Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Caiet de Sarcini - Serv. Topografice

Caiet de Sarcini - Serv. Topografice

Ratings:
(0)
|Views: 13|Likes:
Published by Vinu Petrisor

More info:

Published by: Vinu Petrisor on Oct 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

 
CAIET DE SARCINII.Obiectul contractului de achizitie publica:PRESTARI SERVICII DE TOPOGRAFIE SI CADASTRU IN COMUNA BUSTUCHIN,JUDETUL GORJ
SISTEM INFORMATIONAL SPECIFIC DOMENIULUI IMOBILIAR EDILITAR SIA BANCILOR DE DATE URBANE ÎN COMUNA BUSTUCHIN JUD. GORJ
II. Descrierea lucrarilor;
Lucrarile privind realizarea sistemului informational specific domeniului imobiliar edilitar si deconstituire a bancilor de date urbane, la nivelul intravilanului localitatilor, se realizeazã în conformitatecu prevederile Legii nr. 7/1996 republicata si în baza H.G.R nr. 521/1997 cu modificarile si completarileulterioare si a ordinului ANCPI/04-05-2009.Sistemul informational specific domeniului imobiliar edilitar si de constituire a bancilor de date urbaneîn comuna Bustuchin este un sistem informatic geografic de inventariere sistematica si de administrare ainformatiilor geografice (spatiale si atribut) si caracteristici tehnice din domeniul imobiliar edilitar, acarei entitate fundamentalã este imobilul (parcela cu sau farã constructii).Sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar sibancilor de date urbane este sistemul deevidenta,masurare, inventariere, gestiune si actualizare sistematicã a tuturor imobilelor si retelelor edilitare din intravilanul localitatilor, sub aspect tehnic si economic, cu respectarea datelor de bazã dincadastrul general, privind suprafata, categoria de folosintã si proprietarul. Sistemul informational are la bazã atât datele din domeniul imobiliar-edilitar, cât si din alte sectoare de activitate, care servesc laformularea strategiilor globale ale localitatilor, în corelare cu programele de dezvoltare durabilãale administratiilor locale, la toate nivelurile. (HGR nr.818/2006 privind modificarea si completareaHGR nr. 521/1997).Ofertantul va prezenta în solutia tehnica si proiectul bancii de date urbane.De asemenea va studia situatia lucrarilor geodezice, de nivelment si toate seturile de harti si planuri existente din comuna Bustuchin, inclusiv studiile puse la dispozitie de catre beneficiar, prin carese stabilesc directiile de dezvoltare, conservare etc. ale comunei, în vederea transformarii respectivintegrarii în formã digitala.Scopurile urmarite sunt:• Utilizarea datelor si conversia (exportul) acestora într-un sistem informational unitar legal si asigurareafluxului si transferului de documente unic la nivelul primariei (Sistem de Management al Documentelor DMS). Aceasta conditie creazã premisa interoperabilitatii si cu alte institutii;• Informatii generate pentru taxe si impozite;• Crearea unui instrument de gestiune a datelor sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar sibancilor de date urbane (respectând normele tehnice în vigoare) care sã genereze suportulnecesar organismelor, serviciilor si persoanelor care solicita, desfasoarã activitati sau îndeplinesc sarciniîn domeniul imobiliar-edilitar;Crearea unui instrument de decizie în ceea ce priveste domeniul imobiliar edilitar prin elaborareaelementelor de sintezasi a analizelor statistice care sã conducã la module si scenarii pentru luareadeciziilor de gestionare a localitatii;• Stabilirea directiilor, prioritatilor privind gestionarea localitatii;• Gestionarea informatiilor si furnizarea legalã a acestora la cererea persoanelor fizice si juridice;• Realizarea unui suport pentru fundamentarea strategiei de dezvoltare durabilã a localitatii sieficientizarea procesului de luare a deciziilor.• Utilizarea eficientã a mijloacelor informatice alocate (calculatoare, periferice, software,retea, etc.) prin implementarea unui sistem deschis, usor de aplicat si utilizat precum sideplin compatibil cu alte sisteme informationale.
 
Suprafata intravilanului comunei Bustuchin si a localitatilor componente este de2058,1ha, stabilitã prindocumentatia de urbanism (PUG) aprobat conform legii.Sistemul informational specific domeniului imobiliar edilitar si de constituire a bancii de dateurbane în comuna Bustuchin, se va realiza pe urmatoarele categorii de lucrari, astfel:• Lucrari geodezice,(513 ha), • Lucrari topografice,(513 ha),• Lucrari de cartare imobiliara,(513 ha), • Lucrari de inventariere retele edilitare,(513 ha), Bancã de date urbane; încarcare, organizare si prelucrare date spatiale si atribut (textuale) privindimobilele,(513 ha), Bancã de date urbane; încarcare, organizare si prelucrare date spatiale si atribut (textuale) privindretelele edilitare,(513 ha),• baza de date atribut (textuale) relationale;• baza de date spatiale relationale;• procedee de actualizare a bancii de date urbane (PUG, PUZ, PUD, autorizatii si alte proiecte)• evidenta pe calculator a titlurilor de proprietate inclusiv legatura cu harta digitala.• armonizarea bazei de date pentru taxe si impozite siabancii de date urbane. NOTA: Suprafetele sunt aproximative. Decontarea se va face in functie de suprafata real masurata.Lucrari executate de ofertant ce pot fi decontate:• Lucrari geodezice (ha)• Lucrari topografice ( ha) ;• Lucrari de cartare imobiliarã ( ha) ;• Lucrari de inventariere retele edilitare ( ha ) ;• Bancã de date urbane:-culegere, încarcare;-organizare si prelucrare date spatiale si atribut (textuale) privind imobilele si retelele edilitare (ha),-întretinerea si actualizarea bancii de date urbane (ha),-instruire – formare utilizatori (pers.).
III. Conditii tehnice
La executarea lucrarilor privind realizarea SISTEMULUI INFORMATIONAL SPECIFICDOMENIULUI IMOBILIAR EDILITAR SI A BANCILOR DE DATE URBANE, ofertantul varespecta prevederile legale;Legea 7/1996, republicatã -Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare;Metodologia privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar în localitati, aprobate prin Ordinul nr. 90/N/911-CP din 03.06.1997;Metodologia privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare în localitati,aprobate prin Ordinul nr. 91/N/912-CP din 3.06.1997 (Publicate în Buletinul Constructiilor nr.7/1997,editat de INCERC Bucuresti); Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general aprobate prin Ordinul nr.534/01.10.2001 publicat în Monitorul Oficial, partea 1, nr.744 din 21.11.2001.Ordinul Directorului General al ANCPI privind implementarea in Romania a Sistemului deReferinta Terestru European 1989, publicat in MO.nr.361/29.05.2009” precum si conditiile tehniceimpuse în fisa de date a achizitiei.Ofertantul trebuie sã prezinte ca cerintã minima:A.) asigurarea în dotare proprie, a urmatoarelor echipamente de specialitate:
Statii totale 6
 Nivele 2
 
GPS (set complet+software de prelucrare) 3
PC Pentium IV 8
Licente software CAD 4
Plottere A0 color 2
Imprimante A4 siA3 4
Copiatoare A3 2
Scaner A0 1
Mijloace de transport 6B.) personalul minim de specialitate angajat cu contract si carte de muncã necesar pentru îndeplinireacontractului de prestari servicii este:• 6 ingineri geodezi sau cadastru cu experientã mai mare de 3 ani, autorizati în baza Legii nr.16/2007 sauautorizati de ANCPI (OCPI) din care minim 3 autorizati cat. D;• 5 tehnicieni topografi/cadastru;• 1 jurist;• 1 informatician;• 1 economist;
IV. CONDITII MINIMALE
Lucrari topograficeSe vor realiza în conformitate cu cap. VI.3 din Metodologia de realizare a lucrarilor de cadastruimobiliar în localitati.Drumuirile tahimetrice (reteaua de sprijin)a.) Marcarea si determinarea punctelor retelei de sprijin.Punctele retelei de sprijin se marcheazã prin picheti metalici plasati în rosturile bordurilor strazilor, sau pe trotuare lângã bordura. Pe strazile neasfaltate si farã trotuar punctele retelei de sprijin se marcheazãcu borne mici asezate în locuri ferite.Punctele retelei de sprijin se determinã prin drumuiri închise pe punctele retelei geodezice de referinta.Masuratorile se executã cu statii totale, masurând directiile orizontale, zenitale si distantele prin vizeînainte si înapoi. Aceste drumuiri parcurg strazile, soselele si bulevardele, ce definesc cvartalelelocalitatii.Punctele retelei de sprijin vor avea un cod distinct. Simultan cu masurarea drumuirilor se masoara si punctele radiate cu codificarea detaliilor conform straturilor definite pentru planul cadastral imobiliar-edilitar digital. b.) Prelucrarea si compensarea masuratorilor.Calculul si compensarea planimetrica si altimetricã a masuratorilor de drumuire se va realiza prinmetoda celor mai mici patrate, masuratori indirecte. Erorile medii patratice ale coordonatelor x, y, z nutrebuie sã depaseascã +/-3 cm. La punctele radiate precizia coordonatelor x, y, z a punctelor masurate nutrebuie sã depaseascã +/-5 cm.c.) Detalii masurate prin radiere sau alte metode.La masurarea detaliilor care urmeazã sã fie reprezentate pe planul cadastral imobiliar edilitar seîntocmeste si schita de teren a planului.-detaliile topografice pe arterele de circulatie: borduri, stâlpi de orice tip, centrul capacelor caminelor devizitare, robinete hidrant, capace de aerisire gaz, cutie de regulator gaz, pomi ornamentali în spatiu public, limite zone verzi, trotuare, mobilier urban, practic toate detaliile ce se aflã pe strazi;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->