Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Gouda, 3 Oktober 2013

De Krant Van Gouda, 3 Oktober 2013

Ratings: (0)|Views: 140 |Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant Van Gouda, 3 Oktober 2013
De Krant Van Gouda, 3 Oktober 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Oct 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 40 - 3 oktober 2013
0515 37
Goudse Glazen en afscheid archivarisHoreca in bibliotheekLezersacties Archeon en KreaDoe
Maak Gouda Duurzaam
In het weekend van vrijdag 11 en zaterdag12 oktober staat Gouda in het teken vanduurzaamheid. Tijdens het evenement MaakGouda Duurzaam zijn in en rond de Sint-Jans-kerk diverse activiteiten. Zaterdag 12 oktoberis er bovendien voor eerst een afval- en duur-zaamheidsmarkt aan de Fluwelensingel 86 inGouda.
Een deel van het evenement (op vrijdag11 oktober) is gericht op het bedrijfsleven,overheid en andere maatschappelijke organi-saties, en een deel is voor alle Gouwenaars.Zo is er op zaterdag vanaf 10.30 uur eenafval- en duurzaamheidsmarkt. Deze marktorganiseert Gouda Wereldwijd samen met deWereldwinkel. “Wij willen laten zien dat afvalallang geen afval meer is, maar een grond-stof en inspiratie voor handel, kunst, industrieen talloze vormgevers. Hergebruik van afvalwordt langzamerhand een noodzaak, maar isook een trend die steeds meer onderdeel wordtvan ons dagelijks leven. We kunnen wereldwijd veel van elkaar leren en samen ondernemen”,laten de initiatiefnemers weten. Op zaterdag12 oktober is er voor iedereen de mogelijk-heid om met afval en duurzaamheid aan deslag te gaan op het ‘Afvalplein’ in het nu leeg-staande pand van de kringloopwinkel aan deFluwelensingel 86. Om 16.00 uur vindt er eenveiling plaats waarin een aantal spullen vanhet oude stadhuis wordt geveild. Mohammed Mohandis zal deze veiling leiden. Zie voor het volledige programma en meer informatiewww.maakgoudaduurzaam.nl enwww.goudawereldwijd.nl.
‘Dieren in deSchijnwerper’
Met de expositie ‘Dieren in de Schijnwerper’vraagt de Goudse Nel van Wijngaarden aan-dacht voor mishandelde en misdeelde dieren.Zij toont schilderijen en foto’s van dieren dietijdens hun leven een behoorlijke kras hebbenopgelopen. Zowel geestelijk als lichamelijk.
 De Goudse Nel van Wijngaarden is sinds 1991actief als dierenschilder en -fotograaf. Haar schilderijen zijn gemaakt met pastelkrijt en zijnzo realistisch dat men ze haast zou willen aaien.In opdrachten weet zij precies het karakter vanhet dier te treffen en in haar vrije werk schil-dert of fotografeert zij dieren met een knipoogof met een boodschap. Nel van Wijngaardenis autodidact. De expositie is van 2 tot en met28 oktober te zien in de Etagale van het Huisvan de Stad. Al het getoonde werk is te koop ende opbrengst doneert ze aan het DierentehuisMidden Holland en Stichting Dierenthuis.De Kinderboekenweek werd woensdag2 oktober feestelijk geopend met het eersteGoudse Kinderboekenfeest in De GoudseSchouwburg. De culturele instellingen en deBrede School in Gouda hebben de handenineen geslagen en rond het thema ‘Klaar voor de start’ een bijzonder en afwisselend  programma samengesteld, mogelijk gemaaktdoor Werkgroep Kunsteducatie Gouda.Schrijver Jacques Vriens gaf een voorstel-ling en ook schrijver Gerard van Gemert enillustrator Kees de Boer waren ‘s middagsaanwezig. Verder waren er diverse work-shops zoals theater, rap of illustreren en aller-lei sport- en leesactiviteiten. Zie foto’s opwww.dekrantvangouda.nl.
IEDERE ZONDAGGEOPEND VAN10.00 TOT 17.00 UUR!
Goudkade 1 - 2802 AA Gouda
 
Eerste Gouds Kinderboekenfeest
Kinderboekenschrijver Jacques Vriens (midden)met Guusje (rechts), de mascotte van deGoudse Schouwburg bij kindervoorstellingen.Ook vorig jaar stond de Sint Jan in het teken van Maak Gouda Duurzaam (archieffoto 2012).
 
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
Open huizendag
 Zie pagina 14 t/m 21
Groene Hart Ziekenhuis
 Zie pagina 9
Verzorgingshuizen, buurthuizen, huiskamersen verschillende andere locaties vertonen op4 oktober de Film van de Stad.
Film van de Stad toont Gouda door de jarenheen, van 1917 tot nu. De dvd die ruim een uur duurt, bevat onder meer beelden van de kaar-senfabriek, het oude badhuis, de bevrijding,700 jaar Gouda, de Goveka en meest recent,het bakken van de grootste stroopwafel ter wereld. Film van de Stad is een activiteitin het kader van de Week tegen Eenzaam-heid die loopt van 26 september tot en met5 oktober. Film van de Stad is een initiatief van Gouda Bruist. De dvd is samengesteld methulp van Oud Gouda, het Groene Hart Archief en de bibliotheek. Op het videokanaal vanoudgouda.nl zijn nog veel meer oude filmbeel-den van Gouda te bekijken. De dertig locatiesdie meedoen nodigen zelf gasten uit. De dvd met de Film van de Stad is in het najaar een paar keer te zien in de Bruisplaats aan de Vredebest.Wie zelf een vertoning wil organiseren voor  buurt- of straatgenoten kan de dvd lenen. Mailnaar gouda@ideeenbrouwerij.nl.
Film van de stad
Film van de Stad toont Gouda door de jarenheen.
 
De foto’s van beeldend kunstenaar FransSchijlen gaat draaien om ‘precisie’ en ‘natuur’.Hij laat vlijmscherpe afbeeldingen van dierenzien die soms letterlijk opgaan in hun om-geving. Zo lijken de vleugels van een vlinder op te gaan in de slanke bladeren van een bloem.In tegenstelling tot de precieze foto’s, is deschilderstijl van Frans Schijlen eerder abstracten vlot te noemen. Met een grove, snelle toetsschildert hij landschappen, stillevens, koe-ien en portretten in heldere, voornamelijk  primaire kleuren. Net als in zijn foto’s, laat hij inzijn schilderijen vormenopgaan in andere vormen.Door goed te kijken doemtopeens een stillevenof een stad op uit dezorgvuldig opgebouwdecompositie van lijnen enverfstreken.
KunstuitleenGouda Regio
Blekerssingel 402806 AB Gouda0182 – 522 746info@kunstuitleengouda.nl
openingstijden:
woensdag: 13.00 tot 17.00 uur donderdag: 13.00 tot 19.00 uur vrijdag: 13.00 tot 17.00 uur zaterdag: 11.00 tot 15.00 uur 
2
GOUDSE GALERIES
Nummer 40, 3 oktober 2013Oplage: 69.000 exemplaren
Advertorial
 
Frans Schijlen: schilderijen en foto’stot en met 26 oktoberPoëtische schilderijen en bronzenbij De Hollandsche MaagdNieuw ‘bloedbij Galerie Montulet!De ‘Maand van de Grafiek’ metwereldkunst op 3 locaties in Gouda
In zijn 30-jarige schilderscarrière heeft TonDubbeldam een geheel eigen stijl ontwikkeld met een combinatie van realisme, impression-isme, pointillisme en luminisme. Hij schilderteen wereld vol vorm, kleur en licht in een aan-genaam ritme. Figuratief en abstract tegelijk-ertijd. De versmelting van deze twee tegen- polen heeft Dubbeldam na jarenlang onder-zoek, experimenteren en gestaag doorwerkentot zijn handelsmerk gemaakt. Het is dezespecifieke stijl die de visuele wereld verbindtmet zijn eigen beleving.De onderwerpkeuze is divers; het noorde-lijke licht versus het warme en kleurrijkeMediterrane licht, maar ook het extravaganteleven van the rich & famous versus het intiemelicht in de natuur. Dit alles is samengevat in de jubileumexpositie A day in the life.Ton Dubbeldam heeft in dertig jaar tijd eenimposant oeuvre opgebouwd in binnen- en buitenland. Ruim 1200 schilderijen heb- ben wereldwijd hun weg gevonden naar lief-hebbers en verzamelaars. In de USA wordtDubbeldam vertegenwoordigd door BrownBarn Publishing en exposeert o.a. in Key West,Carmel, San Francisco en Hawaii. Zijn werk  bevindt zich tevens in diverse bedrijfscollec-ties als Shell, Unilever en Holland AmericaLine.De expositie ‘A day in the life’ is dagelijks te bezoeken van 4 tot en met 13 oktober. Zondag6 oktober vanaf 14.00 uur is Ton Dubbeldam persoonlijk in de galerie aanwezig om zijnwerk toe te lichten.
Galerie Honingen
Hoge Gouwe 127, Gouda0182 – 55 13 66www.honingen.com
Jubileumexpositie A day in the Life’ van Ton Dubbeldam
Kunstenaars die bij ‘Gouds Realisme’ eind augustus voor het eerst exposeerden bij GalerieMontulet behoren nu tot de vaste exposanten.Dus nu veel nieuw realisme van Victor Muller, Wout Wachtmeester, Eddy Brams,Jan Teunissen, Janhendrik Dolsma, en JohnWassenaar en veel nieuwe sieraden van o.a.Kryn, Nienke, Arine en Hester Zagt.
Galerie Montulet
Hoge Gouwe 115 Gouda0182-338239 di. tot en met zo. 12.00 tot18.00 uur, www.galeriemontulet.nlIn oktober presenteren wij het PoëtischRealistisme in de galerie met wel zeventiggrote en kleine olieverf schilderijen vanschilder Hermanus en RIANN. Hermanusschildert blijmoedige taferelen doortrokkenvan een stil verlangen naar een voorbije tijd.RIANN schildert ‘Schoon volk’ en maaktlichtvoetige versjes gebaseerd op het werk vanhen beiden. De bronzen dierfiguren van TinekeThielemans roepen vaak een glimlach op. Methaar beelden wil Tineke de mensen verbazen enhun verbeelding activeren. Op zaterdag 5 oktober zijn schilder Hermanus, RIANN en TinekeThielemans vanaf 15.30 uur in de galerie omhun werk zelf toe te lichten.
Gedichtenwedstrijd voor alle leeftijden:
 Maak een gedicht bij een van de schilderijenen maak kans op publicatie in een uniek gedichtenbundweltje. De winnaar ontvangeen speciaal kadootje van Hermanus.Zie www.dehollandschemaagd.nl voor deschilderijen en alle informatie. Openingstijden:donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur,zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur èn op zondag6 oktober van 13.00 tot 17.00 uur 
Galerie de Hollandsche Maagd
Oosthaven 28, Gouda, 06-15386063Meer informatie: www.dehollandschemaagd.nl
Hans den Hollander Prints: Grafiek uit Europa
van 10 oktober tot en met 16 november met o.a.Marc Chagall, David Hockney, Mimmo Paladino,A.R. Penck, Antonio Saura, Antoni Tapies enBram van Velde.Lage Gouwe 24, Gouda, donderdag tot en metzaterdag 13.00 tot 17.00 uur.
Firma van Drie: Grafiek uit Amerika
van 8 oktober tot en met 27 oktober met o.a.Jo Baer, Gene Davis, Richard Estes, KimMacConnel, Roberto Matta, James Rosenquisten Mark Tobey.Achter de Kerk 13, Gouda, dinsdag tot en metzondag 12.00 tot 17.00 uur.
Galerie Lange Dwars: Grafiek uit Azië
van 10 oktober tot en met 16 november met o.a.Fujio Akai, Laxma Goud, Bhupen Khakhar,Sudarshan Shetty en Zao Wou-Ki.Lange Dwarsstraat 19, Goudazaterdag 11.00 tot 17.00 uur.
Kim MacConnel (1946) USA, lithografie
www.maandvandegrafiek.nl
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Vrijwilligerspenningen FilmhuisJubilerende KWFcollectantenSpoedaanvraag reisdocumenttijdelijk niet mogelijk
Vanwege werkzaamheden aan het systeemkunnen bij de gemeente Gouda op maandag7 en dinsdag 8 oktober geen spoedaanvragenvoor reisdocumenten worden verwerkt.Reguliere aanvragen zijn wel mogelijk. Ziewww.gouda.nl.
Koningin Wilhelminafonds Kankerbestrijding, Afdeling Gouda (KWF) organiseerde maandag-avond 30 september een jubileumavond. Bovendien gaf Bep Hogenelst (rechts) na 25 jaar de voor-zittershamer door aan Sietie Janssen (links). Na de lovende woorden van wethouder Marion Suijker en regiocoördinator KWF, Catherine Kienhuis, kregen alle collectanten en wijkhoofden die langer dan 12,5 jaar zich hadden ingezet voor de KWF een speldje. Iedereen die meer dan 25 jaar actief was, kreeg een broche opgespeld. In totaal werden vijftien collectanten en zes wijkhoofden in het zonnetje gezet (foto Wim Pijper).Sinds deze zomer is het mogelijk een ‘sup-tour’ te maken door de Goudse binnenstad. SUP staat voor Stand Up Paddle. Op een board peddelen suppers over het water. Zondag gleden deelnemersdoor de Goudse grachten. De Goudse Janneke Smits biedt sinds juni tochten aan door zowel debinnenstad als over de Reeuwijkse plassen. Zie www.jabasup.nl.
Suppen door debinnenstad
De stelling van vorige week luidde:
De uitkomst van de Algemene Beschouwin-gen raken ook mijn portemonnee, dus ik volgze nauwgezet
Stelling van de Week 
Nummer 40, 3 oktober 2013Oplage: 69.000 exemplaren
V.l.n.r. Marieke Vellekoop, Mary van der Hoeven, Anrieta Gilijamse-Boekhorst en Mieke Boele zijnzaterdag 28 september door wethouder Hans van den Akker in het zonnetje gezet omdat zij al vijftien jaar vrijwilligers zijn bij het Filmhuis Gouda. Mary van der Hoeven, Anrieta Gilijamse-Boek-horst en Mieke Boele ontvingen de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda. Marieke Velle-koop heeft al in 2007 de vrijwilligerspenning van de stad Gouda ontvangen. De dames werkenal sinds 1998 in het Filmhuis dat is gevestigd aan de Lethmaetstraat (foto Theo Lucas).
 
)
65,6 % Eens34,4 % Oneens
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan-huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,Bodegraven-Reeuwijk en op verspreidingspunten inGouderak (1x), Stolwijk (2x), Bodegraven (1x) enGouda (5x).www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456(werk dagen).
Volg ons via:
Het verplicht sluiten van een winkel is een tezwaar middel, want de winkelier zal mogelijk failliet kunnen gaan.
Toelichting
Vanaf 1 januari mogen winkels ook geentabak verkopen aan jongeren beneden acht-tien jaar. Een winkel die dit verbod drie maalovertreedt, moet drie maanden dicht, zo vindtde Tweede Kamer.
Breng uw stem uit op dekrantvangouda.nlen discussieer mee via:facebook.com/dekrantvangouda
‘De Langste Koffietafel’
Velen schoven donderdag 26 september aan bij de lange koffietafel in de Prinsenhof. Zo ookwethouder Marion Suijker. Het initiatief is in het kader van de ‘Week tegen Eenzaamheid’.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->