Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thu goi Co Hieu Truong DHBK TPHCM (II)

Thu goi Co Hieu Truong DHBK TPHCM (II)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 9,384|Likes:
Published by ozeoze_nth
Thu goi Co Hieu Truong DHBK TPHCM (II)
Thu goi Co Hieu Truong DHBK TPHCM (II)

More info:

Published by: ozeoze_nth on Jul 06, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2010

pdf

text

original

 
 Ngày 14 tháng 5 n
ă
m 2007,Kính g
ở 
i: Phan Th
T
ươ 
i, Hi
u Tr 
ưở 
ng Tr 
ườ 
ng
Đạ
i H
c Bách Khoa Tp. HCMTh
y Nguy
n Thi
n Nhân, B
Tr 
ưở 
ng B
Giáo D
c và
Đ
ào T
oTh
ư
a Cô, Th
ư
a Th
y,Tr 
ướ 
c h
ế
t xin c
m
ơ 
n Cô
đ
ã vi
ế
t th
ư
tr 
l
ờ 
i cho b
c th
ư
c
a em, nh
ư
ng nó v
n không
đ
i vào v
n
đề
mà h
ơ 
n 250 thành viên h
i c
u sinh viên KTHK 
đề
u b
c xúc.Tuy nhiên, em c
ũ
ng có m
t s
ý ki
ế
n tr 
l
ờ 
i l
 p lu
n c
a Cô:
1/ Viec mot thay giao gioi, tan tuy voi sinh vien ( nhu em noi ve thay Tong) va viec lam nhiem vuChu nhiem bo mon la hai viec hoan toan khac nhau. Cong viec thu nhat la cong viec chuyenmon, con cong viec thu 2 la cong viec quan ly. Khong phai luc nao mot thay giao lau nam thicung phai lam mot chuc vu quan ly. Vi vay viec thay Tong khong lam Chu nhiem Bo Mon KTHK la chuyen rat binh thuong. O truong Dai hoc Bach khoa cung nhu cac Dai hoc khac tren The gioiviec lam quan ly va khong lam quan ly la het suc binh thuong. Co khuyen em dung nham lan hailinh vuc chuyen mon va quan ly.
 Trong b
c th
ư
tr 
ướ 
c, em không
đề
c
 p
đế
n v
n
đề
v
nhi
m v
c
a Th
y T
ng trong công tácqu
n lý và chuyên môn.
Đ
i
u mà em mu
n nh
n m
nh là quy
ế
t
đị
nh “ nay
để
Ông Nguy
n Thi
nT
ng thôi gi
ch
c CNBM KTHK…” là
đ
i
u không bình th
ườ 
ng, b
ở 
i vì ai c
ũ
ng bi
ế
t nhi
m k 
 Hi
u Tr 
ưở 
ng và tòan b
các ch
c v
qu
n lý c
a
Đ
HBK trên nguyên t
c s
ế
t thúc vào tháng7/2007. Vi
c
đư
a ra m
t quy
ế
t
đị
nh vào m
t th
ờ 
i
đ
i
m nh
ư
th
ế
này không th
hi
n
đượ 
c m
t s
 tôn tr 
ng v
ớ 
i Th
y T
ng, ng
ườ 
i có nhi
u công
đ
óng góp trong công tác
đ
ào t
o
ở 
Tr 
ườ 
ng. Li
u
đ
ây là ph
n th
ưở 
ng mà Th
y nh
n
đượ 
c sau nhi
u n
ă
m làm vi
c t
i Tr 
ườ 
ng. H
ơ 
n n
a
đ
ãkhông
đư
a ra môt lý do nào chính
đ
áng h
ơ 
n (h
ợ 
 p tình h
ợ 
 p lý h
ơ 
n)
để
gi
i thích vi
c cho thôich
c v
.
2/ Em cho rang :" Quyet dinh cho thoi chuc vu Chu nhiem BM KTHK doi voi thay Tong.....mathay chi con vai thang nua la den tuoi huu 60..." la dieu khong hop ly. Nhu em cung biet hien nayo BM KTHK co 5-6 Tien si ( co nguoi cung khoa dau tien voi em) duoc dao tao tai ENSMA- Daihoc co khi hang khong cua Phap cho GS Doan Kim Son dang lam viec. Trong do co hai CBGDda va dang la Pho Chu nhiem BM KTHK. Sap toi mot CBGD trong so 5-6 Tien si ke tren se lamChu nhien BM. Voi trinh do nhu vay nhat dinh cac CB tre se lam duoc. Ho can them nua la kinhnghiem. Vi vay thoi diem nay ( luc thay Tong con vai thang se den tuoi huu ) thay Tong ban giaonhiem vu cho cac CB tre, giup do ho kinh nghiem , ung ho ho lam viec la rat hop tinh, hop ly .Thay Tong ma lam duoc dieu nay thi thay hoan toan co the tu hao de cac em kinh trong va tonvinh.… Trong thu em co y cho rang:"...nhung ngay ay, su giup do cua truong con rat nho....bi chitrich tu cac vi GS hang dau cua truong la ' an khong, ngoi roi, lo chuyen tren troi..." hoac" subai nhiem mang tinh tru dap, nhu mot tro choi giua nhung nguoi co hoc vi nham cha dap va xoa
 
bo cong lao cua mot thay da tan tuy 30 nam...". Doc nhung dong nay co rat bat ngo ve suy nghicua em khi em noi cac thay co trong truong, cung nhu ve ngoi truong noi em da duoc dao taoma truong thanh. Suy nghi nay co the goi la " su coi thuong truong Dai hoc bach khoa TP.HCM cua mot cuu sinh vien chang ?. Co suy nghi do vi theo co nghi voi hoc van nhu em thi khi dua ramot ket luan thong thuong em phai co dan chung ( hoac goi nom na la bang chung ) chinh xac vasuy xet moi khia canh mot cach toan dien.
 Vi
c BM KTHK có m
t s
ế
th
a
đ
ông
đả
o nh
ư
v
y, em và c
ũ
ng nh
ư
m
i ng
ườ 
i
đề
u bi
ế
t
đ
i
u
đ
ó n
m s
n trong h
ach
đị
nh c
a ng
ườ 
i CN BM, và chính Th
y T
ng
đ
ã tranh
đấ
u cho h
 
đ
i h
cngay ch
không ph
i
đợ 
i
ở 
l
i tr 
ườ 
ng
đ
úng 2 n
ă
m
i m
ớ 
i
đượ 
c
đ
i h
c. H
ơ 
n n
a, cái ph
ươ 
ngcách qu
n lý mà cho thôi ch
c v
m
t ng
ườ 
i
để
giúp
đỡ 
ng
ườ 
i khác h
c h
i kinh nghi
m nh
ư
cáicách mà Cô
đ
ã làm thì h
ơ 
i thi
ế
u tôn tr 
ng
đồ
ng nghi
 p và thi
ế
u suy xét, và ch
c ch
n vô hi
uqu
. Cô không c
n ph
i cho thôi ch
c v
Th
y T
ng, Th
y v
n có th
bàn giao ch
c v
cho l
ớ 
 ptr 
m
t cách t
t
đẹ
 p khi h
ế
t nhi
m k 
, c
ũ
ng nh
ư
các b
n tr 
v
n
đủ
th
ờ 
i gian, b
n l
 ĩ 
nh và kinhnghi
m
để
ti
ế
 p nh
n ch
c v
.
Li
u có c
n ph
i cho thôi ch
ứ 
c v
Hi
u Tr
ưở 
ng tr
ướ 
c nhi
m
 
để
Hi
u Tr
ưở 
ng có th
giúp
đỡ 
kinh nghi
m cho ng
ườ 
i k 
ế
nhi
m ch
ă
ng. N
ế
u Cô có th
 làm
đượ 
c
đ
i
u này thì Cô hòan tòan có th
t
ự 
hào
để
cho toàn th
SV & CSV BK kínhtr
ng và tôn vinh.
Và cho dù có c
n thi
ế
t ph
i cho thôi ch
c v
Th
y T
ng theo cái cách mà tr 
ườ 
ng BK 
đ
ang
đượ 
cqu
n lý. Li
u Ban Giám Hi
u có bàn b
c v
ớ 
i Th
y và các cán b
tr 
BM KTHK 
để
Th
y và m
ing
ườ 
i trong BM
đồ
ng ý ch
ă
ng hay ch
là m
t quy
ế
t
đị
nh
đơ 
n ph
ươ 
ng c
a Hi
u Tr 
ưở 
ng. Và li
uCô có tiên li
u
đượ 
c k 
ế
t qu
sau khi ký m
t quy
ế
t
đị
nh nh
ư
v
y.Và chính vì s
không h
ợ 
 p tình c
a quy
ế
t
đị
nh
đ
ó
đ
ã làm cho nhi
u ng
ườ 
i, ch
không ph
i riêngem, có suy ngh
 ĩ 
nh
ư
nhau, r 
ng quy
ế
t
đị
nh
đ
ó mang ‘tính bãi nhi
m và có s
trù d
 p’ mà chínhem là ng
ườ 
i
đ
ã
đạ
i di
n
để
th
hi
n suy ngh
 ĩ 
này và Cô
đ
ã gán ghép r 
ng
Suy nghi nay co thegoi la su coi thuong truong Dai hoc bach khoa TP.HCM cua mot cuu sinh vien chang’.3) Mot lan nua co muon trao doi voi em rang khong ai "xoa bo cong lao" cua thay Tong, khongai "cha dap" len su cong hien cua thay Tong voi giao duc Viet nam nhu em da ket luan.
 
Tu cac nhiem ky Ban giam hieu truoc cung nhu thoi gian co lam Hieu truong ( tu 1998 den2007) cac thay co lanh dao cua truong luon tao dieu kien giup do va tham chi con co nhieuchinh sach uu tien cho BM KTHK hon ca cac nganh khac. Vay em nen xem lai nhung suy nghicua em da chinh xac chua ?.
 
V
y thì Nhà Tr
ườ 
ng có bao gi
ờ 
m
t hành
độ
ng gì
để
th
hi
n s
ự 
công nh
n công s
ứ 
c
đ
óng góp c
a Th
y trong vi
c xây d
ự 
ng và phát tri
n BM KTHK ch
ư 
a? Hay ch
m
tquy
ế
t
đị
nh b
bàng
cho thôi ch
ứ 
c v
Ch
Nhi 
ệ 
m BM KTHK 
đố 
i v
ớ 
i Th
 y T 
ố 
ng tr 
ướ 
c nhi 
ệ 
m
 ỳ
 .
đ
ó là m
t d
n ch
ứ 
ng g
n nh
t, chính xác nh
t và th
t nh
t.
4) Co tu nghi neu em trao doi voi co theo cach khac- hoi ro hon su viec thay Tong khong lamChu nhiem BM KTHK- thi co le co tro minh se hieu nhau hon. Dang tiec em lai gui buc thu voinhung ket luan het suc chu quan va thieu ton trong nha truong.
 
Tuy nhien co cung thong cam voi em ve viec em thieu thong tin nen da danh thoi gian de trao doivoi em qua buc thu nay.
Em t
ngh
 ĩ 
và ti
ế
c r 
ng Cô
đ
ã không ra m
t quy
ế
t
đị
nh h
ợ 
 p tình h
ợ 
 p lý trong m
t th
ờ 
i
đ
i
m thíchh
ợ 
 p h
ơ 
n, hay theo m
t cái cách khác hay h
ơ 
n,
đủ
 
để
m
i ng
ườ 
i, m
i ngành, m
i c
ơ 
quan trongvà ngòai n
ướ 
c có quan h
v
ớ 
i BM KTHK hi
u rõ h
ơ 
n mà không ph
i có nh
ng k 
ế
t lu
n ch
quanhay
đượ 
c xem là thi
ế
u tôn tr 
ng nhà tr 
ườ 
ng. Em xin g
ở 
i kèm th
ư
ph
n
ng c
a các CSV KTHK trong h
 p th
ư
C
u SV KTHK cho Cô t
t
ườ 
ng ý ki
ế
n ‘r 
t b
c xúc’ c
a CSV.
5).
La nguoi thay co luon mong sinh vien minh thanh dat va giup suc xay dung dat nuoc Viet Nam than yeu cua chung ta. Vi le do co co tin rang mot ngay nao do em se dong gop suc minh dexay nganh hang Viet Nam.Th
ư
a Cô, em c
ũ
ng là m
t thành viên trong gia
đ
ình c
ng
đồ
ng Vi
t Nam t
i h
i ngo
i, em c
ũ
ng
đượ 
c trông
đợ 
i t
c
ng
đồ
ng chia s
nh
ng tin t
c mà c
ng
đồ
ng có th
h
c h
i kinh nghi
m và
đ
i
u mà m
i ng
ườ 
i th
ườ 
ng theo dõi và nghi ng
ờ 
nhi
u nh
t là li
u
đ
u
ợ 
c
đố
i x
ử 
tôn tr
ng,công b
ng v
ớ 
i nh
ữ 
ng gì h
 
đ
óng góp hay không
.
đ
i
u thi
ế
t th
ự 
c nh
t là hãy nhìn t
ừ 
 nh
ữ 
ng gì
đ
ã x
y ra trong n
ướ 
c
. Bài v
ở 
cho tin t
c này
đ
ang
đượ 
c em chu
n b
theo g
ợ 
i ý c
acác thành viên CSV HK, s
g
ở 
i
đế
n tòan th
CSV HK l
y ý ki
ế
n tr 
ướ 
c khi post lên các báo t
ih
i ngo
i (Ng
ườ 
i Vi
t, Cali Today…) và T
ng Giám
Đố
c liên
đ
ài Radio Viet Language Ph
ng
Đặ
ng (C
u ru
t c
a em) trong ch
ươ 
ng trình phát thanh tin Vi
t Nam, tr 
khi có nh
ng ph
n
ngh
ợ 
 p tình h
ợ 
 p lý h
ơ 
n t
Nhà Tr 
ườ 
ng.T
khi còn là SVHK, em là m
t trong nh
ng sinh viên n
ă
ng n
c
a BM, cho
đế
n khi ra tr 
ườ 
ngvà dù
ở 
 
đ
âu, làm gì, em c
ũ
ng h
ướ 
ng v
BM Hàng Không, chung tay góp s
c v
ớ 
i các b
n tr 
 trong BM t
vi
c v
n
độ
ng
đ
óng góp h
c b
ng, gi
ớ 
i thi
u vi
c làm…Vi
c em
đạ
i di
n CSV HK 
đư
a ra ý ki
ế
n chính th
c ph
n
đố
i quy
ế
t
đị
nh c
a Cô c
ũ
ng là m
t trong nh
ng cách mà em
đ
ónggóp s
c mình
để
xây d
ng ngành hàng không Vi
t Nam.Kính Chúc Cô nhi
u s
c kh
e và trân tr 
ng kính chào. Nguy
n Ph
ng TâmCSV HK94Los Angeles - USA

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tpqnhat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->