Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
55310.stjepan_crnoja

55310.stjepan_crnoja

Ratings: (0)|Views: 810|Likes:
Published by maksimovic mirko

More info:

Published by: maksimovic mirko on Jul 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 Ime i prezime:Stjepan Crnoja Mentor: prof. dr sc. Ivica Džeba Datum promocije:19.12. 2005. 
naslov diplomskog rada
Projekt konstrukcije izložbene hale
 
sažetak diplomskog rada
Projekt konstrukcije izložbene hale sadi dispozicijsko rješenje, dokaz sigurnosti i izvedbene nacrte i detaljeglavne nosive
č
eli
č
ne konstrukcije. Tlocrtne dimenzije hale su 25,0 x 80,0 m. Visina konstrukcije u ravninamavertikalnih vanjskih stijena iznosi +10,4 m iznad kote tla dok visina u sljemenu iznosi +11,0 m. Po rubovimauzduž hale s obje strane je predvi
đ
ena galerija širine 6,0 m. Svjetla visina u najnižem dijelu ispod galerije i nagaleriji iznosi 4,0 m. Za krovni pokrov i zidnu oblogu predvi
đ
ene su siporex ili durisol plo
č
e. Glavnu nosivu
č
eli
č
nu konstrukciju
č
ine okvirni sustavi raspona 25,0 m postavljeni na osnom razmaku od 8,0 m. Sastoje se odupetih stupova (IPE 300) i pre
č
ke izvedene kao rešetkasti nosa
č
.U zabatnim ravninama predvi
đ
ena je posebnazabatna konstrukcija sastavljena od sekundarnih stupova (IPE 240), pre
č
ki i vertikalnog popre
č
nog veza. Ukrovnoj ravnini postavljena su dva horizontalna uzdužna veza i tri horizontalna popre
č
na veza izvedeni savla
č
nim dijagonalama u svrhu globalne stabilizacije. Za vertikalnu uzdužnu stabilizaciju odabran je vez savla
č
no-tla
č
nim dijagonalama (cijevni profili) izvedeni u vanjskim stijenama izme
đ
u osi M i P.Podrožnice su izvedene iz punostijenih profila (IPE 200) na osnom razmaku od 2,5 m. Svi glavni nosivi elementi
č
eli
č
ne konstrukcije razmatrani su kao ravninski sustavi.Elementi nosive
č
eli
č
ne konstrukcije izvedeni su od
č
elika S355. Montažni nastavci elemenata konstrukcijeizvedeni su vij
č
ano s vijcima kvalitete 5.6 i 10.9.Konstrukcija ja dimenzionirana u skladu s normama Eurocode.Prora
č
un unutarnjih sila i momenata ra
đ
en je kompjutorskim programom Panel Pro.Literatura:[1] EC1: ENV 1991-1-1: Eurocode 1[2] EC3: ENV 1993-1-1: Eurocode 3[3] EC4: ENV 1994-1-1: Eurocode 4[4] Androi
ć
, B.; Dujmovi
ć
, D.; Džeba, I.: Metalne konstrukcije 1, Institut gra
đ
evinarstvaHrvatske, Zagreb, 1994.[5] Androi
ć
, B.; Dujmovi
ć
, D.; Džeba, I.: Metalne konstrukcije 2, IA Projektiranje,Zagreb, 1995.[6] Džeba, I.; Androi
ć
, B.; Dujmovi
ć
, D.: Metalne konstrukcije 3, IA Projektiranje,Zagreb, 1998.[7] Dujmovi
ć
, D.; Androi
ć
, B.; Džeba, I.: Modeliranje konstrukcija prema Eurocode 3,IA Projektiranje, Zagreb, 2004.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
pfcbeograd liked this
Niki Bujak liked this
alenmah liked this
zlatko5 liked this
Ylli Pocesta liked this
Nesa Jovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->