnicima i videti da lisu oni u mogućnosti da urade rad samo za Vas, za koje vreme i za kojucenu.
Sva dokumenta koja vam šaljemo putem e-maila su:
u
[.doc]
formatu, 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Velika kolekcija gotovih radova i kompletna izrada novih radova!
 e-mail /kontakt/:
maturskiradovi.net@gmail.com
SAJT /kontakt/:
www.maturskiradovi.net
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SPISAK RADOVA
 
e-mail adresa:
maturskiradovi.net@gmail.com
 
sajt:www.maturskiradovi.net 
SPISAK GOTOVIH RADOVA
 
Ime Rada Ime Oblasti
1 Ekonomika poslovanja -biznis plan d.p. „grejanje Analiza preduzeca2 Enmon iz zirovice Analiza preduzeca3 Fabrika_sesira Analiza preduzeca4 Finansijska analiza preduzeca para
ć
inka Analiza preduzeca5 Finansijska analiza tri kondiktroska preduzeca - korporativne finansije Analiza preduzeca6 Finansijska analiza tri kondiktroska preduzeca Analiza preduzeca7 Globalna harmonizacija finansijskog izvestavanja Analiza preduzeca8 Globalni i lokalni marketinški nastup firme siemens Analiza preduzeca9 Hemofarm - seminarski Analiza preduzeca10 Hemofarm Analiza preduzeca11 Industrijska logistika optimiz.raspor.radnih mesta Analiza preduzeca12 Industrijske masine ''alatnica (rendisaljka) preduze
ć
a enterijer - bujanovac'' Analiza preduzeca13 Intermedija d.o.o - biznis plan Analiza preduzeca14 Internacionalni biznis i evropski biznis Analiza preduzeca15 Internet biznis plan pekare saša - biznis plan Analiza preduzeca16 Internet biznis plan Analiza preduzeca17 Javne finansije, takse Analiza preduzeca18 Javno preduze
ć
e komunalac- biznis plan Analiza preduzeca19 Jp aerodrom “nikola tesla” Analiza preduzeca20 Komarcijalni zapisi - uslužni biznis Analiza preduzeca21 Koncept proizvodnje soka u preduze
ć
u fruit4all - biznis plan Analiza preduzeca22 Konkuretska sposobnost preduzeca Analiza preduzeca23 Kvalitet proizvoda Analiza preduzeca24 Li
č
na karta i analiza poslovanja c marketa Analiza preduzeca25 Luxol zr Analiza preduzeca26 Merenje zadovoljstva kupaca sarantis d.o.o-diplomski rad Analiza preduzeca27 Mesecna proizvodnja sokova u preduzecu Analiza preduzeca28 Mini vinarija - tehnoloski sistemi Analiza preduzeca29 Nike buba - biznis plan Analiza preduzeca30 Oblici internacionalizacije preduzca Analiza preduzeca31 Odluke o cenama i upravljanje troškovima Analiza preduzeca32Organizacija i funkcionisanje doma zdravlja ’’boško vrebalov’’ zrenjanin- diplomskiradAnaliza preduzeca33 Organizacija i funkcionisanje doma zdravlja ’’boško vrebalov’’ zrenjanin Analiza preduzeca34 Organizacija proizvodne faze u ¨ bira¨ biha
ć
Analiza preduzeca35 Organizacija proizvodnje pasterizovanog mleka sa 2.8 % mlecne masti Analiza preduzeca36 Organizacija proizvodnje Analiza preduzeca37 Organizacije preduzeca - mrezne organizacije Analiza preduzeca38 Organizacije proizvodno poslovnih sistema - livnica
č
oka” dd Analiza preduzeca
 
SPISAK RADOVA
 
e-mail adresa:
maturskiradovi.net@gmail.com
 
sajt:www.maturskiradovi.net 
39Osnivanje preduze
ć
a u privrednom sistemu rs sa osvrtom na osnovne odredbe zakonao preduze
ć
imaAnaliza preduzeca40 Osnovni pojmovi industrije i sportske industrije Analiza preduzeca41 Performanse preduzeca Analiza preduzeca42 Pivara Analiza preduzeca43Planiranje i politika preduze
ć
a u razvijenoj kapitalisti
č
koj privredii bivšisocijalisti
č
kim privredamaAnaliza preduzeca44 Poduzno vodjenje grupe vozila ahs - autoindustrija Analiza preduzeca45 Pojam benchmarkinga Analiza preduzeca46 Pojam i podela obrtnih sredstava Analiza preduzeca47 Pojam i znacaj troska u poslovanju preduzeca Analiza preduzeca48 Porodicni biznis plan Analiza preduzeca49 Poslovanje hotel „merkur“ v.banja Analiza preduzeca50 Poslovanje proizvodnog preduze
ć
a za period od tri mjeseca Analiza preduzeca51Poslovanje turisti
č
ke agencije bta doo beograd kao posrednika i organizatoraputovanjaAnaliza preduzeca52 Poslovna logistika - logistika i konkurentsko okruženje Analiza preduzeca53 Poslovna strategija a.d. banini, kikinda Analiza preduzeca54 Potisje kanjiza - upravljanje preduzecem Analiza preduzeca55 Predlog promena u preduzecu gavric co-17 Analiza preduzeca56 Preduzece kao ekonomska institucija Analiza preduzeca57 Preduzecu a.d.“kovilovaca” Analiza preduzeca58 Prilago
avanje organizacione strukture - organizacija preduzeca Analiza preduzeca59 Primena sistema obracuna troskova po osnovu aktivnosti Analiza preduzeca60 Primena statisti
č
kih metoda u analizi konzumacije piva Analiza preduzeca61 Proces pe
č
enja – tunelska pe
ć
- izgr. gra
evinskog materijala Analiza preduzeca62 Program poslovanja jkp “parking-sabac” Analiza preduzeca63 Proizvodnja sweet bitter-a u doo simex Analiza preduzeca64 Proizvodnja,klasifikacija troškova ,bilans stanja Analiza preduzeca65Promena organizacione strukture na konkretnom preduzecu firma enmon iz zirovnice-seminarski rad i prezentacijaAnaliza preduzeca66Proširenje i modernizacija proizvodnje metalnih konstrukcija u metalskom preduze
ć
u''
č
elik''Analiza preduzeca67 Rad pr starbucks Analiza preduzeca68 Radna mesta sa pove
ć
anim rizikom Analiza preduzeca69 Rafinerija gasa elemir Analiza preduzeca70 Samostalna izrada biznis plana-17 Analiza preduzeca71 Samostalna trgova
č
ka radnja tehno ze - biznis plan Analiza preduzeca72 Savremene primene analize odlucivanja u praksi Analiza preduzeca73 Savremeni finansijski proizvodi i njihova primena u turisti
č
koj privredi Analiza preduzeca74 Sigmma - biznis plan Analiza preduzeca75 Six sigma Analiza preduzeca76 Skladistenje i priprema repe za proizvodnju Analiza preduzeca77 Sredstva poslovanja preduzeca Analiza preduzeca78 Stanovnistvo i ekonomski razvoj Analiza preduzeca79 Strategija razvoja preduzeca Analiza preduzeca

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
masinovoda liked this
Zoran Radulovic liked this
Sanja Gojković liked this
Sanja Gojković liked this
paky4444 liked this
pskaljak liked this
Tijana Mrdakovic liked this
Boro Sakovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->